2022 - et toppår for skolebygg?

 
2022 - et toppår for skolebygg?Bildet: Stord vidaregåande skule skal legges på det eksisterende skoleplatået på Vabakkjen. Illustrasjon: LINK Arkitektur
AKTUELLE PROSJEKTER: Consto AS og LINK Arkitektur er tildelt oppgaven med å bygge Stord videregående skole. Tall fra Byggfaktas prosjektdatabase indikerer at 2022 kan bli et toppår innen skolebygg.

Av Bjørn Laberg

Juryen i pris- og designkonkurransen for nye Stord vgs trakk fram de lave bygningsvolumene som svært positivt i løsningsforslaget. Måten teamet har klart å legge til rette for et hjerte i skolen som samler og organiserer basene på en likeverdig måte, var også utslagsgivende. Consto Bergen har fått oppdraget med å bygge første byggetrinn, som omfatter arealer for yrkesfaglige utdanningsprogram og voksenopplæring.

Samlende konsept

Prosjektet fikk navnet «Joine», der intensjonen er å slå sammen skolen som i dag er lokalisert på to steder, Vabakkjen og Saghaugen. Den nye skolen skal bygges på Vabakkjen, og byggestart er planlagt til januar 2023. LINK er ansvarlig arkitekt og landskapsarkitekt i prosjektet.
- I vårt arbeid med Stord VGS har den overordnede målsettingen vært å skape en skole der det fysiske læringsmiljøet tilrettelegger for gode relasjoner mellom mennesker og miljø på skolen. På samme tid skal skolen fremstå som et samlingssted for nærmiljøet. Bygget skal likeverdig ta imot alle elevgrupper, vekke interesse og engasjement. «Joine», nye Stord VGS, skal skape et læringsmiljø med plass til alle, understreker Bjørn Feltens, arkitekt og prosjektleder fra LINK Arkitektur. 

I juryrapporten heter det:

«Joine arbeidar med eit konsept der arkitekturen skal vere samlande og fremme likeverd. Anlegget legg seg vakkert og ledig på eksisterande skuleplatå, og byggjer seg fint inn mot omkringliggjande terreng og busetnad. Det står fram som både samlande og open, stram og ledig, enkel og variert». Den nye skolen skal legges på det eksisterende skoleplatået på Vabakkjen, og vil gli fint inn i det omkringliggende terrenget og nærområdet. Materialbruken er hovedsakelig i tre, og volumet på den nye skolen blir dempet, med to etasjer og tilpasset naturen rundt. En tredje etasje vil først komme i 2. byggetrinn, og arealet vil øke fra 11 000 til 18 000 kvadratmeter. Vrimleområde, kantine og bibliotek er plassert ut mot en åpen sentrert skoleplass. Dette blir et indre gårdsrom med trær og beplantning som gir god tilgang på lys til klasserommene.

Miljøprofil

Bærekraft er fundamentalt i hele prosjektet og tre vil være det sentrale byggematerialet. Prosjektet utformes med holistisk tankegang, hvor man tenker miljø i alle aspekter for å belaste miljø og klima så lite som mulig. Hovedgrepene inkluderer en hovedkonstruksjon av minst 90 prosent i tre, fasader i malmfuru og karbonatisert tre. Videre leveres prosjektet med solcelleanlegg og grønne tak. Målet er å prosjektere, bygge og drifte på en mest mulig miljøvennlig og energieffektiv måte, og det er i prosjektet satt krav om BREEAM excellent.

Erfaring innen skolesektoren

Partene startet i november en samspillsfase for å optimalisere prosjektet. Samspillsfasen skal gå fram til sommeren. Fylkestinget skal høsten 2022 fatte vedtak om bygging av den nye skolen.
- Det påhviler et stort ansvar å utforme fremtidens undervisningsbygg som både skal gi forutsetning for læring og samtidig ivareta krav til miljømessig og sosial bærekraft. Det er med stor glede vi ser fram til å starte på nok et utdanningsprosjekt, sammen med Consto og resten av prosjektgruppen, avslutter Feltens.

Bildene: Eksteriør og interiør fra "Joine", nye Stord vgs. Illustrasjon: LINK Arkitektur

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Ny Byggfakta-rapport underveis

2022 ser ut til å bli et godt år, om vi tenker investeringer i skolebygg. Planene for igangsettelse av skolebygg har en verdi på over 136 milliarder kroner dette året. 

Rapporten «Skole- og helsebygg», som nå kan lastes gratis ned på våre nettsider, tar for seg alle planlagte byggeprosjekter for 2022 innenfor dette segmentet. Kort oppsummert er det gode tider og mange muligheter for de som prosjekterer denne type bygg.

- Tallene er hentet fra en ny oversikt fra Byggfaktas prosjektdatabase, som viser at 2022 kan bli et toppår for skolebygg. Databasen inneholder også en del prosjekter som enda ikke er ferdig prosjekterte eller godkjent av skoleeierne. Derfor vil nok noen prosjekter kunne utgå eller bli utsatt. Erfaringsmessig vil en del prosjekter bli skjøvet i tid, men selv med utsettelse av 40 prosent av verdien, vil investeringene ligge markant over fjoråret, sier Pål Engeseth, COO i Byggfakta, som står bak den nye rapporten.

Her er et lite utdrag fra nevnte rapport:

 

Oslo er størst

Ser vi på registrerte investeringer for hele perioden, fram til 2025, er Oslo det fylke med størst investeringer i skolebygg totalt, selv om Viken er fylket med flest skoler og størst befolkning. Dette skyldes nok i hovedsak at det er større skoler og mer kostbare skoleprosjekt i Oslo, samt at Oslo selvsagt har flere studiesteder med nasjonalt ansvar.

 

Fylkene i 2022

Det er også Oslo som har de største investeringsplanene for igangsettelse av skolebygg i 2022 alene. Totalt er verdien på igangsettelser 44 milliarder kroner Oslo, fordelt på 98 skoleprosjekter, noe som utgjør 32,5 prosent av totalen. Viken er også her nest størst på prosjektverdi, og med flest prosjekter. Nærmere bestemt 27 milliarder kroner fordelt på 173 skoleprosjekter.

 

Fortrinnsvis nybygg 

En rask oversikt over hvordan prosjektene fordeler seg, viser at nybygg utgjør den klart største andelen, på hele 70 prosent. Av kontraktstyper en det totalentreprise som utgjør den største andelen av de prosjektene entrepriseform er avklart, med hele 65 prosent. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at majoriteten av prosjektene ikke er registrert med kontraktsform på et så tidlig stadium.
 
Ønsker du mer bakgrunnsmateriale og tallgrunnlag innen prosjektområdene skole- og helsebygg? Da kan du nå laste ned hele Byggfakta-rapporten her

 

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave