nyheter.byggfakta.no   Åpne på nettet Avbestille Kontakt  
 
ANLEGG NÆRINGSBYGG OFFENTLIGE BYGG BOLIGBYGG ENERGI & MILJØ

- For lav produktutvikling

Ståle Rød, administrerende direktør i Skanska, serverte nylig en bredside til sine egne, når han i sin innledning klart og tydelig mente at byggebransjen hadde alt for lav produktutvikling og manglende innovasjon.

Vil ha mer gjenbruk av betongavfall

Nytt forslag frå Miljødirektoratet skal føre til meir gjenvinning av lite forureina betong- og teglavfall, og til at det svært helse- og miljøskadelege stoffet PCB blir fjerna raskare frå gamle bygg.

Trafikkforplassen tar form

De som har reist fra Gardermoen de siste par årene har sikkert registrert et omfattende anleggsarbeid foran terminalbygget. Det er Veidekke Entreprenør AS som bygger ny trafikkforplass, som skal dekke kapasiteten etter at flyplassutvidelsen.

6 kjappe om grønn transport

Kommunikasjonssjefen i Schenker mener antall lastebiler på veiene kan reduseres gjennom en mer effektiv godstransport.

Begraver tikkende miljøbombe

Straks den tyske u-båten U-864 traff havbunnen i 1945, ble den en miljøtrussel for havet ved Hordalandskysten. På oppdrag fra Kystverket skal Rambøll bidra med å trygge miljøet rundt den torpederte båten.

Støtter tilsynet med produktdokumentasjon

I år og neste år skal kommunene prioritere tilsyn med blant annet produktdokumentasjon. Direktoratet for byggkvalitet støtter arbeidet med oppdaterte sjekklister i tilsynsappen, deltakelse på kommunale tilsyn og vurdering av produktdokumentasjon.

SmartDok vakte stor interesse på Nordbygg

SmartDok sin stand på Nordbyggmessen i starten av april ble svært godt besøkt.
Åpne på nettet
Les Byggfakta eBlad
Avbestille nyhetsbrev
Redaksjonen
Annonsere
Om Byggfakta
nyheter.byggfakta.no
Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00