nyheter.byggfakta.no   Åpne på nettet Avbestille Kontakt  
 
ANLEGG NÆRINGSBYGG OFFENTLIGE BYGG BOLIGBYGG ENERGI & MILJØ

Satser stort på trainees og lærlinger

Har du lyst til å bli trainee i Veidekke er søknadsfristen 31. desember. Entreprenøren tar hvert år inn cirka 50 trainees som skal gjennom en to-årig trainee-ordning. Veidekke satser også stort på lærlinger og kontakten med skoler.

Anbefaler økt bruk av tre

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft mener at Norge bør øke bruken av tre i bygg.
Annonse

Deler skadefri visjon

Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring har jobbet i to og et halvt år. Mange veiledere og verktøy er på plass, men nå ønskes et enda sterkere engasjement og forpliktelse. Toppledere skal utfordres og bedriftene engasjeres.

Brannimpregnerte spiler på T2

I himlingene i den nye ankomstterminalen T2 på OSL Gardermoener er det benyttet Fireguard, brannimpregnerte spiler i gran, levert av Moelven Wood Prosjekt. Trysil Interiørtre AS har stått for prosjektering, produksjon og levering av himlingselementene til prosjektet.
Annonse

Bygger Norges mest energieffektive skole

Enova har tildelt Sør-Trøndelag fylkeskommune 21,5 millioner kroner i tilskudd for å realisere nye Heimdal videregående skole og flerbrukshall som et av landets mest energieffektive bygg.

Krf og Venstre sender el-avgiften til himmels

Kristelig folkeparti og Venstre har siden 2013 bidratt til å sende el-avgiften til himmels. I sine forslag til alternative statsbudsjett for 2017 har begge partier foreslått ytterligere økninger, og får de gjennomslag er vi oppe i nesten 50 % økning siden 2013.

Milepel for Rambøll på Romerike

Nylig inngikk Rambøll en rammeavtale med Ullensaker kommune om byggherrebistand og overordnet prosjektstyring.
Annonse
Åpne på nettet
Les Byggfakta eBlad
Avbestille nyhetsbrev
Redaksjonen
Annonsere
Om Byggfakta
nyheter.byggfakta.no
Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00