Byggfakta Åpne på nettet

Informasjon som våpen mot svart arbeid

Vanlige bedrifter kan skape et marked for kriminalitet i byggebransjen ved å ikke gå leverandører og underleverandører etter i sømmene. Derfor vil Statsbygg fra nå av kun skrive kontrakt med selskaper som gir en fullmakt til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten.

TEK17 – ingen endring i energireglene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til TEK17 på høring. I forslaget er det lagt opp til at de nye energikravene i TEK 10 som trådte i kraft 1. januar 2016 blir stående.
Annonse

Skanska bygger et nytt kontorprosjekt i Oslo

Skanska bygger kontorprosjektet «Workplace Oo» på Storo/Nydalen i Oslo. Prosjektet har en totalinvestering på NOK 630M.

For få grønne innkjøp i Norge

Den nye rapporten Kartlegging av miljøkrav i offentlige anskaffelser 2015 dokumenterer at hverken stat eller kommune legger nok vekt på miljø ved anskaffelser.
Annonse

HjemJobbHjem kan få klimapris

HjemJobbHjem er en av fem nominerte i klimakonkurransen Årets lokale klimatiltak.

ISS og ROM Eiendom forlenger storavtale

ISS Facility Services AS har inngått en ny forlengelse av avtalen med ROM Eiendom, for å drifte og vedlikeholde ROMs 950 eiendommer og bygninger i Norge. Avtalen har en verdi på 200 millioner kroner årlig.

Norconsult vant internasjonal BIM-pris

Med det papirløse vannkraftprosjektet Vamma 12, vant Norconsult en internasjonal BIM-pris under AEC Excellence Awards i USA.
Annonse
 

Nye prosjekter

Ledige stilinger

Bygg ingeniør/prosjekt leder
Nea Hus og Hytter AS er en produsent av bygningselementer. Vårt hovedprodukt er ...

Rørleggere for service og prosjekt
GK Rør Moss er det tidligere Varme og sanitærservice AS. Avdelingen har ambisjon...

Rørleggere for service og prosjekt
GK Rør AS Moss det tidligere Varme og sanitærservice AS. Avdeling har ambisjoner...

Bli med på laget for et bedre miljø og skap noe av betydning
GK Inneklima på Romerike består i dag av ca 60 motiverte og faglige dyktige meda...

Vil du lede faglige dyktige medarbeidere?
GK Inneklima på Romerike består i dag av ca 60 motiverte og faglige dyktige meda...

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om Byggfakta Annonsere Avbestill

Byggfakta