Byggfakta Åpne på nettet
Annonse

Kritisk til prosjektstyringen

- I enhver byggesak er det en klar fordel med god bestillerkompetanse, og vi ser at mange som ikke innehar slik kompetanse henter den inn utenfra. Det er åpenbart at prosjektstyringen fra eier kunne vært bedre under ombyggingen av Stortinget.

Skal bygge innovasjonssenter i Oppdal

AKTUELLE PROSJEKTER: Nå skal det investeres store penger i et innovasjonssenter i Oppdal. Planene omfatter et 6500 kvadratmeter stort bygg og totalt kan investeringen bli på 130 millioner kroner. Innovasjonssenteret vil gi arbeid til mellom 80 og 100 personer.
Annonse

Kjempeår for ByggeNorge

ByggeNorge er rapporteringsavdelingen som leverer prosjektinformasjon til Byggfakta og Byggfakta Live. Byggenorge har levert et fantastisk år med svært mange gode resultater, noe som gagner hele den norske byggebransjen.

Halvparten av bedriftene i byggenæringen skal ansette

Årets konjunkturbarometer fra BNL viser at halvparten av bedriftene skal ansette i første halvdel av 2018, men fire av 10 mener det er utfordrende å få tak i arbeidstakere med fag og svennebrev.
Annonse

Veidekke bygger Nærbyen senter i Trondheim

Veidekke har fått i oppdrag å bygge Nærbyen senter med 154 leiligheter, butikker og parkeringsanlegg ved Lerkendal sentralt i Trondheim. Oppdragsgiver er Sorgenfri Utbyggingsselskap som er eid 50/50 av Frost Holding og Veidekke Eiendom.

Sterk prisoppgang i februar

OBOS-prisene, både i Oslo-området og i landet for øvrig, steg med 2,6 prosent i februar.

Store planer i Longyearbyen

I styremøte 1. mars ble bygging av Elvesletta studentboliger på Svalbard vedtatt. Samskipnaden skal dermed i gang med å sette opp nye studentboliger sentralt i Longyearbyen. Når disse står klar, vil Samskipnaden avvikle Nybyen studentboliger som ligger i skredutsatt område.
Annonse
 

Nye prosjekter

Annonse

Ledige stillinger

Vi søker Prosjektleder Ventilasjon
På grunn av økende oppdragsmengde og vekstambisjoner søker prosjektavdelingen i ...

Vi søker Prosjektleder Byggautomasjon
På grunn av økende oppdragsmengde og vekstambisjoner for divisjon byggautomasjon...

Sivilingeniør/ ingeniør innen ITB og automasjon for Bygninger, Oslo
Vil du jobbe på Norges mest komplekse prestisjeprosjekter? De neste årene jobber...

Seksjonsleder innen Prosjektledelse for Bygninger i Trondheim
Vil du lede planleggingen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter, som Regj...

Seksjonsleder innen Bygningsfysikk for Bygninger i Trondheim
Vil du utvikle deg innen ledelse og fag? Våre ingeniører jobber på Norges mest k...

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om Byggfakta     Annonsere     Avbestill

Byggfakta