Byggfakta Åpne på nettet

Korttidsfravær koster næringslivet 36 milliarder kroner i året

Norges små og mellomstore bedrifter i 2017 måtte bære nesten to tredjedeler av kostnadene knyttet til korttidsfravær, tilsvarende 22,5 milliarder kroner.

Nye boliger på sikker grunn på Svalbard

Statsbygg er godt i gang med å bygge 100 nye boenheter fordelt på flere tomter i Longyerbyen på Svalbard. Båsum Boring Trøndelag har fått jobben med å sørge for at 50 boliger i Gruvedalen skal stå på trygg grunn i rasutsatte områder.
Annonse

Sommerstudenter med utfordringer

Hvordan utvikler vi en helhetlig og bærekraftig bydel som tilrettelegger for et bredt spenn av brukere, boformer, miljø og generasjoner slik at belastningen på det offentlige helsevesenet reduseres?

Boligprisene opp i juli

Etter fem måneder på rad med prisvekst, sank prisene for OBOS-tilknyttede boliger med 1,6 prosent i juni. Nå viser tallene for juli at boligprisene er på vei opp igjen, nå med 1,1 prosent.
Annonse

Går mot konkursrekord

Siste konkursrapport fra data- og analyseselskapet Bisnode viser en sterk vekst i konkurser og tvangsavviklinger.

Sola skinner på Osloskolene

På Brynseng skole har solcellepanelene produsert langt mer strøm enn forventet det siste året. Og suksessen har gitt mersmak for Undervisningsbygg - nå skal flere Osloskoler få solcelleanlegg.

Unngå skader på arkeologiske kulturminner

Det nedgravde ledningsnettet bygges ut og fornyes over hele Norge, til vann og avløp, fjernvarme, gass, avfallssug og ulike typer kabler for strøm og bredbånd. Dette innebærer omfattende grøftearbeid, som kan påvirke arkeologisk kulturminner.
Annonse
 

Nye prosjekter

Annonse

Ledige stillinger

Salgs- og markedssjef
Har du erfaring med salgs- og markedsledelse? Ønsker du å bli en del av VBs lede...

Vi er i sterk vekst og søker en senior prosjektleder
Billund Aqua Norge AS er i sterk utvikling og søker etter dyktige medarbeidere s...

Vi er i sterk vekst og søker etter prosjekteringsleder
Billund Aqua Norge AS er i sterk utvikling og søker etter dyktige medarbeidere s...

Senior rådgiver VVS
Vi søker senior rådgivende ingeniør innen VVS-faget, som vil fungere som fagansv...

Senior rådgiver RIB
På grunn av stor økning i oppdragsmengden innen bygg og anlegg søker vi nå etter...

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om Byggfakta     Annonsere     Avbestill

Byggfakta