Byggfakta Åpne på nettet

Oppfordret til grønn dialog i tidlig fase

Greenbuilt Dialogkonferanse er i gang i Oslo, og deltagerne fikk høre hvor viktig det er med dialog i tidlig fase av prosjektene for å få utnyttet de miljøvennlige mulighetene.

JMs spreke superveteran

I nesten 65 år har Per Grothaug viet sitt liv til bygg- og anleggsbransjen. Den joviale hornindølen nærmer seg 80 år, og teller nå på knappene om han kanskje snart skal tre inn i pensjonistenes rekker….
Annonse

Narvik får nytt sykehus

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal samle tilbudet innen fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg på Furumoen mellom Narvik sentrum og Hålogalandsbrua.

Fire forslag til bygging av 700-900 boliger i Moss

AKTUELLE PROSJEKTER: Ferd Eiendom vurderer nå fire forskjellige arkitektforslag for den storstilte utbyggingen av Skanem-tomten på Høyda i Moss. Antatt verdi er 3-3,5 milliarder kroner.

Endrede regler om fast ansettelse og innleie

Stortinget vedtok 11. juni 2018 endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. Endringene trådte i kraft 1. januar 2019 med noen overgangsregler i tillegg.

Byggestart for Peabs storprosjekt Skir i Tromsø

I januar går Peab Bjørn Bygg i gang med første byggetrinn av totalt 180 leiligheter på Strandkanten i Tromsø sentrum.

Deler kompetanse med neste generasjon

72-åringen Bjarne Paulsrud regnes som en av Europas fremste eksperter innen VA-prosesser, og spesielt innenfor slambehandling. Nå har han meldt seg til tjeneste for Norconsult AS, med kontor på Lillestrøm.
Annonse
 

Nye prosjekter

Annonse

Ledige stillinger

Erfaren veginegniør - Haugesund
Er du en engasjert vegingeniør klar for nye utfordringer? Vårt kontor i Haugesun...

Kommunikasjonsrådgiver
Kan du ingeniørsk?
Våre ingeniører og planleggere løser noen av samfunnet...

Vegplanlegger, Stavanger
Vil du jobbe som vegplanlegger i et verdensledende rådgivermiljø? Våre ingeniøre...

Prosjektleder med erfaring fra vegprosjekter, Stavanger
Ønsker du å jobbe på noen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter? De neste...

Prosjekteringsleder - Oslo
Vil du være med å lede prosjekteringsprosessen i spennende og komplekse prosjekt...

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 205, 1501 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om Byggfakta     Annonsere     Avbestill

Byggfakta