Byggfakta Åpne på nettet

Dette tjente lederne i de største selskapene innen VVS-rådgivning

COWI, Norconsult, Rambøll Norge leder an blant RI VVS med størst samlet verdi på prosjektene. Lønningene til daglige ledere i disse selskapene spriker mellom 1,8 og 5,5 millioner kroner.

Planlegger 20.000 beboere på Lierstranda

AKTUELLE PROSJEKTER: Ferdig utbygd skal den planlagte Fjordbyen ved Lierstranda ha plass til 20.000 arbeidsplasser og 20.000 beboere. Nå starter arbeidet med områderegulering. Utbygging vil pågå i flere tiår.
Annonse

Ett skritt nærmere bygging

Statsbygg har overlevert skisseprosjektet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er nå i gang med forprosjektet for det nye regjeringskvartalet.

Grethe Bergly er ny konsernsjef i Multiconsult ASA

Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Fungerende konsernsjef Lars Opsahl vil gå tilbake til stillingen som konserndirektør Regioner Norge fra samme dato.
Annonse

Ny maskinsand viser gode egenskaper i betong

NCC maskinsand viser så gode resultater i tester at den nå kan erstatte naturlig sand som tilslag i betong, mener selskapet.

Rekordresultat og rekordutbytte

Selvaag Bolig gleder seg over sterke resultater og positive fremtidsutsikter. De hadde driftsinntekter på 3 342 millioner kroner og en EBITDA-margin justert for finanskostnader på 24,8 prosent i 2018.

Avtale om møbler og belysning til Deichman Bjørvika

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har inngått kontrakt med Senab Eikeland Øst AS om miljømøbler og effektbelysning til Oslos nye hovedbibliotek Deichman Bjørvika. Kontrakten har en verdi på 11,8 millioner kroner.
Annonse
 

Nye prosjekter

Annonse

Ledige stillinger

Tilbudskoordinator bygninger - Oslo
Har du erfaring med kommunikasjon i forbindelse med tilbuds- og anbudskonkurrans...

Rådgivende ingeniør elektroteknikk - Haugesund
Vil du jobbe i et ambisiøst rådgivermiljø som arbeider på noen av Norges mest ko...

Rådgivere innen trafikkplanlegging og transportanalyser, Oslo
Vil du jobbe i et av Skandinavias største fagmiljøer innen mobilitet og samferds...

Arealplanlegger - Haugesund
Vil du utvikle spennende prosjekter lokalt, i en bedrift som jobber med noen av ...

Erfaren vegingeniør - Haugesund
Er du en engasjert vegingeniør klar for nye utfordringer? Vårt kontor i Haugesun...

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 205, 1501 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om Byggfakta     Annonsere     Avbestill

Byggfakta