Byggfakta Åpne på nettet

Bygger ungdomsskole i tre i Lillestrøm

AKTUELLE PROSJEKTER: I september vant Arkitema Arkitekter sammen med Kruse Smith Entreprenør konkurransen om ny, åtte-parallell ungdomsskole for 720 elever i Lillestrøm. Skolen skal bygges i massivtre og formes som en firkløver.

Bruken av mur, betong og tre øker

En fersk rapport fra Byggfakta viser at det i byggemarkedet er en nedgang i bruk av stål, men en økning fra siste år i bruk av både mur/betong og trekonstruksjon. I det offentlige brukes det mest tre.
Annonse

Søker konsulenter til sykehus til 29 mrd.kr.

AKTUELLE PROSJEKTER: Helse Sør-Øst vil på nyåret utlyse konkurranse mot konsulenter for forprosjektet på Nytt hovedsykehus på Gaustad i bydel Nordre Aker, Oslo. Totalverdi er 29 mrd. kroner.

Venter stabilt entreprenørmarked framover

Det skandinaviske entreprenørmarkedet er mer stabilt ut enn på lenge. Noe av årsaken er at det for et par år siden bygget ekstremt mange boliger.

Ønsker større kvinneandel

En fersk undersøkelse om mangfold og likestilling i elektro-, bygge- og anleggsbransjene, viser at ni av ti bedrifter vil ha enda flere kvinner inn i disse bransjene.

Årets viktigste innovasjonsprosjekter

For 10. gang deler DOGA ut midler gjennom DIP. Midlene sikrer at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon.

Rehabilitert bygg har blitt et av landet mest bærekraftige

KLP Eiendom rehabiliterte det gamle Max-bygget. Dermed ble det et av de mest bærekraftige byggene i Norge.
Annonse
 

Nye prosjekter

Annonse

Ledige stillinger

Service- og prosjektingeniører Byggautomasjon
Vil du jobbe med å skape energieffektive bygg?

Serviceingeniør Byggautomasjon
Har du god erfaring med programmering, igangkjøring og feilsøking innen Byggauto...

Servicetekniker
Vil du bli helten i felten? Bli servicetekniker i GK!

Servicetekniker
Vil du bli helten i felten? Bli servicetekniker i GK!

Prosjektingeniør/Prosjektleder Byggautomasjon
Vil du jobbe med å skape energieffektive bygg?

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 205, 1501 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om Byggfakta     Annonsere     Avbestill

Byggfakta