Byggfakta Åpne på nettet

Hengebru eller samvirkebru?

AKTUELLE PROSJEKTER: Bypakke Tønsberg-regionen utreder og planlegger en ny fastlandsforbindelse. Valg av brutype står nå sentralt.

Emma Hjort skole utvides

AKTUELLE PROSJEKTER: Bærum kommune søker totalentreprenør for utvidelse av Emma Hjort skole til 3-parallell.

Setter spørsmålstegn ved rapport

Skogeierforbundet sår tvil om konklusjonene i rapport som sammenligner tre og betong.

«Popupfabrikk» lager 2400 betongsøyler til SUS2023

Kruse Smith skal produsere tusenvis av betongelementer for nye Stavanger Universitetssykehus (SUS2023) på byggeplassen.

Tror flyplassflytting kan gi 10 000 nye arbeidsplasser

Flytting av den sivile flyplassen og nedlegging av kampflybasen i Bodø, vil frigjøre arealer på 2900 dekar til byutviklingsformål.

Gledelig nedgang i arbeidsskadedødsfall

Antall arbeidsskadedødsfall i 2018 er det laveste antallet som er registrert i næringen bygge- og anleggsvirksomhet de siste 10 årene.

- Vi feiler en del på transport og mottak

Teknisk sjef i PAM-Norge, Ole Jakob Bjerke, håper alle aktører i VA-bransjen kan gå sammen for å øke fokuset på viktigheten av mottakskontroll.
Annonse
 

Nye prosjekter

Annonse

Ledige stillinger

Student summer job 2020: Water, Norway
Do you want hands-on work experience before you graduate? Do you want to contrib...

Student summer job 2020: Roads, traffic or spatial planning, Trondheim, Norway
Do you want hands-on work experience before you graduate? Do you want to contrib...

Student summer job 2020: Roads, spatial planning or landscape architecture, Bergen, Norway
Do you want hands-on work experience before you graduate? Do you want to contrib...

Student summer job 2020: Roads or spatial planning, Stavanger, Norway
Do you want hands-on work experience before you graduate? Do you want to contrib...

Student summer job 2020: Roads and infrastructure, Oslo, Norway
Do you want hands-on work experience before you graduate? Do you want to contrib...

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 205, 1501 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om Byggfakta     Annonsere     Avbestill

Byggfakta