Byggfakta Åpne på nettet

Lasersveising kan spare ferjefri E39 for milliarder

Ny lasersveiseteknologi kan sørge for at Statens vegvesen sparer rundt ti milliarder kroner på brobygging langs E39.

Eidsvoll kommune utlyser arkitektkonkurranse

AKTUELLE PROSJEKTER: Eidsvoll kommune inviterer til arkitektkonkurranse for utvidelse Vilberg barnehage.
Annonse

LINK skaper verdens beste skole når det regner?

LINK i Sverige og Norge jobber sammen om å utvikle verdens beste skole når det regner – en skole der barna kan lære om vannets egenskaper gjennom lek og erfaring.

- Bedriftenes innkjøpsrutiner kan være endret for godt

Korona bidrar til å endre måten entreprenører og industribedrifter gjør innkjøp på. Disse fem faktorene vil være med på å avgjøre hvor bedriftene handler sitt utstyr i framtiden.

- Dagens boliger må tilpasses nye behov

KRONIKK: At vi blir stadig eldre, krever et mer aldersvennlig samfunn. Over 17 prosent av befolkningen er over 65 år, og i 2040 vil denne andelen ha økt til 22 prosent.

Byggfakta Live + Norge Bygges = SMART

Byggfakta Live og Norge Bygges prosjektbasene slår seg sammen og vil kunne bearbeides i hele Norden som ett og samme verktøy – SMART

Nasjonalt senter er snart fullfinansiert

Det mangler fortsatt 10 millioner kroner for å realisere etableringen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås, som har en total kostnadsramme på 50 millioner kroner. Nå går senteret ut med en klar anmodning om støtte fra entreprenører, rådgivere og leverandører til norsk vannbransje.
Annonse
 

Nye prosjekter

Annonse

Ledige stillinger

VA-ingeniør - Larvik
Vil du utvikle din VA-kompetanse i et av Norges sterkeste fagmiljø? Kan du prosj...

Åpen søknad
Har du kunnskapen bak gode prosjektløsninger?

Prosjektingeniør
Vil du jobbe for bærekraftige tekniske løsninger i bygg?

Montør Elektro
Er du den beste elektromontøren i Asker?

Prosjektleder Elektro
Vil du være en del av vårt flerfaglige miljø og skape bærekraftige bygg?

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 205, 1501 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om Byggfakta     Annonsere     Avbestill

Byggfakta