Byggfakta Åpne på nettet

- Byene tar grep for nullutslippsutvikling – gi dem verktøy nå.

KRONIKK: Oppføring av bygg og anlegg effektivt og klimavennlig krever fremfor alt riktig verktøy. Å lytte til kundene gir uovervinnelige konkurransefortrinn.

Bygger 163 leiligheter i massivtre som FutureBuilt-prosjekt

AF Gruppen har inngått avtale med Fyrstikkbakken 14 AS om å bygge 163 leiligheter fordelt på fire boligblokker i massivtre ved Fyrstikkbakken 14. Boligprosjektet inngår i FutureBuilt-programmet som har mål om 50 % reduksjon i klimagasser. Fyrstikkbakken 14 AS er eid 50/50 av Birk & Co AS og AF Eiendom.
Annonse

Norsk Vann varsler dobling av VA-gebyrene

For å sikre innbyggerne nok rent drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann, må norske kommuner de neste 20 årene oppgradere og bygge ny infrastruktur for 332 milliarder kroner. Det betyr en dobling i avgiftsnivået i deler av landet og en tredobling i Nordland, Troms og Finnmark, samt Møre og Romsdal.

Leverer spesialbygde snøploger til Grønland

Den svenske plogprodusenten Mählers leverte nylig tre Mählers DP55 diagonalploger til Grønland.
Annonse

– Hjemmekontor er ikke for alle

Hakon Lærum i Kontorhuset er trygg på at bedriftene etter korona vil trenge økt fleksibilitet. – Det er vår styrke. Det tilbyr vi. Der har vi løsningen.

Tester ut egenskapskrav i asfaltkontrakter

Statens vegvesen vil la entreprenørene bruke sin erfaring og innovasjon til å levere den beste asfalten på riksvegene.

WSP utvikler pilotprosjekt for Omsorgsbygg

«Nye Oppsal» er et pilotprosjekt, og skal som både sykehjem og boliger på tvers av generasjoner være en utforming av morgendagens botilbud for eldre.
Annonse
 

Nye prosjekter

Annonse

Ledige stillinger

God på VVS produkter? Inneselger søkes!
Heidenreich tar markedsandeler og vi trenger deg med på laget!

Administrativ saksbehandler
Vil du være med på laget for et bærekraftig samfunn?

#Ingenørd - Senior Rådgivende Ingeniør Energi og VVS
Vil du være med i et verdensledende rådgivermiljø med høye ambisjoner innen digi...

#Ingenørd - Senior Rådgivende Ingeniør Elektro
Vil du være med i et verdensledende rådgivermiljø med høye ambisjoner innen digi...

#Prosjektnørd - Senior prosjektleder samferdsel
Vil du jobbe som prosjektleder i et verdensledende rådgivermiljø? Våre prosjekt...

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Redaktør: Bjørn Laberg, tlf.: 93 60 05 18
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 205, 1501 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om Byggfakta     Annonsere     Avbestill

Byggfakta