Byggfakta Åpne på nettet

- Ingen automatikk at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk

Det er et paradoks at selv om all skog i Norge er sertifisert etter prinsippene om bærekraftig skogbruk, er det ikke sikkert at materialene du kjøper fra norske leverandører oppfyller kriteriene.

Søker entreprenør til dagsturhytter

AKTUELLE PROSJEKTER: Rogaland fylkeskommune inviterer til anbudskonkurranse om bygging, transport og montering av dagsturhytter.
Annonse

Solberg Maskin bygger travanlegg

AKTUELLE PROSJEKTER: Nå starter utbyggingen av trøndersk travsports nye storstue, Arena Midt-Norge, på Fannrem i Orkland kommune.

Bred støtte til ladeklare bygg

Regjeringens forslag om å at alle nye bygg skal gjøres ladeklare får bred støtte. Forslaget vil spare eiere av bygg og boliger for kostnader til ladeanlegg, og gi flere tilgang på ladeløsning.
Annonse

Spennende planer for Vikingodden i Tønsberg

AKTUELLE PROSJEKTER: I forbindelse med utviklingen av Vikingodden i Tønsberg, har Spir Arkitekter laget et skisseprosjekt for dette i området, nær Tønsberg Brygge, på oppdrag fra kommunen.

Nye Veier går nye veier - blir banebygger

Ringeriksbanen skal bygges så raskt som mulig, og med Nye Veier i førersetet. Dermed er Bane Nor vraket som byggherre, og det er første gang det nye veiselskapet går fra vei til bane.

NCC valgt som samspillspartner av SiO

NCC har signert avtale med Studentsamskipnaden SiO om utvikling av Brenneriveien 11 i samspill. Målet med utviklingsfasen er å inngå en avtale om totalentreprise med samspill for riving av eksisterende bygningsmasse og etablering av nybygg.
Annonse
 

Nye prosjekter

Annonse

Ledige stillinger

Vi søker ny teknisk selger VA for Oslo
Heidenreich tar markedsandeler og søker Teknisk Selger VA for Oslo

#Ingenørd - Senior Rådgivende Ingeniør innen Byggeteknikk
Vil du jobbe som senior byggingeniør i et verdensledende rådgivermiljø? Kan du p...

#Miljønørd - Miljørådgiver
Vil du jobbe med de miljømessig beste løsningene? Vil du bidra til å minske foru...

#Ingenørd - Senior Rådgivende Byggingeniør
Vil du jobbe som senior byggingeniør i et verdensledende og fremtidsrettet rådgi...

#Signalnørd - Prosjekteringsleder for Signal
Vil du lede noen av Norges mest spennende signalprosjekter? Våre ingeniører jobb...

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Redaktør: Bjørn Laberg, tlf.: 93 60 05 18
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 205, 1501 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om Byggfakta     Annonsere     Avbestill

Byggfakta