Byggfakta Åpne på nettet

Gammel murstein lever videre i nye bygg

SINTEF og byggenæringen ser på hva som skal til for at teglstein fra bygninger som rives, brukes på nytt.

-Vannbransjen har en plikt til å jobbe smartere

NORSK VANN FAGTREFF: Vi har en plikt til å lete etter smartere, raskere, mer effektive og ikke minst mer bærekraftige måter å bygge VA-anleggene på. Det slo Truls Inderberg, direktør for vann og avløp i Norconsult fast under Norsk Vanns digitale fagtreff onsdag.
Annonse

Hvordan skal landets største politihus rehabiliteres?

Statsbygg går nå i gang med å avklare hvordan Oslo politihus skal rehabiliteres. Det innebærer blant annet å vurdere hvor ny operasjonssentral skal ligge og beskrive en trinnvis gjennomføring av rehabiliteringen.

Kruse Smith utløser opsjon

Arbeidene er allerede i gang for det store behandlingsbygget som i fjor høst fikk finansiering til ytterligere utvidelse med 20.000 m2. Avtaleutvidelsen for råbygget har en pris på 76,5 millioner kroner inkludert mva.
Annonse

Drikkevannsprosjekt vekker oppsikt

Fire automasjons studenter ved NTNU i Trondheim har i en Bacheloroppgave laget et styre- og overvåkingssystem for distribusjon av drikkevann med støtte fra Wago Norge.

Telia og Multiconsult samarbeider om smartteknologi

Telia og Multiconsult skal samarbeide om utvikling av smarte bygg for å muliggjøre smartere og mer bærekraftige byer og samfunn. Samarbeidet omfatter bruk av digitale løsninger i bygg, infrastruktur og ellers i samfunnet, og sammen tar selskapene viktige grep om digital omstilling.

Knut Strand Jacobsen skal lede Byggmesterforbundet

Knut Strand Jacobsen (52) er ansatt som administrerende direktør for Byggmesterforbundet.
Annonse
 

Nye prosjekter

Annonse

Ledige stillinger

Prosjektingeniør Automasjon
Vil du jobbe som Prosjektingeniør Automasjon i et fremtidsrettet rådgivermiljø o...

Senior Prosjektleder, Jernbane
Vil du bidra i det grønne skiftet og sette ditt fotavtrykk innen fremtidens samf...

Junior Prosjektleder, Jernbane
Vil du bidra i det grønne skiftet og sette ditt fotavtrykk innen fremtidens samf...

Fagleder Overføringslinjer
Vil du bli en del av et fremtidsrettet rådgivermiljø med høye ambisjoner innen g...

Senior Vegplanlegger
Vil du jobbe som senior vegplanlegger i et verdensledende rådgivermiljø? Våre v...

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Redaktør: Bjørn Laberg, tlf.: 93 60 05 18
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 205, 1501 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om Byggfakta     Annonsere     Avbestill

Byggfakta