Byggfakta Åpne på nettet

- Det haster med løsning for bygg under oppføring

Etter at DiBK gjorde Treindustrien oppmerksom på feil ved deklarering av brannklasse for ordinær royalbehandlet kledning i slutten av desember, har det vært jobbet på spreng for å finne løsninger.

Statsbygg investerte for 7,3 milliarder i fjor

Det samlede investeringsnivået var blant Statsbygg høyeste noensinne, viser årsrapporten for 2020. Samtidig ble driftsresultatet vesentlig høyere enn budsjettert.
Annonse

Rekordstor ordrereserve for Moldjord Bygg og Anlegg

Aldri har Moldjord Bygg og Anlegg, med adresse Beiarn i Nordland, hatt større ordrereserve. Nærmere bestemt 300 millioner kroner.

Satser offensivt på solkraft

Solkraft blir et av Akershus Energis viktigste nye satsingsområder framover.
Annonse

Tredobling av svanemerket byggevirksomhet i Norden på tre år

Nye tall fra Nordisk Miljømerking viser at den svanemerkede byggevirksomheten er tredoblet på bare tre år. I Norden runder antall svanemerkede leiligheter, hus og daginstitusjoner som enten er ferdige eller under bygging snart 50 000.

Mesta blir medlem i klimanettverket Skift

Skift er et nærlingslivsdrevet klimainitiativ som skal være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Nettverket består av de mest klimaambisiøse selskapene i Norge.

Veidekke vinner Helse Førde-kontrakt

Veidekke har nå skrevet kontrakt med Helse Førde HF om bygging av et åtte etasjers sykehusbygg i Førde.
Annonse
 

Nye prosjekter

Annonse

Ledige stillinger

Avdelingskvalitetsleder for Divisjon Bygninger
Vil du utvikle deg innen kvalitetsledelse? Kan du bidra til at vi blir enda bedr...

Prosjektingeniør Automasjon
Vil du jobbe som Prosjektingeniør Automasjon i et fremtidsrettet rådgivermiljø o...

Senior Prosjektleder, Jernbane
Vil du bidra i det grønne skiftet og sette ditt fotavtrykk innen fremtidens samf...

Junior Prosjektleder, Jernbane
Vil du bidra i det grønne skiftet og sette ditt fotavtrykk innen fremtidens samf...

Fagleder Overføringslinjer
Vil du bli en del av et fremtidsrettet rådgivermiljø med høye ambisjoner innen g...

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Redaktør: Bjørn Laberg, tlf.: 93 60 05 18
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 205, 1501 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om Byggfakta     Annonsere     Avbestill

Byggfakta