Byggfakta Åpne på nettet

Forsvaret skal bli best på offentlige anskaffelser

Forsvaret jobber aktivt for å legge til rette for at bedrifter skal komme i posisjon til å bli leverandører eller underleverandører til Forsvarets ulike tjenester. Samtidig er det et klart mål for Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, å bli landets beste aktør på offentlige anskaffelser

Mangel på brannvann ved skolebrannen i Våler

Brannmannskapene som rykket ut for å redde mest mulig av Kirkebygden skole i Våler i Østfold i april måtte klare seg med seks liter vann i sekundet i den mest kritiske fasen av brannen. Kravet for bygg av denne typen er 50 liter i sekundet.
Annonse

Verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk

Verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk vil stå klar i Fredrikstad ved årsskiftet 2022/2023. Det er klart etter at Enova gir 71,2 millioner kroner i støtte til Gyproc for bygging av en helt ny produksjonslinje ved fabrikken. Gyproc skal benytte elektrisitet som energibærer framfor dagens løsning med LNG og regner med å kutte 23 482 tonn CO2 som følge av tiltaket.

Hvem er størst på VA-rådgivning?

Byggfakta arbeider nå med en ny rapport som rangerer de største bransjeaktører, basert på prosjektverdi. Deriblant rådgivende ingeniører, VA.
Annonse

- Uforutsigbarhet og restriksjoner hindrer investeringer

Flere av Treindustriens medlemsbedrifter melder om utsettelse av større investeringer på grunn av usikkerhet og mangel på kritisk personell, dette kan gi leveringsutfordringer fremover av trebaserte byggevarer.

Forurenser betaler for glasopor i Ottavassdraget

Store mengder glasopor ble spredt fra en bedrift ved Ottavassdraget etter en flom i 2018. Miljødirektoratet legger "forurenser betaler" til grunn når vi krever 16,5 millioner kroner i refusjon for oppryddingen.

Peab bygger Kautokeino skole

AKTUELLE PROSJEKTER: Peab Bjørn Bygg har signert kontrakt med Kautokeino kommune om oppføring av en ny barne- og ungdomsskole med idrettshall og svømmehall.
Annonse
 

Nye prosjekter

Annonse

Ledige stillinger

Offshore Wind Junior Marine Hydrodynamics Engineer
Are you passionate about the green transition and making renewable energy soluti...

Offshore Wind Senior Marine Hydrodynamics Engineer
Are you passionate about the green transition and making renewable energy soluti...

Prosjektleder Stavanger
Vil du jobbe som prosjektleder i et verdensledende rådgivermiljø? Våre prosjekt...

Senior Vegplanlegger
Vil du jobbe som senior vegplanlegger i et verdensledende rådgivermiljø? Våre v...

Vi jakter nye prosjektselger VVS til vårt Oslokontor
Som prosjektselger hos Heidenreich vil du være vår spydspiss ut mot VVS-markedet...

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Redaktør: Bjørn Laberg, tlf.: 93 60 05 18
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 205, 1501 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om Byggfakta     Annonsere     Avbestill

Byggfakta