Byggfakta Åpne på nettet

Mener Grønlikaia vil gi betydelig verdiskapning

En ny rapport fra Menon Economics, skrevet på oppdrag fra Hav Eiendom, viser at Grønlikaia-prosjektet vil gi en årlig verdiskapning på 4000 millioner kroner.

- Viktig med samhandling for kritisk infrastruktur

HALLINGTREFF 2022: Mangel på samhandling og felles forståelse for mulige løsninger forsinker og fordyrer en rekke infrastrukturprosjekter. Gravefri kryssing under jernbanespor har vist seg ekstra krevende både for entreprenører og ledningseiere.
Annonse

- Forventer flere søknader fra byggebransjen

Handelens Miljøfond innførte i fjor et eget utlysningstema for sirkulære løsninger og ombruk, og i år spisser de utlysningen. Byggebransjen er blant bransjene de ønsker flere søknader fra.

ChargeNode med ladeplasser til alle

– Alle elbileiere kan med vårt ladekonsept få rask tilgang på en ladeplass. Med økt elbiltetthet kan vi levere et ladeuttak til alle uten en dedikert ladeboks.
Annonse

Utfordringer med igangsettelser - vekst i leilighetsmarkedet

Igangsettingen i mai i år har økt 45 prosent sammenlignet med mai måned i fjor. Veksten er i leilighetsmarkedet, særlig i de større byene, sier adm. direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening.

Tar overvann på alvor

SVERIGE: Nobelparken i svenske Lund består av 10 mindre områder med ulike temaer og aktiviteter. Parken kan håndtere 1300 m3 regnvann ved skybrudd.

Pilotprosjekt med dampvasking av jord

Ved E134, Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, dampvaskes jord for ugress og fremmede arter før gjenbruk i veganlegget.
Annonse
 

Nye prosjekter

Annonse

Ledige stillinger

Kuldetekniker
Søknadsfrist: 30.06.2022
Sted: Gk Ålesund
Tittel: Kuldetekniker

Ventilasjonstekniker
Søknadsfrist: 03.07.2022
Sted: Gk Trondheim
Tittel: Ventilasjonsteknik...

Kulde -og ventilasjonstekniker
Søknadsfrist: 30.06.2022
Sted: Gk Stavanger
Tittel: Kulde -og ventilas...

Servicerørlegger
Søknadsfrist: 26.06.2022
Sted: Gk Gjøvik
Tittel: Servicerørlegger

Lønningsmedarbeider
Søknadsfrist: 19.06.2022
Sted: GK Norge Oslo
Tittel: Lønningsmedarbeid...

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Redaktør: Bjørn Laberg, tlf.: 93 60 05 18
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 205, 1501 Moss, Tlf: 69 91 24 00

kabel

Om Byggfakta     Annonsere     Avbestill

Byggfakta