Byggfakta Åpne på nettet
Annonse

- Etterlyser kraftfulle tiltak

BRANSJEKOMMENTAR: - Vi trenger en kraftfull og tidsavgrenset offentlig støtte for å utløse tiltak for energieffektivisering i yrkesbygg

Samarbeider om Ungt Entreprenørskap

Eikmaskin AS og Eiksenteret har inngått en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap om satsing på yrkesfag. Målet er å bygge kunnskap om utvikling og muligheter i landbruksnæringen hos ungdom.
Annonse

Setter krav til klima og arbeidsmiljø

For første gang er gode arbeidsvilkår en del av konkurransen om vegkontrakter i Statens vegvesen.

Kartlegger kvikkleireskredfare i Ullensaker

Multiconsult skal gjennomføre en kartlegging av kvikkleireskredfare i Ullensaker, på oppdrag av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Annonse

Kontrastfylte teglfasader på Fornebu

Storøykilen trinn 1 på Fornebu er under full bygging. Arcasa arkitekter har arbeidet med konseptet «tett på byen, tett på naturen», og ønsket i den forbindelse å utføre bygget med to kontrastfylte tegltyper.

Kutter saksbehandlingstiden

Nå kan tiltakshavere få svar på søknaden om Arbeidstilsynets samtykke på få minutter. En ny, digital egenerklæring gir automatisk søknadssvar til søkere som oppfyller alle lovkrav.

Etterlyser mer fokus på plastforsøpling

En ny utredning viser at bygge- og anleggsbransjen har mye å jobbe med når det gjelder å forhindre plastforsøpling.
Annonse
 

Nye prosjekter

Annonse

Ledige stillinger

Miljørådgiver RIM og BREEAM
Søknadsfrist: 05.09.2022
Sted: Trondheim - Water & Environment
Tittel...

Digital Markedskoordinator
Søknadsfrist: 18.09.2022
Sted: Lillestrøm
Tittel: Digital Markedskoord...

Klar for nye utfordringer? Da har vi jobben til deg! Teknisk selger VVS Fredrikstad
Søknadsfrist: 14.09.2022
Sted: Fredrikstad
Tittel: Teknisk selger

Bli en del av Norges mest avanserte logistikkautomasjon!
Søknadsfrist: 26.09.2022
Sted: Langhus
Tittel: Automatiker/Automatikkm...

Avdelingsleder rør
Søknadsfrist: 30.09.2022
Sted: GK Oslo
Tittel: Avdelingsleder rør

Kontakt ossred@byggfaktamedia.no

Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
Redaktør: Bjørn Laberg, tlf.: 93 60 05 18
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 205, 1501 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Om Byggfakta     Annonsere     Avbestill

Byggfakta