Anbefaler å bevilge 450 millioner til ny lufthavn

 
Anbefaler å bevilge 450 millioner til ny lufthavnBildet: Rana kommune ønsker å strekke seg langt for å bidra til at bygging av den nye storflyplassen kommer igang til høsten. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture
​Rådmann Robert Pettersen anbefaler kommunestyret i Rana å bevilge ytterligere 150 millioner kroner til ny storflyplass på Helgeland.

​Det norske samfunnet er i en situasjon der næringslivet har store utfordringer på grunn av korona. Rana kommune vil strekke seg så lang som mulig for å realisere det største vekstprosjektet på Helgeland, og tar derfor et større ansvar for å finansiere ny lufthavn i Rana. I sak til formannskapet 5. mai foreslår rådmannen å øke det kommunale bidraget til 450 millioner kroner. Det ble kjent på en pressekonferanse tirsdag kveld. 

Samfunnsløfte

Rana kommune har ambisjoner om å være en solid og bærekraftig tjenesteyter og viktig samfunnsaktør for en positiv utvikling av helgelandsregionen. Som en del av dette samfunnsløfte vedtok kommunestyret i 2017 å bevilge 300 millioner til ny lufthavn i Mo i Rana, og har innrettet økonomiplanen 2020 – 2023 for dette. Lokalt næringsliv skulle stille med tilsvarende finansiering, og staten har i Nasjonal Transportplan lagt opp til å bidra med 1,47 milliarder kroner. Anbudskonkurranse er gjennomført, og tilbudet fra Peab og Hæhre om bygging av lufthavn er antatt av Polarsirkelen Lufthavnutvikling og Rana kommune, med anleggsstart høsten 2020.

Utvidet kommunalt ansvar

I mars i år ga Samferdselsdepartementet oppdraget med å videreføre prosessen med bygging av ny lufthavn til Avinor. Det har i ukene etter dette vært tett og god dialog mellom statlige myndigheter, samferdselsminister Knut Arild Hareide og Rana kommune. Statsråden har gitt tydelige signaler om at det forventes at lokale og regionale parter tar et utvidet ansvar for medfinansieringen. Av naturlige grunner har det blitt vanskeligere å allokere private midler til et offentlig lufthavnprosjekt i regi av Avinor samtidig som næringslivet står overfor store utfordringer knyttet til koronasituasjonen.

Økt statlig finansiering

Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret å øke den kommunale medfinansieringen til 450 millioner kroner, som tilsvarer 20 prosent av totalkostnaden i prosjektet. Det forutsetter imidlertid at staten øker sitt bidrag tilsvarende Rana kommunes bidrag på 150 millioner for å fullfinansiere prosjektet, og at tilbudet/kontrakten med Peab og Hæhre med anleggsstart høsten 2020 blir benyttet.

- I koronasituasjonen som Norge står i nå gir prosjektet betydelig effekt på kort sikt da det stimulerer til mer aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, samtidig som det vil gi eksisterende næringsliv utviklingsmuligheter som er etterspurt. Prosjektet vil også gi muligheter for nyetableringer av betydelig omfang på Helgeland. Her kan nevnes Freyr, som planlegger å investere 30-40 milliarder kroner i en batterifabrikk med over 2000 ansatte. Selskapet er avhengig av en ny stor lufthavn for å realisere sine planer. En ny lufthavn vil med andre ord gi både umiddelbare og varige positive effekter for næringslivet, sier Pettersen.

Utfordrer kommuneøkonomien

Det nye kommunale bidraget på 150 millioner kroner foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Økt kommunalt bidrag til dette samfunnsprosjektet utfordrer kommuneøkonomien og gir økt risiko for drifta og tjenesteleveransen. Rådmannen anbefaler likevel en slik finansiering.

- Selv om dette ikke er kommunaløkonomisk gunstig, vil det ivareta hensynet både til samfunnsbyggingen og velferdsleveransen, sier Pettersen.

Anbefalingen om økt kommunalt bidrag til ny lufthavn i Rana legges fram som sak for formannskapet 5. mai og kommunestyret tirsdag 12. mai. 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår