Anbefaler økt bruk av tre

 
Anbefaler økt bruk av tre(Illustrasjonsbilde: Massivtre AS)
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft mener at Norge bør øke bruken av tre i bygg.

 – Mitt ønske er at anskaffelsesregelverket blir klarere slik at tolkningsmulighetene blir redusert til fordel for miljøet, sier arkitekt Ole Wiig i Narud Stokke Wiig.

Sist fredag leverte ekspertutvalget sin rapport om grønn konkurransekraft med forslag og anbefalinger til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen. En av utvalgets anbefalinger er at Norge bør øke bruken av tre i bygg, blant annet ved å videreutvikle standarder og styrke samarbeidet mellom treindustrien og FoU-miljøene om forskning, innovasjon og kompetanseutvikling. Utvalget mener at det også bør settes krav til karbonfotavtrykket av byggematerialer og byggeløsninger, hvilket vil legge til rette for økt bruk av tre.

- Skog - og trenæringen har jobbet med økt bruk av tre i bygg i en årrekke. Det er derfor gledelig å se at byggenæringen tas med som en viktig del av anbefalingene for et bedre miljø. Bedriftene i denne næringen har gjennom tverrfaglig forskning og utvikling skapt mange konkurransedyktige konsepter som i dag tilbys i markedet, sier daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus.

I en kronikk i Aftenposten samme dag som rapporten ble lansert skrev statsminister Erna Solberg at i begrepet grønn konkurransekraft ligger høy verdiskapning og full sysselsetting i et samfunn med reduserte klimagassutslipp. En av anbefalingene Solberg nevner fra utvalgets rapport er at bygg og eiendom har som mål å være fullt integrert i den ressurseffektive sirkulære økonomien i 2050. 

Et annet er eksempel hun trekker fram er offentlige anskaffelser. Årlig kjøper det offentlige inn varer og tjenester for 460 milliarder kroner. En grønnere praksis vil gi store ringvirkninger. Solberg skriver i sin kronikk at man allerede ser en spennende utvikling på dette området. Et hovedprinsipp utvalget legger til grunn er at forurenser skal betale. Det vi vil ha mindre av, bør skattes mer. Det vi vil ha mer av, bør skattes mindre.

Arkitekt Ole Wiig i Narud Stokke Wiig (NSW) mener det er viktig at det settes søkelys på offentlig anskaffelser, og at dette knyttes sterkere opp til miljøutfordringene, slik utvalget legger opp til. De norske anskaffelsene er knyttet til vårt EØS-medlemskap og skal bidra til konkurranse. Slik skal det være sier Wiig. Men utfordringene fra arkitektens og de prosjekterendes ståsted er at regelverket tolkes ulikt, noe som skyldes at kommuner og Staten ikke alltid har rett bestillerkompetanse – og at retningslinjene er uklare.

-  Jeg vil ha konkurranse, men vektingen i konkurransene må bli annerledes i fremtiden. Vi kan ikke ha det slik at betydningen av ”det mest fordelaktige tilbudet” reduseres til bare pris. Pris kan ikke være det eneste kriteriet, særlig gjelder det i totalentreprisene der entreprenøren har all makt. Hvis man vil ta miljø på alvor må vi ha kvalitet inn i anskaffelsene i mye sterkere grad. Slik det offentlige regelverket blir forvaltet er det alt for mange tolkningsmuligheter. Dessuten må man vite hva man er ute etter, sier Wiig

- Mitt råd til regjeringen er at kunnskap, erfaring og ved det kvalitet kommer sterkere inn i fremtidens anskaffelsesregime, og at de får en klarhet slik at tolkningsmulighetene blir redusert til fordel for miljøet, sier Wiig som er konferansier under Den nasjonale konferansen for trearkitektur. Han forteller at han ser fram til å høre hva statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet vil mene om denne saken under åpningen av konferansen den 16. november.

I en kommentar til rapporten forteller professor  Marius Nygaard ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) at han legger merke til at utvalget anbefaler å styrke samarbeidet mellom treindustrien og FoU-miljøene.

- Det er viktig å utvikle samvirket mellom forskning, innovasjon og undervisning. På AHO har vi studert ny urban trearkitektur gjennom en serie av masterkurs. Kursene er integrert i forskningsprosjektet Wood Be Better, finansiert via Forskningsrådets Bionær-program, forteller Nygaard, som leder prosjektet.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår