BA-bransjen må jobbe smartere

 
BA-bransjen må jobbe smartereBildet: Ibrahim Imam, gründer og daglig leder i PlanRadar
KRONIKK: - Med økende krav til både kostnadskutt og klimakutt er bransjen nødt til å jobbe smartere.

Av Ibrahim Imam,
gründer og daglig leder i PlanRadar

Bygg- og anleggsbransjen er dessverre en stor bidragsyter til norske klimagassutslipp. Ifølge Byggenæringens Landsforening kommer vel 15 prosent av norske utslipp fra denne næringen. Selv om de direkte utslippene fra byggene er små, bidrar bransjen i stor grad indirekte, først og fremst gjennom innkjøp fra industri, men også materialtransport og anleggsmaskiner. Samtidig har bransjen store muligheter til å kutte utslipp, både i selve anleggsarbeidet, og ved å tilrettelegge for miljøvennlige reiser til og fra bygget etter ferdigstillelse.

For å gjøre de nødvendige utslippskuttene, stilles det stadig nye krav til norske byggeprosesser. Bærekraftstiltak må dokumenteres og prosessene blir mer komplekse, med flere underleverandører og medarbeidere. Entreprenøren skal likevel levere på kortest mulig tid, og helst raskere enn før. På samme tid må kvaliteten, sikkerheten og lønnsomheten opprettholdes. Som en konsekvens av dette tilføres det store mengder informasjon til prosjektet, og behovet for god informasjonsflyt blir større enn noen gang. Akkurat nå er situasjonen ekstra krevende, siden koronapandemien gir færre fysiske møter og dårligere forutsetninger for å kommunisere effektivt.

I denne utfordrende tiden vil det å ta i bruk ny teknologi være en lavthengende frukt som vil lette informasjonsflyten, forenkle dokumenteringen, og sørge for at alle deltakere i prosjektet har tilgang til oppdaterte data. Det har enorm betydning for fremgangen i prosjektet.  Undersøkelser viser imidlertid at bygg- og eiendomsbransjen fortsatt er en av de minst digitaliserte sektorene i landet. I dag håndteres informasjon, dokumentasjon og kommunikasjon i prosjekter vanligvis i forskjellige kanaler, med forskjellige verktøy. Kontrollen er dårlig, og det er lite gjennomsiktighet. Ikke sjelden mangler både ledere og ansatte tilgang til kritisk informasjon, fordi det ikke finnes noe godt system for informasjonsdeling.

Med moderne digitale verktøy er det mulig å dele data i sanntid, slik at byggeprosessen drives videre, med færre feil, færre forsinkelser og lavere utslipp. Det vil til enhver tid være mulig å overvåke og kontrollere alle klimatiltakene i prosjektet. Dette gjelder store infrastrukturprosjekter, så vel som mindre renoveringer.  I PlanRadar har vi sett prosjekter der man har spart opptil syv timer per arbeidsuke og redusert kostnadene med 40 prosent gjennom å innføre et felles system for deling av informasjon om byggeprosessen. Entreprenøren har gjort betydelige besparelser både miljømessig og økonomisk.

I det lange løp er det helt nødvendig med økt digitalisering av byggeprosesser. Spørsmålet er bare om man vil ta i bruk teknologien og høste frukter allerede nå, eller om man vil fortsette å gjøre ting på gamlemåten i noen år til.
 

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave