- Bærekraft er mer enn klimakutt

 
- Bærekraft er mer enn klimakuttBildet: Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse. Foto: Bjørn Laberg
KRONIKK: - Vi tror samfunnet og myndighetene i større grad framover vil forvente at utbyggere utvikler prosjekter som gir noe til omgivelsene.

Av Katharina Th. Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse

Travle arbeidsdager går snart over i late sommerdager. Det gir tid til å kjenne etter hvordan vi blir påvirket av byggene og områdene vi oppholder oss i. Trivsel, helse og komfort er like viktig som klimakutt og ressurseffektivitet for bærekraftige bygg og områder.

Mange har tilbrakt mye mer tid hjemme enn vanlig de siste månedene. Hjemmekontor og innskrenkede reisemuligheter har begrenset mange til boligen og nærområdet sitt. I vårt siste nyhetsbrev før sommeren har vi ekstra fokus på den sosiale dimensjonen ved bærekraft. En bærekraftig utvikling skal føre til at vi ikke overbelaster miljø og klima og har en sunn økonomi. Samtidig må det legges til rette for inkluderende og mangfoldige steder, som stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser mellom menneskene som bor der og mellom mennesker og omgivelsene.

Forventer at prosjekter gir til omgivelsene

Vi tror samfunnet og myndighetene i større grad framover vil forvente at utbyggere utvikler prosjekter som gir noe til omgivelsene. Det er en naturlig følge av at alle bygg og områder forventes å være bra for både miljø, mennesker og lommeboka. Mange av våre medlemmer jobber i større grad med å utvikle byrom. Med økt fortetting og urbanisering blir det enda mer avgjørende å huske menneskene som skal bo og jobbe på stedene som utvikles.

Vi ser at mange utbyggere tenker nettopp slik. I månedens prosjekt har Aspelin Ramm satt menneskene i sentrum for planleggingen. De ønsker å skape boliger i Oslo sentrum der barnefamilier kan trives, og utforsker deleløsninger som fellesleilighet og en frodig takterrasse med rom for ulike aktiviteter.

Et annet eksempel er OBOS, som legger vekt på å skape gode uterom og møtesteder. OBOS er også opptatt av steder med plass til mennesker med ulik bakgrunn og økonomi. - Å bygge boliger til alle uavhengig av lommebok ligger vårt hjerte nærme, sier Siraj i dette intervjuet.

Med kunnskap og gode verktøy finner vi veien til mål

Bærekraft er et komplekst felt. For å ivareta de ulike kvalitetene trenger man kunnskap og gode verktøy. Bygg21s kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder er en god rettesnor, både for utvikler og myndigheter. I Håndbok for bærekraftig stedsutvikling, finner du nyttige sjekklister og informasjon om hvordan du kan ivareta de sosiale sidene ved prosjektet.

Vi merker en økt interesse for BREEAM Communities, som er et verktøy for helhetlig områdeutvikling. De første prosjektene som er sertifisert etter det internasjonale systemet tar nå form i Norge. 2020 Park på Forus i Stavanger har oppnådd høyeste sertifiseringsnivå Outstanding for sin innsats.

I neste versjon av BREEAM-NOR som utvikles nå, skal sosiale kvaliteter ved bygg forsterkes. BREEAM-NOR er et verktøy for helhetlig tilnærming til byggeprosjekter, som i tillegg til typiske miljøhensyn som redusert klimagassutslipp og ressursbruk, vurderer sosiale aspekter som godt inneklima, økologiske kvaliteter i uteområder, gode arbeidsforhold på byggeplass og lite støy.

Inkludering og dialog er blant nøklene til å bli enda bedre på sosial bærekraft. Asplan Viak har de senere årene jobbet for å styrke sitt fagmiljø på sosial bærekraft. I vårt nyhetsbrev for juni deler de tips og ideer til hvordan man kan å sette mennesker i sentrum for planleggingen fra starten av.

Sosial bærekraft skaper verdier

Sosial bærekraft gir verdi til et prosjekt, på samme måte som miljømessig bærekraft. Ikke bare bidrar det til godt omdømme, men det gir bedre bygg og områder som er attraktive lenger og for flere ulike grupper.

Med dette oppfordrer jeg alle våre medlemmer og følgere til å nyte sommeren, og kjenne etter hva som er gode bygg og områder for både mennesker og miljø.

God sommer!

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave