Bebuder «kjipe valg» for et grønt skifte

 
Bebuder «kjipe valg» for et grønt skifteBildet: Når politiske vedtak skal fattes vil det handle om målkonflikter. Det er ikke alltid mulig å si ja takk begge deler. Det vil blant annet handle om infrastruktur skal vedlikeholdes over hele landet, sa astrofysiker Eirik Newth, som innledet innovasjonsdagen under årets Mobilitet-konferanse. Foto: Odd Borgestrand
MOBILITET 2022: - Det grønne skiftet er i stor grad et infrastrukturskifte. Om kort tid vil klimadebatten være preget av behovene for å gjøre de virkelig vanskelige valgene. Da blir det snakk om det «kjipe» grønne skiftet.

Av Odd Borgestrand

Det sa astrofysiker Eirik Newth, som innledet innovasjonsdagen under årets Mobilitet-konferanse med 480 registrerte deltakere. 

- Den kjipe delen av det grønne skiftet er tiltak som ikke er synlig. Det handler om bygningsmasse, industri, transport og kostbare veiprosjekter. Vi må bruke mer av den eksisterende boligmassen og ta i bruk sirkulærøkonomi på en aktiv måte. Politikerne må ta tøffe valg når det gjelder videre utbygging av kostbar infrastruktur, og politiske vedtak må formidles på en slik at måte at befolkningen aksepterer at dette er nødvendige tiltak. Transportsektoren står for 37 prosent av utslippene globalt. Volumet på gods- og persontransport er ventet å øke, og da må smarte løsninger lanseres for å nå målene, mente Eirik Newth

Treghet i politikken

Han trodde ikke at Paris-måene vil være nådd om 10 år. Det er en treghet i politikken som hindrer dette. Mest sannsynlig er 1,5 graders målet passert.
- Klimadebatten vil være preget av behov for å gjøre de virkelig vanskelige valget. Nå blir det snakk om det «kjipe» grønne skiftet, sa han.
Han betegnet innfasing av elbiler som lavthengende frukt. Elektriske ferjer og kortdistansefly er i samme kategori.
- Den politisk vanskelige hverdagen vil komme. Når politiske vedtak skal fattes vil det handle om målkonflikter. Det er ikke alltid mulig å si ja takk begge deler. Det vil blant annet handle om infrastruktur skal vedlikeholdes over hele landet. Vi må kanskje droppe utbygging i deler av landet, eller senke ambisjonsnivået. Når vi skal foreta betydelige kutt i transportsektoren må dette dokumenteres overfor befolkningen hvorfor dette er nødvendig. Vi slipper ikke unna de harde valgene, men innovasjon kan hjelpe oss til å finne smartere løsninger og koble oss på EUs «green deal», mente Newth.

- Det satses nå 200 milliarder euro hvert år på det grønne skiftet i Europa og det er avgjørende at Norge blir med på dette toget sa han videre. 

Klimautvalget

Newth sitter i regjeringens klimautvalg, og mandatet for klimautvalget er å gjøre en helthetlig utredning av de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050. Her handler det om å nå målene på en kostnadseffektiv måte, med effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv. Omstillingen skal også medvirke til utvikling som sikrer naturmangfoldet og et bærekraftig velferdssamfunn. 

- Et minstekrav er at vi «livestreamer» det grønne skiftet fram til 2030 og til 2050. Når folk får dataene får de også eierskap til dette.  De blir en del av beslutningsgrunnlaget for en nødvendig innovasjon. Det er mye som gjenstår, og det betyr at vi har enorme muligheter. I transportsektoren handler det mye om tunge kjøretøy, men det handler også om informasjon. Om 8 år skal vi ha kuttet 50 prosent, og det er hårete mål. Pandemien førte til enorm omlegging fordi vi tok i bruk teknologi som allerede eksisterte. Vi viste at vi kan snu oss rundt på kort tid, og den lærdommen er viktig å ta med seg på veien videre, sa astrofysikeren til slutt.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave