- Bekymret over det lave salget på nye boliger

 
- Bekymret over det lave salget på nye boligerBildet: Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
- Vi ser nå at den høye prisveksten på byggevarer og de høye tomtekostnadene har skapt usikkerhet i markedet, og folk har blitt mer avventende i forhold til kjøp av ny bolig.

Det sier administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, i en pressemelding.

- Tredje kvartal 2021 er det dårligste kvartalet vi har registrert siden vi begynte med registrering av månedlig salg av nye boliger i 2010. I tillegg ser vi at september 2021 har det laveste salget som er registrert i september siden 2010. Vi er bekymret over det lave salget på nye boliger, sier Jæger.

- Vi ser at det er mangel på nye boliger noe som begrenser vekst og tilflytting i kommunene. Boligprodusentene anmoder derfor kommunene i arbeidet med kommuneplaner og sørge for tilstrekkelig boligområder. Når pandemirestriksjonene nå er fjernet haster det med å sette fart på ferdigstillelse av pågående reguleringsplaner, slik at mangel på nye boliger ikke står i veien for ønsket utvikling i kommunene, mener Jæger.

- Boligprodusentene takker regjeringen Solberg for det gode samarbeidet og ønsker regjeringen Støre velkommen, sier han.

Salg nye boliger:

• Salget av nye boliger i september 2021 var 23 prosent under salget i september 2020.

• Salget av nye boliger i tredje kvartal 2021 var 23 prosent under salget i tredje kvartal 2020.

• Salget hittil i år er 15 prosent over salget i samme periode i 2020. Salget av eneboliger er 21 prosent over, småhus er 6 prosent over og leiligheter er 16 prosent over samme periode i fjor.

• Totalt solgte nye boliger i tolvmånedersperioden er 28 142 stk, som er 14 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 7 336 stk, som er 23 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye småhus er 6 205 stk, som er 2 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgt nye leiligheter er 14 601 stk, som er 18 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen av nye boliger i september 2021 var 7 prosent under igangsettingen i september 2020.

• Igangsettingen av nye boliger i tredje kvartal 2021 var 7 prosent over tredje kvartal 2020.

• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 16 prosent over igangsettingen i samme periode i 2020. Igangsettingen av eneboliger er 27 prosent over, småhus er 9 prosent over og leiligheter er 14 prosent over samme periode i fjor.

• Totalt igangsatte boliger i tolvmånedersperioden er 25 939 stk, som er 10 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 6 571 stk, som er 21 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 5 870 stk, som er 3 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 13 498 stk, som er 9 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 58 prosent over samme periode i 2020.

• På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 74 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 37prosent over samme periode i 2020.

• På tolvmånedersbasis er igangsettingen 34 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Fylkestall for salg og igangsetting av nye boliger:

Tallene for Østfold:

Salg nye boliger:

• Salget i tredje kvartal 2021 var 12 prosent under salget i tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 6 prosent under salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 46 prosent under igangsettingen i tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 9 prosent under igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 14 prosent over tilsvarende periode i fjor.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 21 prosent over tilsvarende periode i fjor.

Tallene for Akershus:

Salg nye boliger:

• Salget i tredje kvartal 2021 var 16 prosent over salget i tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 57 prosent over salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 12 prosent over igangsettingen i tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 34 prosent under igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er svært godt og det er solgt over dobbelt så mange som tilsvarende periode i fjor.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er også veldig godt og det er igangsatt over fireganger så mange som tilsvarende periode i fjor.

Tallene for Oslo:

Salg nye boliger: 

• Salget i tredje kvartal 2021 var 25 prosent under salget i tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 2 prosent under salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger.

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 20 prosent over igangsettingen i tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 23 prosent over igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Tallene for Hedmark:

Salg nye boliger:

• Salget i tredje kvartal 2021 var 7 prosent over salget i tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 1 prosent over salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger: 

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 68 prosent over igangsettingen i tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 29 prosent over igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 11 prosent over tilsvarende periode i fjor.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 9 prosent over tilsvarende periode i fjor.

Tallene for Oppland:

Salg nye boliger:

• Salget i tredje kvartal 2021 var 23 prosent under salget i tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 18 prosent over salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 24 prosent over igangsettingen i tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 2 prosent under igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 48 prosent over tilsvarende periode i fjor.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 42 prosent over tilsvarende periode i fjor.

Tallene for Buskerud:

Salg nye boliger:

• Salget i tredje kvartal 2021 var 27 prosent under salget i tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 13 prosent over salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 2 prosent over igangsettingen i tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 14 prosent over igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 83 prosent over tilsvarende periode i fjor.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 8 prosent over tilsvarende periode i fjor.

Tallene for Vestfold:

Salg nye boliger:

• Salget i tredje kvartal 2021 var 52 prosent over salget i tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 54 prosent over salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 54 prosent over igangsettingen i tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 14 prosent over igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 103 prosent over tilsvarende periode i fjor.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 39 prosent over tilsvarende periode i fjor.
Side 3 av 5

Tallene for Telemark:

Salg nye boliger:

• Salget i tredje kvartal 2021 var 43 prosent under tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 19 prosent over salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var godt og dobbelt så mye som tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 28 prosent over igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 126 prosent over tilsvarende periode i fjor.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 84 prosent over tilsvarende periode i fjor.

Tallene for Agder:

Salg nye boliger
• Salget i tredje kvartal 2021 var 13 prosent under tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 18 prosent over salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 13 prosent over tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 24 prosent under igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år har vært godt og er over dobbelt så høyt tilsvarende periode i fjor.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er svært godt og fireganger så mye som tilsvarende periode i fjor.

Tallene for Rogaland:

Salg nye boliger

• Salget i tredje kvartal 2021 var 48 prosent under tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 11 prosent over salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger:
• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 18 % under tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 32 prosent over igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 23 prosent under tilsvarende periode i fjor.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år ligger på samme nivå som i fjor.

Tallene for Hordaland:

Salg nye boliger:

• Salget i tredje kvartal 2021 var 47 prosent under salget i tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 18 prosent over salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 32 prosent under igangsettingen i tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 19 prosent over igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 52 prosent over tilsvarende periode i fjor.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 73 prosent over tilsvarende periode i fjor.

Tallene for Sogn og Fjordane:

Salg nye boliger:

• Salget i tredje kvartal 2021 var 33 prosent under salget i tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 16 prosent over salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 4 prosent under igangsettingen i tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 1 prosent over igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 92 prosent over tilsvarende periode i fjor.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 126 prosent over tilsvarende periode i fjor.

Tallene for Møre og Romsdal:

Salg nye boliger:

• Salget i tredje kvartal 2021 var 29 prosent under salget i tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 17 prosent over salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 6 prosent over igangsettingen i tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 5 prosent over igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 25 prosent over tilsvarende periode i fjor.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 16 prosent over tilsvarende periode i fjor.

Tallene for Trøndelag:

Salg nye boliger:

• Salget i tredje kvartal 2021 var 52 prosent under salget i tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 5 prosent under salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 100 prosent over igangsettingen i tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 1 prosent under igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 79 prosent over tilsvarende periode i fjor.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 30 prosent over tilsvarende periode i fjor.

Tallene for Nordland:

Salg nye boliger:

• Salget i tredje kvartal 2021 var 9 prosent under salget i tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 1 prosent over salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 12 prosent over igangsettingen i tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 15 prosent over igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 73 prosent over tilsvarende periode i fjor.
• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 41 prosent over tilsvarende periode i fjor.

Tallene for Troms:

Salg nye boliger:

• Salget i tredje kvartal 2021 var 18 prosent under salget i tredje kvartal i 2020.
• Salget av nye boliger hittil i år er 39 prosent under salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 14 prosent under igangsettingen i tredje kvartal i fjor.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 18 prosent over igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Tallene for Finnmark:

• Salget av nye boliger hittil i år er 8 prosent under salget i tilsvarende periode i 2020.
• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 32 prosent under igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår