Boligbyggelag bygger boliger

 
Boligbyggelag bygger boliger
I 2016 sørget boligbyggelagene for 4200 nye boliger til sine medlemmer. Dette utgjorde 13,5 prosent av den totale igangsettingen av boliger i Norge.

Av Thor Eek,
Administrerende direktør, NBBL

I etterkrigstiden var behovet for boliger prekær. Politikerne måtte ta store grep for å sikre innbyggerne tak over hodet. Målet var at hver nordmann skulle eie sin egen bolig. Det skulle bli slutt på gårdeierveldet med utrygge og dårlige boforhold. En viktig del av løsningen var etableringen av en rekke boligbyggelag landet rundt i 1945 og de påfølgende årene.

I 2017 er fremdeles boligbehovet i og rundt de største byene stort, men selvfølgelig ikke på samme måte, eller av samme grunn som i etterkrigstiden. Samtidig gir dagens mangel på boliger, i kombinasjon med historisk lave utlånsrenter, svært høye boligpriser.

Boligåret 2016
Lav rente og bedring i norsk økonomi var hovedårsaken til prisveksten på boliger i 2016. Det ble forsterket av flere år med lav boligbygging, spesielt i Oslo. Vi kan ikke snakke om ett boligmarked i Norge, men tre. Det var svak utvikling i Rogaland og andre områder tilknyttet oljenæringen, høy vekst i de fleste andre sentrale områdene, og en eksplosiv vekst i Oslo og omegn. I Oslo økte prisen på en gjennomsnittsbolig med 2.500,- hver eneste dag. Da sier det seg selv at det blir umulig å spare til bolig og vanskelig for førstegangsetablerere å skaffe seg eget hjem.

Det var stigende priser også for borettslagsboliger i 2016. NBBLs prisstatistikk viser at borettslagsboligene økte med 7,2 prosent i løpet av fjoråret. Ved utgangen av 2016 var gjennomsnittsprisen på en borettslagsbolig i overkant av 2,5 millioner. Boligprisene våre varierer som for alle andre svært mye fra region til region.

Starten på 2017
Nye boliglånsforskrifter trådte i kraft 1.1.2017. De har bl.a. til hensikt å motvirke den sterke økningen i boligprisene. Men i følge Eiendom Norges februar-statistikk er det intet som tyder på at boligprisene så langt flater ut. Samtidig er det positivt å se at Stavangerprisene to måneder på rad har vist stigning. NBBL forventer at gjennomsnittsprisen på boliger vil stige omtrent 10 prosent i 2017.

Boligbyggelagene som boligbygger
Boligbyggerne responderte på økt etterspørsel og byggingen skjøt i været i fjor. Total ble det gitt igangsettingstillatelse til 36.200 nye boliger i 2016. Det utgjør 16 prosent flere boliger enn i 2015. Ikke siden SSB begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000 har det vært registrert høyere tall.

Boligbyggelagene økte sin igangsetting for syvende år på rad og sto for 13,5 prosent av de nye boligene. Det er en klar tendens til at det bygges mest der behovet er størst som er i de største byene og deres omegn.

Boligbyggelagenes boligtilbud er gjennomgående av nøktern størrelse. I 2016 var om lag 44 prosent av de igangsatte boligene treroms. Deretter fulgte fire- og toroms, det utgjorde henholdsvis 27 og 25 prosent av våre igangsatte boliger.

Historisk sett har boligbyggelagene først og fremst valgt å bygge borettslag. Men i de senere år har lagene i økende grad organisert nybygde boliger som sameier. I 2016 økte imidlertid andelen borettslag igjen fra 31 til 44 prosent. Boliger i sameier utgjorde 55 prosent.

Den generelle trenden er at det bygges flere blokkleiligheter. Dette gjelder også for boligbyggelagene. Av de igangsatte boligene i 2016 var 8 av 10 igangsatte boliger i blokk. 2 av 10 var småhus/rekkehus.

Boligsamvirket
Selv om boligbyggelagene på mange måter er lik andre boligutviklere, skiller de seg ut ved forankringen til samvirkeprinsippene. I hovedsak betyr det demokratisk medlemskontroll og at overskuddet pløyes tilbake til virksomheten for å øke aktiviteten. Det skal utgjøre en forskjell å være medlem, samtidig som boligbyggelagene tar samfunnsansvar.

Boligbyggelagene har dessuten sterk historie og daglig fokus på både boligbygging, boligforvaltning og bomiljø. Boligbyggelagene slutter ikke å ta ansvar når boligen er bygd, men har et «vugge til grav» perspektiv for de boligene som medlemmene kjøper. Slik sett er ikke boligbyggelagene helt som andre boligprodusenter.

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave