Branndokumentasjon er livsviktig

 
Branndokumentasjon er livsviktigEtter 1,5 time med brannpåkjenning og 1000 grader cellsius i testovnen, er denne I-bjelken såvidt påvirket av brann. Isocell celluloseisolasjon beskytter konstruksjonen og med sin lave luftgjennomgang vil ikke branngassene spre seg for å så antenne i konstruksjonen.
CBI Norge AS finner grunn til å minne om at bruk av isolasjon i bygningsdeler der det stilles krav til ytelse med hensyn til brannmotstand ikke er uproblematisk.

Av Ove Sør-Reime, daglig leder CBI Norge AS

Forskriftene skiller mellom ubrennbar/begrenset brennbar isolasjon og brennbar isolasjon. Ubrennbar-/begrenset brennbar isolasjon oppfyller klasse A2-s1,d0 (mineralull). Brennbar isolasjon er alle andre isolasjonsmaterialer som produseres av organiske materialer, og plastisolasjon.

I VTEK 17 skrives det mye om brennbar isolasjon. Veldig mye. CBI Norge AS mener tekst og beskrivelse er unyansert og villedende. De fleste illustrasjoner og det meste av tekst dreier seg om plastisolasjon og de negative egenskaper denne type isolasjon har ved brannpåvirkning. Spesielt stort fokus er det nå på nylig fasadebrann med tragisk utfall.

I VTEK fremstilles brennbar isolasjon i et samrøre av alle typer brennbar isolasjon til tross for at de forskjellige isolasjonstyper har ulike egenskaper og ulik dokumentert Euroklasse med hensyn til brann. Betegnelsen «brennbar isolasjon» sier ingenting om brannmotstand eller oppførsel ved brannpåvirkning men at den er produsert av materialer som i sitt opprinnelige opphav er brennbart. Som for eksempel celluloseisolasjon som er laget av avispapir. Papir brenner, men Isocell celluloseisolasjon har god dokumentasjon på at den tåler påvirkning av brann bedre enn mange typer mineralull med A1 klassifisering.

I et branntilfelle forkuller ISOCELL celluloseisolasjon langsomt og danner en beskyttende barriere mot spredning av brannen inne i konstruksjonene, den beskytter også selve konstruksjonsvirke mot brannpåvirkning. Dette, sammen med lav luftgjennomgang og lav varmeledningsevne, bidrar til et langsomt brannforløp. CBI Norge AS våger påstanden om at det kan dokumenteres at konstruksjoner isolert med ISOCELL celluloseisolasjon har minst like god brannmotstand som konstruksjoner isolert med mineralull med A1 brannklasse.

I de fleste byggverk stilles det krav om at konstruksjonene skal tilfredsstille angitt brannmotstand som R(EI) 30, R(EI) 60 m.m. For å kunne oppfylle disse krav må konstruksjonene med aktuell isolasjon og spesifikk oppbygging branntestes etter -EN 13501-2. Ut ifra resultat av branntest kan konstruksjonen så klassifiseres.

Klassifiseringen gjelder da kun for den spesifikke oppbyggingen og det materialvalget som ble brukt under testen. Dette gjelder også isolasjon! Gjennomføres testen med isolasjon av matter-/plater gjelder klassifiseringen kun for dette. Uansett om det er mineralull eller andre isolasjonsmaterialer. Om man på en byggeplass velger å erstatte matter-/plater med innblåst isolasjon uten dokumentert brannmotstand i den aktuelle oppbygning gjelder ikke klassifiseringen for matter bare fordi det er A1 produkt, og løsningen kan få dramatiske følger ved brann!

Det er fullt mulig å isolere bygninger med innblåst brennbar isolasjon selv om det stilles krav til spesifikk brannmotstand i de forskjellige bygningskonstruksjoner. CBI Norge AS markedsfører ISOCELL celluloseisolasjon og har gjennomført en rekke branntester av bygningskonstruksjoner ved SP Fire Research AS. Vi kan derfor tilby en lang rekke konstruksjoner med klassifisert brann-motstand.

Det gjelder bærende vegger, tak og gulv med klassifisert brannmotstand R 15-REI 30, REI 60 og nå senest REI 90. Også konstuksjoner med I-bjelker, I-sperr og I-stendere. Alle isolert med innblåst ISOCELL celluloseisolasjon. Disse klassifiserte konstruksjonene kan brukes på lik linje med «preaksepterte» løsninger og andre klassifiserte konstruksjoner der brannmotstand er dokumentert. Det må skilles mellom isolasjonen sin brannklasse og konstruksjoner med dokumentert brannmotstand.

CBI Norge AS mener det er påfallende at det nå brukes innblåst isolasjon, også mineralull, i konstruksjoner der det er angitt spesifikk brannmostand, selv om ytelsen med hensyn til brannmotstand ikke kan dokumenteres. Å erstatte matte-/plateisolasjonen i en konstruksjon som i utgangspunktet har dokumentert brannmotstand med innblåst isolasjon i den tro at brannmotstand og klassifisering opprettholdes er forkastelig og ikke forenlig med gjeldende regelverk selv om isolasjonen i seg selv er klassifisert som f.eks. A1.

Vi frykter at mange beslutningstakere tar valg på feil grunnlag og risikerer å bli stilt til ansvar dersom brann skulle inntreffe da valgt konstruksjon ikke har nødvendig dokumentert brannmotstand.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave