- Bruprogrammet må fullføres

 
- Bruprogrammet må fullføresBildet: Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien
STATSBUDSJETTET 2022: - Nå er det på tide å sluttføre bruprogrammet. Treindustrien ber ny regjering og storting om å vise handlekraft og sørge for tilstrekkelig finansiering.

Det sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, i en kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

- Det er behov for å utbedre bruer for å effektivisere transport av gods og tømmer. I Nasjonal Transportplan har det gjennom mange år vært gitt løfter om gjennomføring av et bruprogram på 300 millioner kroner. Næringslivet har fulgt opp og gjort en analyse av hvilke bruer og flaskehalser som bør prioriteres for utbedring. Dette for å frakte gods over kortest mulige avstander og med kjøretøy som kan få med seg mest mulig varer per transport, sier Finstad.

- Dette vil gi både kostnadsbesparelser og miljøeffekter. NTP er ikke fulgt opp med årlige bevilgninger som forutsatt. Dette medfører usikkerhet som svekker grunnlaget for investeringer i norsk industri. Bedrifter i treindustrien har store investeringer på gang, og nå trenger vi at myndighetene følger opp for å få til den grønne omstillingen som er nødvendig, sier Finstad.

- Det er til nå kun bevilget små beløp til bruprogrammet og også i år settes det av kun 20 millioner kroner. Dette monner ikke. Det blir for små beløp til å utbedre bruene som gjenstår og midlene spises opp i administrasjon og byråkrati, mener hun.

- Forventningen til ny regjering og storting er at man nå tar et krafttak og får en skikkelig bevilgning slik at man får gjennomført bruprogrammet i tråd med lovnader og ambisjoner. Usikkerheten må fjernes og vi trenger nå at man gir en bevilgning som fullfører bruprogrammet på kortest mulig tid, sier Finstad avslutningsvis.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave