- Byggebransjen trenger miljøincentiver!

 
- Byggebransjen trenger miljøincentiver!Trenger hjelp: Arrangør av Green Built-konferansen i januar, Vikki Johansen, trekker fram eksempler fra finansnæringen, som Verdipapirsentralen og Finanstilsynet, for å illustrere vellykkede former for samarbeid mellom privat næringsliv og det offentlige. Hun ber myndighetene se på liknende løsninger for byggebransjen. (Foto: privat).
Byggenæringen trenger incentiver for å innfri bærekraftsmålene, mener Vikki Johansen, som er arrangør av Green Built-konferansen 7. og 8. januar.

av Therese Alne Bolin

- Byggesektoren kan bidra til at vi når 9 av 17 bærekraftsmålene til FN, men da må det etableres finansiell støtte til materialer som er etisk dokumenterte og bra for helse og miljø, i tillegg til tilsyn, mener Vikki Johansen.

7. januar i Oslo arrangeres Green Built-konferansen i Marmorsalen på Sentralen. Alle interesserte inviteres til en tverrfaglig dialog om byggeprosjekter for et livløpsperspektiv. Greenbuilt Dialogkonferanse er partner i #Miljøhovedstaden Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019.

På konferansen kan du blant annet høre representanter fra Statsbygg fortelle om hvordan de skal realisere sitt miljøprogram, Obos vil fortelle om Norges største plusshus og Undervisningsbygg vil snakke om krav til klimagassreduksjon av byggematerialene.

- Alle snakker om dialog med leverandører fra tidlig fase, men få gjør noe med det, det er vårt inntrykk. Med denne konferansen, som blir et årlig event for tidligfase prosjekter og miljødokumenterte leverandører, håper vi å gjøre nettopp det, sier Johansen.

Store muligheter

Johansen peker på at byggematerialer kan utgjøre 50 prosent av det totale klimagassutslippet i bygninger, og at byggenæringen har en mulighet for å bidra til at vi kan nå ni av FNs 17 bærekraftsmål. For å kunne utvikle bærekraftige byer, krever det livsløpsvurderinger i design, innkjøp, sertifisering og digitale løsninger av byggematerialene. Dette er noe av det bransjen trenger hjelp av det offentlige til.

Sammenlikner med finansnæringen

Slik som finansnæringen har samarbeidet om løsninger til felles beste, tror Johansen at også byggenæringen må ha hjelp, noen incentiver, for å få gjennomført det grønne skiftet.

- Bærekraftige materialer er essensielt for å nå klimamålene. Bransjen er i rivende utvikling og jobber godt med å utvikle digitale system som VR, AR, elektronisk dokumentasjon og illustrasjoner av bygg med digitale tvillinger i byggefasen. Men det mangler vilje til samarbeid og leverandører opplever ikke nok etterspørsel etter miljødokumentasjon og digital tvilling i driftsfasen, sier hun.

Indirekte utslipp i klimaberegninger

Johansen trekker fram indirekte utslipp eller bunden energi som et eksempel på noe som er krevende å beregne. For å unngå dobbel beregning, må en utregning være pålitelig. Bransjen trenger hjelp til å avklare dilemmaene rundt hvilke land som skal tilskrives utslippene og forurensingen- det landet som produserer varene eller der de havner?

- Og burde Norge som foregangsland utvikle rapporter som viser både direkte og indirekte utslipp? spør hun.

 Første steg til forbedring er gjennomsiktighet, påpeker Johansen.

- Digitale løsninger for gjennomsiktighet i byggenæringen ligger klare til bruk, men det er ikke etterspørsel etter disse løsninger i dag. Gjennomsiktighet av miljøbelastninger og anti-korrupsjon i innkjøp av byggevarer er et viktig aspekt.

Gode eksempler

Johansen viser til eksemplene fra finansnæringen med Verdipapirsentralen og Finanstilsynet, for å illustrere vellykkede former for samarbeid mellom privat næringsliv og det offentlige, når begge har samme målsetting. Konkurrerende virksomheter samarbeider svært godt mot felles måloppnåelse for det overordnede beste.

Norge vedtok å innføre et papirløst system for transaksjoner og oppbevaring av verdipapirer for 33 år siden. Verdipapirsentralen (VPS) ble etablert og ble en meget viktig del av den moderne finansielle infrastrukturen i Norge.  VPS sin primære oppgave har vært å gjøre det sikkert og effektivt å utstede, eie og handle verdipapirer. I tillegg har de også en oppgave i forhold til å bidra til den finansielle stabiliteten i landet.

Finanstilsynet er en objektiv part som finansieres av næringen og statlige midler med gode ressurser til tilsyn og kontroll. Da unngår man at ikke leverandørene må bruke ressurser på å kontrollere hverandre slik det finnes eksempler på i byggenæringen i dag.

Også incentivene til el-biler er et godt eksempel på bidrag fra myndighetene, for å dreie næringen i riktig retning, mener Johansen.

- For å oppfylle Parisavtalen og samtidig gi Norge bedre konkurransegrunnlag kan tilsvarende incentiver til en ny «trillionbusiness» gi enda bedre måloppnåelse, sier hun.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår