Bygger seniorboliger i «vill» natur

 
Bygger seniorboliger i «vill» naturBildet: Rekkehus og natur smelter tett sammen i fremtidens seniorvennlige bygg i Hundested. Illustrasjon: Lynæs Søpark.
DANMARK: I Hundested bygges 51 seniorboliger i ett med naturen – uten private hager og hvor all original natur bevares.

Boligene i Lynæs Søpark skal bygges rundt en liten vernet innsjø. Og det legges ned store anstrengelser for å forstyrre livet i sjøen og naturen rundt minst mulig. Prosjektet omfatter 51 nye seniorvennlige boliger, bygget som rekkehus på ett plan. Boligene blir i tre størrelser på henholdsvis 85, 95 og 105 kvadratmeter. I tillegg bygges det et felleshus på 175 m2. Totalt er konstruksjonen på ca. 5 000 m2.rich-media-1

Illustrasjon: Lynæs Søpark

Bak prosjektet står selskapet Højbjerg Park, ledet av prosjektutvikler Michael Sheikh. Milton Entreprise er valgt til å bygge boligene. Milton Entreprises arkitekter har også stått for utarbeidelsen av sluttprosjektet, basert på et arkitektprosjekt fra Kieler Architects.

På jakt etter salamander

Opparbeidelsen av området starter snart, men siden innsjøen midt på byggeplassen er totalfredet, har forberedelsene vært noe mer omfattende enn vanlig.

 

rich-media-2
Illustrasjon: Lynæs Søpark

Amphi Consult er tilknyttet på rådgiversiden, og har blant annet stått for en fullstendig kartlegging av området. 
- Det har blant annet blitt kartlagt hvilke trær det er fuglereir i, og det har funnet 5 vannsalamandre i innsjøen som må beskyttes, forklarer Michael Sheikh.
Siden det må tas hensyn til mange utbygginger i utbyggingen, har byggherren også valgt å gjennomføre det som et eget prosjekt med WSP Danmark som rådgiver og Esd Byg & Materiel som entreprenør.

Unngår inngrep i naturlig vegetasjon

Entreprenøren skal så langt det er mulig unngå å gjøre inngrep i den naturlige vegetasjonen. Naturen som påvirkes av byggingen reetableres  som «vill», dvs. like mange trær, busker etc. som finnes på tomten nå, graves opp og plantes om enten på samme sted, eller andre steder på tomten. Det etableres ikke hager for de enkelte boligene, kun små flislagte terrasser. Og fellesområdets uteområde er flyttet opp på taket som takterrasse. I stedet vil det være rom for at den «ville» naturen kan komme skikkelig tett på, noe som vil være en unik kvalitet ved prosjektet.

 

rich-media-3
Illustrasjon: Lynæs Søpark

Fakta, Lynæs Søpark:

Adresse: Højbjerggårdsvej 3, 3390 Hundested, Danmark

Prosjekttype: Rekkehus, nybygg.

Areal: 5.000 m2.

Oppdragsgiver: Højbjerg Park.

Totalentreprenør: Milton Entreprise ApS.

RI: Milton Entreprise.

Arkitekt: Milton Entreprise.

Naturkonsulent: Amphi Consult.

Arkitekt (skisse): Kieler Architects.

Prosjektutvikling: Wsp Danmark / Esd Byg & Materiell.

Byggestart: august 2022.

Ferdigstillelse: juli 2023.

Budsjett: ca. 70 millioner kr.

(Kilde: Dagens Byggeri / Byggefakta)

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave