Byggfakta lanserer nå en ny månedlig byggestartsindikator som viser hvordan byggingen i boligsektoren og andre sektorer utvikler seg. Indikatoren produseres ved å behandle data fra Byggfaktas byggeprosjektdatabase.

 


Gratis demo

Velg riktige byggeprosjekter Byggfakta vet hvem som skal bygge, hva, hvor og når det skal bygges samt hvilken størrelse prosjektet har. Det gir en rekke forretningsmuligheter som vi kan dele med deg.

Bestill gratis demo

Få Byggfaktas nyhetsbrev rett inn i innboksen


 

November 2021

Sterk vekst for boliger

Sterk vekst i igangsetting av boliger viser Byggfakta sin byggestartsindeks for november 2021. Sammenlignet med forrige måned, viser tallene for boliger en vekst på 4,2 prosent og Boligkompleks en vekst på 5,2 prosent. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden, er viser tallene vekst på 61,4 og 82,0 prosent. Igangsettingstallene for bolig viser at det siste måned er igangsatt boliger for totalt kr. 29 milliarder.

Vekst for Fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra november 2021 viser at Fritidsbygg og anlegg har en vekst siste måned på 6,6 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, viser en økning på 27,6 prosent.. byggestartsindeksen fra Byggfakta viser også at Igangsettingstallene for Fritidsbygg og anlegg siste måned er på over 9,7 milliarder kroner.

Grunnarbeid er flatt

Byggestartsindeksen viser en nedgang på 0,2 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med tallene for ett år siden kun en vekst på 3,1 prosent. Tallene er hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden sammenlignet med forrige måned og samme måned for ett år siden og viser at det siste måned ble igangsatt grunnarbeider for kr. 711 millioner.

Nedgang for helse

Byggestartsindeksen for Helsebygg viser en liten oppgang på 2,0 prosent siste måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med for ett år siden, en nedgang på hele 44,9 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta denne måneden viser en igangsatt totalverdi på 1,4 milliarder kroner, som var da var litt høyere enn likt som forrige måned men lavt i forhold til for ett år siden.

Hotell i vekst

Investeringene i hotellbygg er i vekst. Byggfakta sin Byggestartsindeks for november 2021, viser at tallene har en vekst siste måned på hele 18,5 prosent, noe som gir en vekst sammenlignet med tallene for ett år siden på 60,3 prosent. Igangsettingstallene siste måned viser at det er igangsatt hotellprosjekter for 5,2 milliarder kroner.

Spennende for industri

Industribygg er i en spennende vekst viser byggestartsindeksen for november 2021. En vekst fra forrige måned på 20,0 prosent viser at det er vilje. Investeringen i byggestartsindeksen for samme måned siste år har økt med 65,0 prosent. Igangsatt siste måned utgjør en samlet verdi på over 12,2 milliarder kroner viser tallene fra Byggfakta.

Opp for Kontor og forretning

Byggestartsindeksen fra Byggfakta viser positive tall for kontor og forretningsbygg. Totalt viser tallene en oppgang siste måned på 17,4 prosent og en oppgang på 81,5 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor og forretningsbygg for samlet over 17 milliarder kroner siste måned.

Positivt for kraftforsyning

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en oppgang siste måned. Totalt er oppgangen på 11,9 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er oppgangen på 70,4 prosent. Igangsettingsverdien for siste måned innen dette segmentet er 12,9 milliarder kroner.

Samlingslokaler forsiktig opp

Segmentet samlingslokaler på siste byggestartsindeks fra Byggfakta, viser en vekst siste måned på 13,9 prosent. Veksten er dermed svakere enn gjennomsnittet, noe som også vises i tallene sammenlignet med samme måned for ett år siden, som da viser en vekst på 35,3 prosent. Igangsettingstallene for siste måned innen segmentet er når 6,3 milliarder kroner.

Vekst for skolebygg

Skolebygg som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta siste måned, utgjør rett over 3,5 milliarder kroner. Dette gir en vekst fra måneden før på 15,8 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned for ett år siden, er veksten på 52,7 prosent

Sterk vekst for vei, vann og avløp

Vei, vann og avløp som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta har en god vekst siste år. Den er på hele 87,8 prosent sammenlignet med samme måned sist år. Ser vi på sammenligningen med forrige måned, er økningen på 14,9 prosent. Igangsettingstallene for siste måned ligger samlet på om lag 31 milliarder kroner.

Opp på landsbasis

På landsbasis er det i Byggestartsindeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsettings for nær 68 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en vekst siste måned på totalt 12,4 prosent og en vekst sammenlignet med samme måned sist år på 72,4 prosent. Uten å overtolke tallene er dette en kraftig vekst, som selvfølgelig delvis skyldes Covid -19 situasjonen som er vesentlig annerledes enn for ett år siden.

Forsiktig for Agder

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Agder viser en nedgang sammenlignet med sist måned. Nedgangen er på 0,2 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at det også er nedgang Nedgangen er på 3,5 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,5 milliard kroner denne måneden.

Kraftig vekst på Innlandet

Fylket viser denne gangen en kraftig vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en vekst på 7,9 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på hele 129,2 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 4,8 milliarder kroner.

God vekst for Møre og Romsdal

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en god vekst på 0,0 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på hele 79,7 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 1,7 milliarder kroner.

Brems for Nordland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Nordland viser en god vekst sammenlignet med sist måned. Veksten er på 3,6 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at veksten for året nå er på hele 98,1 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,3 milliard kroner denne måneden.

Oslo oppover

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en vekst på 20,5 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 50,2 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 5,4 milliarder kroner.

Opp for Rogaland

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en god vekst på 7,0 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på hele 66,1 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 4,2 milliarder kroner.

Vekst i Troms og Finnmark

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Agder viser en god vekst sammenlignet med sist måned. Veksten er på hele 6,9 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at veksten for året nå er på 59,8 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 3,2 milliard kroner denne måneden.

Opp i Trøndelag

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en vekst på 7,1 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 51,4 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden over 7,7 milliarder kroner.

Kraftig vekst for Vestfold og Telemark

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en god vekst på 19,5 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på hele 121,5 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 3,8 milliarder kroner.

Hett i Vestland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Agder viser en god vekst sammenlignet med sist måned. Veksten er på 39,8 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at veksten for året nå er på hele 190,2 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 9,2 milliard kroner denne måneden.

Solid i Viken

Fylke viser denne gangen en kraftig vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en vekst på 5,2 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 47,9 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 11,9 milliarder kroner g er klart største byggefylke.

 

Se tallene bak her

Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår