Byggfakta lanserer nå en ny månedlig byggestartsindikator som viser hvordan byggingen i boligsektoren og andre sektorer utvikler seg. Indikatoren produseres ved å behandle data fra Byggfaktas byggeprosjektdatabase.

 


Gratis demo

Velg riktige byggeprosjekter Byggfakta vet hvem som skal bygge, hva, hvor og når det skal bygges samt hvilken størrelse prosjektet har. Det gir en rekke forretningsmuligheter som vi kan dele med deg.

Bestill gratis demo

Få Byggfaktas nyhetsbrev rett inn i innboksen


 

Juni 2022

Oppgang for boliger

Oppgang i igangsetting av boliger i juni 2022, viser Byggfakta sin byggestartsindeks. Tallene viser en oppgang på 1,2 prosent Sammenlignet med forrige måned på bolig og for boligkompleks en vekst på 3,1 prosent oppgang. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden, er viser tallene fremdeles en vekst på henholdsvis 25,8 og 46,6 prosent. Igangsettingstallene for bolig viser at det siste måned er igangsatt boliger glidende siste 12 mnd. for totalt kr. 18,1 milliarder pr mnd.

Oppgang for Fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra juni 2022 viser at Fritidsbygg og anlegg har en oppgang siste måned på 4,9 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, vises en oppgang på 46,3 prosent. Byggestartsindeks fra Byggfakta viser også at Igangsettingstallene for Fritidsbygg og anlegg siste måned er glidende siste 12 mnd. på nær 6,3 milliarder kroner pr mnd.

Grunnarbeid

Byggestartsindeks viser en oppgang på 1,2 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med tallene for ett år siden en vekst på 83,1 prosent. Tallene er hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden sammenlignet med forrige måned og samme måned for ett år siden og viser at det glidende siste 12 måneder ble igangsatt grunnarbeider for nær 760 mill. kroner pr mnd.

Midlertidig nedgang for Helsebygg

Byggestartsindeks for Helsebygg viste sterke tall i 2020 og starten av 2021. Siste måned viste en nedgang på 3,1 prosent. Imidlertid viser tallene sammenlignet med for ett år siden, en oppgang på 8,2 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta glidende siste 12 måneder viser en igangsatt totalverdi på 892 mill. kroner pr mnd.

Hotell

Industribygg er i en spennende utvikling viser byggestartsindeksen for Juni 2022. En nedgang fra forrige måned på 0,9 prosent viser at det er vilje. Investeringen i byggestartsindeksen for samme måned siste år har økt med 26,4 prosent. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 7,0 milliarder kroner pr mnd. viser tallene fra Byggfakta.

Spennende for industri

Industribygg er i en spennende utvikling viser byggestartsindeksen for Juni 2022. En nedgang fra forrige måned på 0,9 prosent viser at det er vilje. Investeringen i byggestartsindeksen for samme måned siste år har økt med 26,4 prosent. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 7,0 milliarder kroner pr mnd. viser tallene fra Byggfakta.

Oppgang for Kontor og forretning

Byggestartsindeks fra Byggfakta viser en liten oppgang i tallene for kontor og forretningsbygg. Totalt viser tallene en oppgang siste måned på 0,7 prosent og en oppgang på 75,8 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor og forretningsbygg glidende siste 12 måneder for samlet over 12,4 milliarder kroner pr mnd.

Nøkternt for kraftforsyning

Byggestartsindeks fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en oppgang siste måned. Totalt er oppgangen på 5,0 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er oppgangen på 39,8 prosent. Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er på 8,1 milliarder kroner pr mnd.

Sterkt for samferdsel

Selv om samferdsel denne måneden har en mindre oppgang sammenlignet med forrige måned på 3,0 prosent, viser tallene sammenlignet med for ett år siden en fin vekst på totalt 62,9 prosent. Tallene baserer seg på Byggfakta sin byggestartsindeks som også viser at Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er 9,0 milliarder kroner pr mnd.

Samlingslokaler forsiktig opp

Segmentet samlingslokaler på siste byggestartsindeks fra Byggfakta, viser en nedgang siste måned på 4,5 prosent. Veksten er dermed noe under gjennomsnittet. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, vises en vekst på 36,0 prosent. Igangsettingstallene Glidende siste 12 måneder innen segmentet er nå 4,2 milliarder kroner pr mnd.

Vekst for skolebygg

Skolebygg som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta glidende siste 12 måneder, utgjør rett over 3,4 milliarder kroner pr mnd. Dette gir en oppgang fra måneden før på 2,3 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned for ett år siden, er veksten på 135,3 prosent.

Sterk vekst for vei, vann og avløp

Vei vann og avløp som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta har en god vekst siste år. Den er på hele 45,2 prosent. Ser vi på sammenligningen med forrige måned, er imidlertid oppgangen sammenlignet med forrige måned på 3,6 prosent. Igangsettingstallene for glidende siste 12 måneder ligger samlet på om lag 20,1 milliarder kroner pr mnd.

Lavere oppgang i aktiviteten på landsbasis

På landsbasis er det i Byggestartsindeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsettings for 61,1 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en oppgang siste måned på totalt 1,6 prosent. Imidlertid har veksten siste år, vært god og sammenlignet med samme måned sist år er veksten på 41,3 prosent. Uten å overtolke tallene er dette en kraftig vekst, som selvfølgelig delvis skyldes Covid -19 situasjonen som er vesentlig annerledes enn for ett år siden. Veksten siste måned gir imidlertid grunn for en smule bekymring.

Nedgang for Agder

Byggestartsindeks fra Byggfakta for Agder viser en nedgang på 2,0 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at det er oppgang. Oppgangen er på 17,3 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,6 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Årsvekst på Innlandet

Fylke viser denne gangen en svak vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 0,7 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på hele 24,3 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør dette 3,0 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Vekst for Møre og Romsdal

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 6,6 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på 15,6 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 1,6 milliard kroner pr. mnd rullerende.

Opp for Nordland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Nordland viser en oppgang sammenlignet med sist måned. oppgangen er på 20,0 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året blir 3,6 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,6 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Oslo topp vekst

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 0.9 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på utrolige 224,2 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 12,2 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Året opp for Rogaland

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 2,1 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på 11,0 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 4,6 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Ned i Troms og Finnmark

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Troms og Finnmark viser stillstand sammenlignet med sist måned. Endringen er på 0,0 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på 6,8 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,3 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Opp i Trøndelag

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 1,1 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 16,3 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden over 6,0 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Kraftig vekst for Vestfold og Telemark

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en oppgang på 2,0 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på hele 43,0 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 3,8 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Endring i Vestland

Byggestartsindeks fra Byggfakta for Vestland viser en oppgang sammenlignet med sist måned. oppgangen er på 2,0 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at veksten for året nå er på hele 47,1 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 8,5 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Opp i Viken

Fylke viser denne gangen en oppgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene oppgang på 2,5 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 31,2 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 13,9 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden, og er klart største byggefylke.

 

Se tallene bak her