Byggfakta lanserer nå en ny månedlig byggestartsindikator som viser hvordan byggingen i boligsektoren og andre sektorer utvikler seg. Indikatoren produseres ved å behandle data fra Byggfaktas byggeprosjektdatabase.

 


Gratis demo

Velg riktige byggeprosjekter Byggfakta vet hvem som skal bygge, hva, hvor og når det skal bygges samt hvilken størrelse prosjektet har. Det gir en rekke forretningsmuligheter som vi kan dele med deg.

Bestill gratis demo

Få Byggfaktas nyhetsbrev rett inn i innboksen


 

Mai 2022

Nedgang for boliger

Nedgang i igangsetting av boliger viser Byggfakta sin byggestartsindeks for mai 2022. Sammenlignet med forrige måned, viser tallene for boliger en vekst på 1,6 nedgang på 4,6 prosent og Boligkompleks en nedgang på 5,7 prosent. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden, er viser tallene fremdeles en vekst på henholdsvis 21,4 og 42,9 prosent. Igangsettingstallene for bolig viser at det siste måned er igangsatt boliger glidende siste 12 mnd for totalt kr. 19 milliarder pr mnd.

Vekst for Fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra mai 2022 viser at Fritidsbygg og anlegg har en nedgang siste måned på 6,1 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, vises en økning på 33,7 prosent. Byggestartsindeks fra Byggfakta viser også at Igangsettingstallene for Fritidsbygg og anlegg siste måned er glidende siste 12 mnd på nær 6,1 milliarder kroner pr mnd.

Grunnarbeid

Byggestartsindeks viser en nedgang på 3,3 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med tallene for ett år siden en vekst på 87,1 prosent. Tallene er hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden sammenlignet med forrige måned og samme måned for ett år siden og viser at det glidende siste 12 måneder ble igangsatt grunnarbeider for nær 750 mill. kroner pr mnd.

Nedgang for helsebygg

Byggestartsindeks for Helsebygg viste sterke tall i 2020 og starten av 2021. Siste måned viste en nedgang på 14,8 prosent. Imidlertid viser tallene sammenlignet med for ett år siden, en oppgang på 34,1 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta glidende siste 12 måneder viser en igangsatt totalverdi på 920 mill. kroner pr mnd.

Hotell

Investeringene i hotellbygg er i sterk vekst. Byggfakta sin Byggestartsindeks for mai 2022, viser at tallene har en nedgang siste måned på 6,3 prosent, noe som gir en vekst sammenlignet med tallene for ett år siden på hele 149,3 prosent. Igangsettingstallene siste måned viser at det er igangsatt glidende siste 12 måneder hotellprosjekter for 4,5 milliarder kroner pr mnd.

Spennende for industri

Industribygg er fortsatt i en spennende vekst viser byggestartsindeksen for mai 2022. En nedgang fra forrige måned på 4,4 prosent viser at det er vilje. Investeringen i byggestartsindeksen for samme måned siste år har økt med 36,0 prosent. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 7,1 milliarder kroner pr mnd viser tallene fra Byggfakta.

Nedgang for kontor og forretning

Byggestartsindeksen fra Byggfakta viser nedgang tall for kontor og forretningsbygg. Totalt viser tallene en nedgang siste måned på 5,8 prosent og men en oppgang på 82,4 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor og forretningsbygg glidende siste 12 måneder for samlet over 12,3 milliarder kroner pr mnd.

Nøkternt for kraftforsyning

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en nedgang siste måned. Totalt er nedgangen på 2,5 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er oppgangen på 26,0 prosent. Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er 7,7 milliarder kroner pr mnd.

Sterkt for samferdsel

Selv om samferdsel denne måneden har en nedgang sammenlignet med forrige måned på 7,6 prosent, viser tallene sammenlignet med for ett år siden en fin vekst på totalt 64,8 prosent. Tallene baserer seg på Byggfakta sin byggestartsindeks som også viser at Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er 8,7 milliarder kroner pr mnd.

Samlingslokaler forsiktig opp

Segmentet samlingslokaler på siste byggestartsindeks fra Byggfakta, viser en nedgang siste måned på 6,1 prosent. Veksten er dermed noe under gjennomsnittet. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, vises en vekst på 49,3 prosent. Igangsettingstallene Glidende siste 12 måneder innen segmentet er nå 4,3 milliarder kroner pr mnd.

Vekst for skolebygg

Skolebygg som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta glidende siste 12 måneder, utgjør rett over 3,3 milliarder kroner pr mnd. Dette gir en nedgang fra måneden før på 2,7 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned for ett år siden, er veksten på 90,5 prosent.

Sterk vekst for vei, vann og avløp

Vei vann og avløp som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta har en god vekst siste år. Den er på hele 41,7 prosent. Ser vi på sammenligningen med forrige måned, er imidlertid nedgangen sammenlignet med forrige måned på 5,1 prosent. Igangsettingstallene for glidende siste 12 måneder ligger samlet på om lag 19,4 milliarder kroner pr mnd.

Nedgang i aktiviteten på landsbasis

På landsbasis er det i Byggestartsindeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsettings for 60,2 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en nedgang siste måned på totalt 5,8 prosent. Imidlertid har veksten siste år, vært god og sammenlignet med samme måned sist år er veksten på 42,7 prosent. Uten å overtolke tallene er dette en kraftig vekst, som selvfølgelig delvis skyldes Covid -19 situasjonen som er vesentlig annerledes enn for ett år siden.

Nedgang for Agder

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Agder viser en nedgang på 7,0 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at det er oppgang. Oppgangen er på 2,9 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,6 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Årsvekst på Innlandet

Fylke viser denne gangen en kraftig vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 4,8 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på hele 31,3 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør dette 3,0 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

God vekst for Møre og Romsdal

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 7,9 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på hele 35,2 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 1,7 milliard kroner pr. mnd rullerende.

Ned for Nordland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Nordland viser en Nedgang sammenlignet med sist måned. Nedgangen er på 14,7 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen da for året blir 20,7 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,2 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Oslo topp vekst

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 3,0 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på utrolige 239,6 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 12,1 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Året opp for Rogaland

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 2,7 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på 26,2 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 4,8 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Ned i Troms og Finnmark

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Troms og Finnmark viser en nedgang sammenlignet med sist måned. Nedgangen er på 3,1 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på 7,8 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,3 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Opp i Trøndelag

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 6,2 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 23,6 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden over 5,9 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Kraftig vekst for Vestfold og Telemark

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på hele 31,8 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 3,7 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Endring i Vestland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Agder viser en oppgang sammenlignet med sist måned. Nedgangen er på 9,2 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at veksten for året nå er på hele 47,4 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 8,3 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Opp i Viken

Fylke viser denne gangen en oppgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene nedgang på 6,2 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 32,0 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 13,6 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden, og er klart største byggefylke.

 

Se tallene bak her