Campus Ås – et historisk parkprosjekt

 
Campus Ås – et historisk parkprosjektFoto: Daniel Hundven-Clements
Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet har flyttet og er nå samlokalisert ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. LINK Arkitektur har hatt ansvar for landskapsarkitekturen for hele det nye campus-området.

Flytting av Veterinærinstituttet og samlokalisering og sammenslåing av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås gir en unik mulighet til å utvikle et fremragende miljø for utdanning og forskning innenfor Life Sciences i Norge. 

Vakkert og funksjonelt

Gjennom nesten et tiår har LINK Arkitekturs landskapsarkitekter arbeidet fram 150 mål med nye park- og driftsområder på Campus Ås-prosjektet. Målet har vært å skape en vakker og funksjonell utvidelse mot det gamle campusområdet. Som en naturlig forlengelse av det eksiterende anlegget på NMBU, har det vært viktig å ta hensyn til vernede bygg og parkområder med kulturhistorisk verdi. Nye bygg er derfor lagt inn som en del av et større parkdrag, med en plassering som tilgodeser eksisterende siktlinjer og forsterker nye. 

- Over 100 år skiller Urbygningen fra det nye anlegget. Vår oppgave som landskapsarkitekter har vært å sy det gamle sammen med det nye, sier landskapsarkitekt Anne Kristine Aadnesen i LINK Arkitektur.

Ur-aksen

Hovedgrepet som ligger til grunn for arbeidet kalles for Ur-aksen, parkaksen som strekker seg fra Urbygningen, forbi det nye bygget og inn i Nordskogen. En sentral gangvei samler studenter, ansatte og besøkende i en sammenhengende streng. I arbeidet med å tilpasse det nye anlegget til landskapet rundt, har det vært viktig å dra inn landskapskarakterene fra Nordskogen, eksisterende park og kulturlandskapet. Fra Urbygningen vil du oppleve en gradvis overgang fra det åpne landskapsrommet til en tettere og mer skoglignende karakter, jo nærmere du kommer Nordskogen.

Foto: Daniel Hundven-Clements 

I arbeidet med de nye campusområdene har det også vært viktig å tilrettelegge for ulike former for uformelle møteplasser og opphold. Det være seg faste og løse benker, sittekanter, torg med løs møblering, plener og terrengformer eller den student-tegnede brygga ved vannspeilet.

Overvannet som ressurs

I prosjektet føres overvann fra harde dekker til grønne plantefelt for infiltrasjon i grunnen. Overskytende vann samles i renner og bekkeløp og i et større vannspeil sentralt i Uraksen. Vannspeilet er et viktig miljøskapende element i parken, samtidig som det fungerer som flomtiltak ved store nedbørsmengder, der vannet fordrøyes og renner videre i åpne bekkedrag.

Vannets naturlige bevegelser skaper liv på området. Spesialtegnede natursteinselementer og stedstilpasset beplantning er estetiske, identitetsskapende elementer i parken. Skråningene ned mot bekkeløpene er beplantet med engplanter, plantematter og grupper av stauder.

I hele prosjektet brukes overvannet som ressurs, i åpne bekkeløp og vannspeil. De åpne løsningene gir stor forutsigbarhet for drift og vedlikehold. Multiconsult har hatt ansvar for teknisk prosjektering, herunder VA.

Foto: Daniel Hundven-Clements 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår