Cautus Geo overvåker Gardermobanen

 
Cautus Geo overvåker GardermobanenBildet: Håvard Hind ute på montering av målesystem langs det nye dobbeltsporet mellom Venjar og Eidsvoll.
Cautus Geo gjennomfører omfattende overvåking på Gardermobanen. Det sikrer togtrafikken, anleggsarbeidet og historiske bygninger.

NCC har fått oppdraget med å bygge den nye banen med dobbeltspor fra Venjar til Minnesund nord for Eidsvoll. Det er på denne strekningen Cautus Geo har etablert omfattende overvåking. Denne delen av den nye Gardermobanen er en del av intercity-triangelet på Østlandet. Det skal anlegges dobbeltspor til Hamar i første omgang og deretter til Lillehammer.

Strekningen fra Venjar til nord for Eidsvoll er på ni kilometer. På fire av disse skal det bygges nytt dobbeltspor, en løsmassetunnel på 380 meter, flere mindre jernbanebruer og kulverter. Strekningen skal tas i bruk høsten 2022. Innen sommeren 2023 skal anleggsarbeid være avsluttet. Oppdraget er priset til 1,6 milliarder kroner.

Krevende grunnforhold

På deler av strekningen er grunnforholdene krevende og det nye dobbeltsporet anlegges tett på dagens bane. Der går alle tog som normalt i hele anleggsperioden. I tillegg er det mange historiske bygninger inntil det nye dobbeltsporet. Det kommer blant annet nært Eidsvoll prestegård og Wergelandslunden.

– Cautus Geo bidrar til økt sikkerhet for alle som jobber på anlegget. De sikrer dagens trafikk på banen og de mange historiske bygningene som ligger tett på det nye dobbeltsporet vi bygger, sier assisterende prosjektleder Marcus Olsson i NCC, i en pressemelding.

– Sammen med NCC bygger vi også turveien Vormtråkk. Den kobler vi sammen med turveien Mjøstråkk. Det gir en sammenhengende sykkelvei helt til Lillehammer, sier kommunikasjonsansvarlig Cecilie Berglund Gjørtz i Bane NOR.

Helt avgjørende

– Jobben Cautus Geo utfører er helt avgjørende. Vi er nødt til å ha kontroll på alt som kan bevege på seg i grunnen. Overvåkningen kan ikke gjøres manuelt. Til det er jobben for omfattende, sier Olsson i NCC.

Cautus Geo har etablert automatisk måling med varsling i sanntid. Data fra målingene samles i Cautus Web. Avvikes fastsatte grenseverdier går alarmen automatisk med varsling på e-post og sms.

– Det gir oss trygghet for at konstruksjonen er trygg, at grunnforholdene er under kontroll og at omkringliggende bygg og anlegg ikke skades, sier Olsson.

Omfattende instrumentering

Cautus Geo har etablert omfattende instrumentering. Oppdraget innebærer overvåking av togsporet som trafikkeres som normalt, Wergelandstunnelen, Eidsvoll prestegård og Wergelandslunden, og av massedeponier hvor det handler om å verifisere drenering og stabilitet.

Det er NCC som har engasjert Cautus Geo.

– Vi instrumenterer fortløpende gjennom fremdriften i prosjektet. Det betyr at vi ennå ikke er ferdig med all instrumentering, selv om det aller meste er på plass. Anleggsarbeidet følger tidsplanen. Per dato ligger det an til at det hele ferdigstilles i tråd med rammene for oppdraget, sier Sigmund Brekke Langelid i Cautus Geo.

Tekniske fakta om oppdraget:

Wergelandstunellen

• 8 inklinometere i spuntgrop ( SAAV 3D deformasjonskabler) på 38–42 meter, montert vertikalt på svevespunt og ned til 15 meter under spunt i løsmasser. Gir visning i 3D av spuntlinja under utgraving og oppspenning av stivere.

• 12 poretrykksmålere i spuntgrop (Geosense drive-in) med dybder på 20–30 meter under topp spunt. Registrerer mulige endringer i poretrykk under utgraving og tiltak i byggegropa.

• 14 lastceller montert på horisontale stivere i byggegrop (Geosense VWLC5050) med kapasiteter opp til 10 000 kN (1000 tonn). Måler belastning på horisontale stivere under utgraving og senere tilbakefylling av byggegropa.

• 6 temperaturmålere bak spunt. Overvåker temperatur for å kunne sette inn forebyggende tiltak for å hindre frost i konstruksjonen.

Eidsvoll prestegård og Wergelandslunden

• 4 Inklinometere i løsmasseskråning ( SAAV 3D deformasjonskabler) på 35–55 meter montert i vertikale borehull i løse masser. Overvåker stabilitet spesielt under jet-pel tiltak.

• 9 poretrykksmålere på tre ulike steder (Geosense drive-in) installert i løsmasser med dybder på 10–30 meter under terreng. Overvåker endringer i poretrykk.

Massedeponier

• 15 poretrykksmålere i fem ulike massedeponier (Geosense drive-in) installert på ulike nivåer. Overvåker endringer i poretrykk som følge av oppfylling av deponiene, og verifiserer at drenering og stabilitet er ivaretatt under arbeidene.

Sikring av togtrafikk

• 2 horisontale inklinometere på 70 og 50 meter på spor og mur samtidig med jet-peling nær skinnegang.

• Døgnkontinuerlig måling av setning og deformasjoner på spor sommer og høst 2019.

• Automatisk varsling på epost og SMS​

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår