Daglig leder- Aquateam COWI AS

 
Daglig leder- Aquateam COWI AS
VELKOMMEN TIL Aquateam COWI AS Aquateam COWI AS er et forskningsselskap innen vann- og miljøsektoren. Selskapet driver uavhengig anvendt forskning basert på grunnbevilgning fra COWI Fonden, bevilgede søknader fra Norges Forskningsråd og andre nasjonale og internasjonale FoU bevilgninger så vel som oppdragsforskning og utviklingsarbeid betalt av ulike kunder. Som daglig leder for Aquateam vil du bidra stort inn til forskningsarbeidet. Rollen er estimert til å være 40% ledelse og 60% forskningsarbeid.

Søknadsfrist: 27 May 2021 - Norway - Sted: Oslo - Water

Som dagligleder vil du få hovedansvar for: 

 • Personalansvar for 6 medarbeidere i forskerteamet. 
 • Resultatansvar  
 • Søke forskningsmidler 
 • Sette sammen partnerkonsultasjoner
 • Rapportering til Styret 

Resterende 60% av stillingen estimeres forskningsarbeid i prosjekt:

 • Fakturerbart prosjektarbeid innen fagområder som berører de forskningsområdene som Aquateam COWI favner eller tilgrensende områder. 

DIN KOMPETANSE. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN
Din kompetanse er nøkkelen til vår suksess. Forskerteamet vårt består av et nettverk med 8 forskere fra store deler av verden og har, gjennom 30 års arbeid innen anvendt FoU, en lang rekke samarbeidspartnere innen miljøteknologi og miljørisiko.
For å lykkes i rollen er det viktig at du er en lagspiller med gode kommunikasjonsevner. Du trives med å lede ulike mennesker og har en drivkraft til å skape innovative FoU resultater og videreutvikle selskapet. 
I tillegg er det ønskelig med:

 • Høyere relevant utdanning (f.eks. PhD), forskererfaring 
 • Ledererfaring er en fordel, men prosjektlederkompetanse er et godt utgangspunkt
 • Økonomisk og kommersiell forståelse/interesse
 • Erfaring med å utarbeide søknader om FoU-midler og velge prosjektpartnere
 • Har et etablert nettverk innen FoU, industri, kommuner og/eller myndigheter 
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Flerkulturell forståelse
 • Det legges stor vekt på publisering/formidling, slik at våre forskningsresultater skal nå ut til flest mulig og dermed skape verdi for samfunnet.

OM Aquateam COWI: 
Våre forskningsområder er avgrenset til Vann og Miljø og spenner seg over tre hovedområder; Vann, avløp, avfall og ressursutnyttelse; miljø; industri og petroleum. Aktuelle områder som vi fokuserer på inkluderer:  

 • Prosesser for avløpsrensing og drikkevann
 • Vannrensing for olje og gass sektoren og landbasert industri
 • Rensing   av overvann, avrenning fra vei og tunnelvaskevann
 • Rensing av jord og sedimenter 
 • Slam og organisk avfall for energigjenvinning, herunder biogass
 • Gjenvinning av ressurser; restprodukter fra industri, næringssalter, energi, tungmetaller.
 • Hygiene og hygienisk kontroll – drikkevann, slam, biprodukter mm
 • Kjemikalier, miljøgifter og legemidler; miljørisiko og økotokstesting
 • Miljørisikovurdering utslipp til vann, fra forurenset jord/sedimenter, av kommunalt avløpsvann og industriutslipp
 • Økotoksikologi, biologisk nedbrytning, biostabilitet, bioakkumulering
 • Partikler; karakterisering, størrelsesfordeling, mengder og antall og bestemmelse av opprinnelse og miljøkonsekvens

Vi samarbeider tett med myndigheter, landbasert og offshore industri (petroleum, fiskeri/havbruk) og miljøteknologileverandører for å utvikle kunnskap og metodikk knyttet til ny miljøteknologi. I tillegg har vi et tett samarbeid med ledende universitetsmiljøer og andre forskningsinstitusjoner (nasjonalt og internasjonalt) og deltar aktivt i forskerutdanning.

Noen av prosjektene vi har jobbet med i senere tid inkluderer utvikling og bruk av ulike typer membraner og filter samt utvikling av biologiske renseprosesser.  Karakterisering av forurensing, testing av renseløsninger for ulike forurensende stoffer. Skjebne til ulike kjemikalier i industriprosesser, forbedre utvinning av organiske ressurser, herunder gass, næringsstoffer mm.  
 

Aquateam COWI har et velutstyrt forskningslaboratorium med stor instrumentpark, utstyr og pilotrigger til bruk i forsøk. Vi har også utstyr for å gjennomføre ulike typer tester, fra biologisk nedbrytning og biostabilitet, herunder anaerobe tester, biogasspotensial, og utvalgte analyseinstrumenter herunder Hach Lange, TOC, ionekromatograf, HPLC og utstyr for partikkelanalyser herunder FlowCam, Flowcytometer, Malvern, partikkelteller PCSS mm. 

HAR DU SPØRSMÅL?
Da kan du ta kontakt med Jørn Christen Johnsen, på tel. +47 900 21 716
Interessert?
Klikke på linken under og fortel log hvorfor du er rett person for stillingen. Vi ser gjerne at du sender oss din CV så snart som mulig, ettersom vi fortløpende vurderer relevante søkere. Siste frist er vises i toppen av siden.
 

VI TROR PÅ LIKE MULIGHETER
COWI tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere, og at, i tråd med diskrimineringsgrunnlaget, ikke å diskriminere noen på grunnlag av kjønn, transseksuell identitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, funksjonshemning eller alder . COWI overholder lovene og forskriftene om diskriminering på arbeidsplasser i hvert land og by der COWI er lokalisert. Denne policyen gjelder alle ansatte, men også i rekruttering, ansettelse, utplassering, forfremmelse, oppsigelse, flytting, permisjon, kompensasjon og opplæring.

Søk her

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår