Dansk stjernearkitekt skaper fremtidens Oslo

 
Dansk stjernearkitekt skaper fremtidens OsloBildet: Oslo Science City vil ligge sentralt i Oslo og huse cirka 300 oppstartsbedrifter, 7.500 forskere, 10.000 sykehusansatte og 30.000 studenter. Visualisering: BIG
DANMARK / NORGE: Sentralt i Oslo utvikler det danske arkitektkontoret Bjarke Ingels Group (BIG) et kommende innovasjonsdistrikt med fokus på helse, klima og miljø, digitalisering og demokrati.

Innen 2045 forventes Oslo-regionen å vokse med 22 %, tilsvarende ca 1,6 millioner innbyggere, og fremtiden til den norske hovedstaden utgjør dermed et stort vekstpotensial. Forankret i byens strategi fra 2019, "Strategi for utvikling av Kunnskapshovedstaden", vil en ny bydel, Science City, tilføre 1,4 millioner m2 innen 2045 og skape rammene for Norges innovasjonsmiljø. Det består av anslagsvis 150 000 forskere , studenter, gründere og skal bidra til den grønne omstillingen.

Innovasjonsdistriktet er utviklet av BIG, A-lab, designfellesskapet Comte Bureau, mobilitetsekspertene Civitas og konsulentene Dr. Tim Moonen / The Business Of Cities og Leo Grünfeld / Menon Economics og har som mål å være et nullutslippsområde, basert på fornybar energi, energieffektivitet, sirkulære økonomiske prinsipper og nullutslippsløsninger:

Multifunksjonelle bygg

– Oslo Science City skal være et stort, sammenhengende område utviklet med respekt for eksisterende lokalsamfunn og nabolag samt med fokus på å styrke dem og deres identitet, men også for å utvide mangfoldet gjennom nye rom for å bo, arbeide og dele kunnskap. For å manifestere identiteten til Oslo Science City, tas elementene i masterplanen og bindes sammen i en løkke i det sentrale området. Her skaper vi en mangfoldig by med tilknytning til multifunksjonelle bygg, hvor nye og eksisterende bygg åpner opp mot gatene og gir muligheter for nye funksjoner og skaper et engasjerende byrom og miljø, sier Bjarke Ingels, grunnlegger og kreativ leder av BIG til dagensbyggeri.dk

Gjennom nye rom for å bo, arbeide og dele kunnskap skal mangfoldet utvides i Oslo Science City.

Fire temaer skaper området

Byplanen identifiserer fire tematiske områder som posisjonerer Oslo Science City som et ledende senter for innovasjon, kunnskapsbasert verdiskaping og bærekraftige løsninger basert på eksisterende og fremtidige aktiviteter:

• Helse og biovitenskap, inkludert Norges største biovitenskapelige bygg for forskning og undervisning, som skal stå ferdig innen 2026, samt utvidelse av Oslo Cancer Cluster.

• Klima, energi og miljø ved å etablere et campus og et kraftsenter for forskning og innovasjon mellom landets ledende forskningsinstitutt Sintef, Norges geotekniske institutt (NGI), Institutt for energiteknikk (IFE), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norge. Institutt for luftforskning (NILU) blant andre.

• Digitalisering og beregningsvitenskap, som fremmer samarbeid mellom organisasjoner som Institutt for informatikk (IFI) ved Universitetet i Oslo, Norsk Regnesentral (NR), NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, som utforsker kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk blant mye annet.

• Demokrati og inkludering, der det må utvikles ny kunnskap om trusler og løsninger for å styrke demokratiet, demokratiske institusjoners rolle i en tid med teknologisk disrupsjon, økt økonomisk ulikhet og antidemokratiske krefter.

Naturbaserte løsninger

Oslo Science City tilstreber å være et eksempel på en helhetlig tilnærming til planlegging, der effektiv arealbruk og fortetting går hånd i hånd med å øke mengden biomasse i området. Miljøvennlige bygg, klimatilpasning ved bruk av naturbaserte løsninger, inkludert ny grønn og tett begrodd kile, som beveger seg hele veien ned gjennom Oslo Science City, omfattende treplanting i hele nabolaget, utslippsfri mobilitet, energieffektivitet og sirkulære prinsipper skal prege utviklingen i Oslo Science City .

KILDE: Dagens Byggeri

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave