- Det haster med å investere i ny teknologi

 
- Det haster med å investere i ny teknologiBildet: - Forskning viser da også at det er vanskelig å redusere klimautslippene ved å påvirke mobilitetsatferden, sa Niels Buus Kristensen, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt. Foto: Odd Borgestrand
MOBILITET 2020: - Teknologi er viktig for å redusere klimautslippene, og nå har vi ikke lenger noen tid å miste. Et så velstående land som Norge kan ikke unnlate å investere i teknologiutvikling.

Av Odd Borgestrand

- Nå må storsamfunnet forstå alvoret.

Dette var hovedbudskapet til Niels Buus Kristensen, som er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt og medlem Ekspertutvalget for teknologi i fremtidens transportsystem under konferansen Mobilitet 2020. Konferansen samler 400 deltakere fra hele det norske mobilitetsmiljøet

Bred erfaring

Buus Kristensen er økonom med en PhD fra Københavns universitet og har arbeidet mye med samfunnsøkonomi, politiske analyser og transportens miljøbelastning. Han har lang erfaring innen dansk og europeiske transportforsking som tidligere konsulent, direktør for Danmarks Transportforskning og direktør for DTU Transport ved Danmarks Tekniske Universitet.

Han dokumenterte at CO2 utslippene i Norge nesten ikke har endret seg de siste 30 årene.
- Rapporten Klimakur mot 2030 slår fast at det må radikale endringer til blant annet i transportsektoren. Utslippene må reduseres med 50 prosent de neste 10 årene, og innen 2050 skal dette reduseres til null-utslipp. Av ikke-kvoteutslippene utgjør transport 55 prosent. Transformasjon til fornybar energi er en absolutt nødvendighet, slo Niels Buus Kristensen fast.

Fossile drivstoffer dominerer

- 92 prosent av det samlede energiforbruk er oljebasert i transportsektoren. Fossile drivstoffer har høy energiintensitet.  Fortsatt er det privatbilene som dominerer transportformene, og på lengre distanser over 300 km er det flyene. Det er mange måter å gjennomføre reduksjon på. Den kan gjennomføres ved å redusere velstanden, begrense mobiliteten eller minske transportbehovet ved smartere logistikk og smartere transportformer. Det er også viktig med bedre kapasitetsutnyttelse og energieffektivisering av biler, skip og fly. Grønnere drivstoffer og nullutslippsteknologi er også en viktig faktor for å nå målene, sa Buus Kristensen.

Atferd og teknologi

- Det aller viktigste er likevel at det må bli en sammenheng mellom atferd og teknologi. Fri bevegelse er helt grunnleggende for de fleste av oss, og våre politikere har problemer med å sette dette temaet høyt på dagsorden. Forskning viser da også at det er vanskelig å redusere klimautslippene ved å påvirke mobilitetsatferden. Reduksjonen i CO2 utslippene er svært begrenset i det totale bildet, mente han.
Noen mener pris på drivstoff kan være løsningen, men her viste Buus Kristensen til at dersom drivstoffprisen økes med 50 prosent, vil reduksjonen bli på 11 prosent på de lange turene, og 1 prosent på de korte turer.

Transportformene

- Energieffektive transportformer er derfor langt mer lønnsomt rent klimamessig. Det er elbilene som utgjør den store forskjellen i Norge. På dette området er Norge verdensledende, mens Danmark henger langt etter. Dersom elbil-parken økes ytterligere vil Norge nå reduksjonsmålene betydelig raskere enn sine naboland, mente Buus Kristensen.
Noe overraskende slo han også fast at det er liten forskjell mellom biodrivstoff og standard fossilt brensel når det gjelder det samlede klimagassutslippene. Derfor er det viktig at både person- og varebiler må legges om til elektrisk drift.

- Batteriene blir rimeligere og bedre og her ligger den store besparelsen. De lange og tunge varetransportene er den store utfordringen, men det er nye løsninger på vei. De første store lastebilene ruller ut på veiene i løpet av de nærmeste årene. Innen luftfart er det første kommersielle elektriske fly utviklet i Israel. Dette flyet kan nå 1000 km med ni passasjerer. Det skjer mye innen luftfart, og det er viktig understreket Buus Kristensen.

- Det haster med å investere i ny teknologi i dag, og hvis vi ikke gjør det nå er vi ille ut. Norge som et rikt land må være villig til å ta kostnadene, konkluderte han.  

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår