Diakonhjemmet vant konkurranse om vgs-forprosjekt

 
Diakonhjemmet vant konkurranse om vgs-forprosjektBildet: Slik ser arkitektene for seg at byggene til den nye videregående skolen kan se ut. Illustrasjon: Henning Larsen
Diakonhjemmet vant konkurransen om forprosjekt for å bygge en ny videregående skole med helse- og oppvekstfag i Oslo, med 810 elever.

Den nye videregående skolen skal drives av Oslo kommune, og allerede til høsten starter arbeidet med å utvikle planene videre gjennom forprosjektet.

– Vi er svært tilfredse med at Diakonhjemmet vant fram i konkurransen om å utvikle et forprosjekt for ny videregående skole, sier adm.dir. og forstander Ingunn Moser i Stiftelsen Diakonhjemmet. 

Viktig for framtidig rekruttering

– Skolen, som skal drives av Oslo kommune, er et viktig bidrag til god og fremtidsrettet helse- og oppvekstfaglig utdanning i Oslo. Vi gleder oss til å bidra og få bety noe på en ny måte for byen og ungdommene våre gjennom det skolefaglige samarbeidet med den nye skolen. Den er også svært viktig for helheten i utviklingsplanene i Diakonhjemmet hage, og for framtidig rekruttering til virksomhetene innenfor Diakonhjemmet, fortsetter Moser.  

I tilknytning til den videregående skolen foreligger det også planer for en ny flerbrukshall som skal kunne brukes både av ansatte, studenter, naboer og beboere, og av lokale idrettslag.

– Gleder oss til videre samarbeid

Like viktig som skolebygget, er det langsiktige skolefaglige samarbeidet som skal etableres mellom Utdanningsetaten og Diakonhjemmet, heter det i pressemeldingen fra Osloskolen.

– Vi gleder oss til å samarbeide med Diakonhjemmet om å skape en innovativ videregående skole, der elever møter utøvere av yrkene de skal utdanne seg til, og lærer tett på de ansatte på sykehuset. Sammen skal vi skape en skole som utdanner elevene for fremtiden, sier direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen.

Alle virksomhetene som holder hus på Diakonhjemmets eiendom på Steinerud skal kobles til den nye videregående skolen: sykehuset, sykehusapoteket, Diakonhjemmet Omsorg, VID vitenskapelige høgskole og Fagskolen Diakonova. Til sammen blir dette et unikt skolefaglig samarbeid med kort vei mellom skole og ulike helse, omsorgs -og oppvekstfaglige institusjoner.

Attraktive skoleplasser

Skolens elever vil få nærkontakt med sykehusets spesialisthelsetjenester, sengeposter og akuttmottak. Elevenes skolehverdag blandes med arbeidshverdagen til helse- og omsorgstjenenestene, slik at de hver dag kan se relevans i sin videregående opplæring. Den nye skolen er en del av satsningen på profilskoler i Osloskolen, som skal sikre attraktive skoleplasser, og styrke rekrutteringen til yrkesfag for å håndtere den økende etterspørselen etter arbeidskraft. 

– Behovet for arbeidskraft innen helsefag vil bare øke framover. Dette tilbudet skal gi elevene et sterkt fagmiljø, et bredt tilbud og en svært relevant videregående opplæring, sier Gerhardsen.

Besvarte konkurranseoppgaven best

Det var i september 2021 at Utdanningsetaten inviterte til en konkurranse om en ny videregående skole i samarbeid med en helseaktør. Etter en samlet vurdering av alle konkurransens kriterier fant en enstemmig evalueringskomite at tilbudet fra Diakonhjemmet besvarte konkurranseoppgaven best. Komiteen fremhevet særlig følgende punkter som avgjørende for at tilbudet ble utpekt som vinnerprosjekt:

• Skolen er godt integrert i eksisterende og planlagt fremtidig utvidelse av campusområde.

• Godt pedagogisk bygningskonsept for en moderne og fremtidsrettet videregående skole, med mulighet for stor variasjon i læringsareal, synlighet og kommunikasjon i bygget.

• Mange naturlige kontaktflater til samarbeidsaktører og lærere som gir grunnlag for uformelle og uplanlagte møter – dette gjelder både for bygg så vel som utearealer.

• Gode visuelle og fysiske forbindelseslinjer internt i bygget, mellom bygget og tilstøtende utearealer, og fra prosjektet til det omkringliggende campus.

• Mangfoldige og varierte uteoppholdsarealer for elevene.

• Stor fleksibilitet for eventuelle fremtidige endringer.

• Bevisst forhold til oppfyllelse av stilte krav til energi og miljø, som materialbruk og  ombruk/gjenbruk av bygningselementer.

Oppstart med forprosjekt til høsten

Evalueringskomiteen har bestått av medlemmer fra Utdanningsetaten, jurysekretær fra Norske arkitekters landsforbund (NAL) samt NAL-oppnevnte arkitekter. Etter planen skal forprosjektet starte opp til høsten og gjennomføres i tett samarbeide med Oslo kommune, før det tas en endelig beslutning om bygging av den nye videregående skolen.

Fakta om Diakonhjemmet hage:

-Diakonhjemmet hage (DH) er et utviklingsprosjekt som omfatter ca. 45 mål av Diakonhjemmets 130 mål store eiendom på Steinerud i Oslo. 
-Den vedtatte reguleringsplanen for DH gjør at Diakonhjemmet har byggeklare tomter regulert for bl.a. sykehjem, videregående skole, studentboliger og flerbrukshall. Det er unikt – i en by som er i manko på både tomter og kapasitet.
-Første byggetrinn i DH – Diakonveien Omsorg+ – ble ferdigstilt i november 2020.
-En ny videregående skole sammen med ny Campus for VID vil være det største byggetrinnet i DH.

Mer info: https://www.diakonhjemmethage.no/

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave