Digitalisering i byggebransjen – effektivisering og bærekraft

 
Digitalisering i byggebransjen – effektivisering og bærekraftIllustrasjonsbilde: Getty Images
KRONIKK: - Med et transparent system kan man enkelt følge utvikling på både prosjekters oppgaver og progresjon, uten å måtte lage nye rapporter eller spørre rundt etter status.

Av Anne-Kristin Brigtsen, seniorkonsulent, Delfi Data AS

Digitalisering bidrar til økt effektivitet og kontroll. Trivielle oppgaver automatiseres og åpner et nytt mulighetsrom for de som tidligere forvaltet disse. Resurser frigjøres til å arbeide med andre oppgaver og tjenester som vil bidra til et godt markedsavtrykk for bedriften. Videre opplever mange bedrifter i dag et smalere marginbilde som resulterer i tilsvarende høye krav til en kostnadseffektiv og smidig produksjon.

Her finner vi digitaliseringens store fortrinn og gevinst både for bedriften og menneskene som jobber for den. Ved å definere bedriftens mål og retning, etablere gode og effektive prosesser og arbeidsrutiner og implementere digitale teknologiske løsninger, vil man optimalisere driftskostnadene og redusere unødige utgifter. Man vil ha mulighet for å «snu» bedriften til å bli mer rettet mot kundens behov og til å velge riktige samarbeidspartnere både med tanke på forsyning og leveranse.

Risikoen ved å holde på gamle prosesser og metoder, bare satt i system i nytt digitalt verktøy kan fort bli både høy og kostbar. Digitalisering blir ofte oppfattet som en skrivebords-øvelse og som det er mindre fokus rundt innen håndverks- og yrkesfag. Det er ikke et uttalt ønske å «digitalisere» bygging av et hus eller produksjon av elementer. Jobben må gjøres av mennesker, som har unik kompetanse og erfaring på akkurat dette. Men prosessene rundt produksjonen kan forbedres og legge forholdene til rette for best mulig utnyttelse av både tid, ressurser og verktøy.

• Dokumenthåndtering - Tegninger og annen viktig info kan lagres og deles via mobile enheter, eventuelle endringer vil da være tilgjengelige for alle.

• Utstyrsallokering – mulighet for bestilling eller reservasjon av tilgjengelig verktøy eller stilas via mobil App under befaring av jobb/prosjekt. Dette gir en større fleksibilitet både for operatør og administrator som skal koordinere og holde oversikt over prosjektene og utstyr.

• Ressursallokering - kunder ringer kontoret for et oppdrag, og montører kan få oppgaver tildelt på sin mobil, med beskrivelse av jobben som er bestilt

• Dokumentasjon - montører tar bilder før og etter en reparasjon/service og sender informasjon og bilder via mobil app direkte inn i systemet, for lagring og fakturering

Med et transparent system kan man enkelt følge utvikling på både prosjekters oppgaver og progresjon, uten å måtte lage nye rapporter eller spørre rundt etter status. Dette kvalitetssikrer også overtakelse og fortsettelse av prosjektgjennomføring ved ferie, permisjon eller akutt sykdom.I tillegg vil digitale verktøy være nyttig for å få bedre kontroll over alle prosesser, for best mulig bærekraftig og miljøvennlig produksjon. Dette vil videre gi oversikt over material og ressurs forbruk, og optimalisere driftskostnadene og minske feil og svinn.

For det er dette digitalisering handler om, å nyttiggjøre seg teknologien for å forenkle arbeidsoppgaver, bruke hjelpemidler for å redusere belastning og gi en tryggere arbeidsplass, og redusere unødvendig avfallsmengde.

Så kanskje det er nå, akkurat under Covid 19 og dens ringvirkninger, at man skal satse på det digitale løftet, og komme styrket ut på den andre siden av pandemien? Kanskje er det nå vi ser og kjenner mest på mangel av transparens og kontroll?

Delfi har for egen organisasjon gjennomgått en endring av arbeidsmetodikk og tilnærming ved å tenke digitalisering av både prosess, produksjon og leveranse. Gjennom denne prosessen har vi sett og forstått verdien og mulighetene det gir å tenke digitalisering. Det har gitt Delfi helt nye muligheter i markedet som rådgiver og leverandør av gode tjenester og produkter (blant annet ERP system, faktureringssystem og produksjonssystem), som hjelper kunden med å få ut reelt potensiale av egen produksjon og leveranse.

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave