Dugnad mot a-krim i byggebransjen

 
Dugnad mot a-krim i byggebransjenSvindel i byggebransjen går nå ut over enkeltmennesker i større grad enn før. Illustrasjonsfoto: Geir Hasle
En betydelig del av all omsetning i byggebransjen i Osloområdet er direkte kriminell. - Arbeidslivskriminalitet har et større omfang enn vi liker å tro, sier prosjektleder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo.

Av Dag Inge Danielsen

Skadelidende er enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet. Nå intensiveres innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet (a-krim). Ellingard Gruppen har i sommer gjort som Statsbygg og Oslo kommune, og forpliktet seg til aktiv innsats mot useriøse og kriminelle aktører.

Undergraver bransjen
– Mange useriøse og kriminelle går inn i byggebransjen for å hvitvaske penger. Omfanget er enormt. Det undergraver hele bransjen og truer vår eksistens. Sunn konkurranse blir umulig. Vi og mange andre sliter med å rekruttere lærlinger til håndverksfagene, sier Morten Myhre Larsen, konsernsjef i Ellingard Gruppen.

Han har nå skrevet under på Fair Play Byggs «Etikkplakat for en seriøs byggebransje» sammen med Gøran Johansson, hovedtillitsvalgt i Gruppen. Etikkplakaten forplikter til å delta på en dugnad for en seriøs byggebransje, med gode lønns- og arbeidsvilkår og uten kriminalitet.

Larsen har fulgt Fair Play Bygg Oslo siden starten i 2018, og han er imponert over resultatene som alt er oppnådd. Ellingard Gruppen har derfor valgt å støtte Fair Play Bygg Oslo med et betydelig beløp. Larsen håper dette kan bidra til at flere av de større aktørene bretter opp ermene og engasjerer seg aktivt i arbeidet mot a-krim.

Svindel på byggeprosjekter går ut over enkeltskjebner og samfunnsstruktur: Gøran Johansson, tillitsvalgt i Murmester Rolf Holm (t.v.) og konsernsjef Morten Myhre Larsen, Ellingard Gruppen, undertegner etikkplakaten i nærvær av Lars Mamen, Fair Play Bygg Oslo. Foto: Dag Inge Danielsen) 

- Mye verre enn jeg trodde
Lars Mamen hadde bakgrunn som faglært tømrer, mangeårig tillitsvalgt og verneombud da han i 2019 begynte som prosjektleder i Fair Play Bygg Oslo.
– Da oppdaget jeg at forholdene var mye verre enn jeg hadde forestilt meg. Det er nærmest mafiatilstander. Kriminelle elementer vet at det er mye penger å hente i byggebransjen, at det er liten risiko for å bli tatt, og at du nesten ikke får straff hvis du blir tatt, sier Mamen.
– Mange tror at a-krim foregår på små prosjekter. Men det skjer også på store, prestisjefylte byggeplasser. Fordi det er så utbredt, er det viktig å snakke om hvordan mennesker utnyttes på det groveste. Vi må få problemene fram i lyset, slik at vi kan øke bevisstheten og få gjort noe med dårlige holdninger, sier Mamen.

Tør ikke å snakke
Det er ikke nytt at det svindles i stor stil i byggebransjen. Det nye er at svindelen går ut over enkeltmennesker i mye større grad. Før var det myndighetene som gikk glipp av enorme summer i moms og skatt. Nye rutiner og kontrolltiltak har gjort momssvindel og annen økonomisk kriminalitet mye vanskeligere.
– Utnyttelsen av arbeidstakere har blitt verre med den økende arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa, sier Gøran Johansson som er tillitsvalgt hos Murmester Rolf Holm, et av de seks selskapene i Ellingard Gruppen.
– Dette er ofte sårbare mennesker som er villige til å arbeide under dårlige vilkår. De tør ikke å snakke med oss i fagforeningene om hva de opplever, selv ikke etter at de har sluttet. De er redde for represalier. Noen blir truet med vold og er livredde, forteller Johansson, og legger til:

– Håndverksfagene er truet. Useriøsitet og kriminalitet i bransjen skremmer de unge fra å velge byggfagene. Selvsagt er det mange seriøse, gode bedrifter som vil satse på lærlinger. Men når vi får besøk av skoleklasser, forteller elevene at de er redd for å satse på en bransje der de hører om mye fusk.

Trygg varslingskanal
Mange har latt seg forarge over forskjellsbehandling og svindel på byggeplassene, men har manglet en varslingskanal. Gjennom Fair Play Bygg kan hvem som helst anonymt varsle om useriøse, kritikkverdige og kriminelle forhold. Lars Mamen undersøker de innkomne tipsene. Han melder fra til Arbeidstilsynet eller politiet når det er grunnlag for det.

– Vi er avhengig av å få inn varslene så fort som mulig, gjerne med adresse og bedriftsnavn eller annet som kan identifisere bedriften, som registreringsnummer på kjøretøy. Slik kan kontrolletatene gjennomføre effektive kontroller, sier Mamen.

Nesten straffefritt å stjele lønn
Han mener det i praksis nesten er straffefritt å stjele folks lønn. Og metodene for å lure arbeidstakere og øke fortjenesten er mange. Ofte blir den ansatte tvunget til å føre færre timer enn han/hun har jobbet. Mange blir trukket i lønn for tvilsomme ytelser, for eksempel skyhøy husleie for kummerlig innkvartering. Dette er en vanlig metode for å stjele lønn og samtidig hvitvaske penger.
– Et annet viktig forhold er at arbeidstaker snytes for rettighetene man opparbeider i et seriøst ansettelsesforhold. Denne formen for a-krim fanges ikke opp av tilsynsmyndighetene fordi det regnes som privatrettslige forhold. Det er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Nettopp derfor er det at fagforeningene og arbeidsgiverne har gått sammen om å opprette Fair Play Bygg, med etikkplakaten og varslingsordningen som viktige virkemidler. Vi har felles interesse av å ta tak i disse forholdene, sier Mamen.

Få det fram i lyset
Ellingards Morten Myhre Larsen mener at eneste gangbare vei er å ta tak i problemet, få det på bordet og snakke åpent om det.
– Grunnleggende sett handler dette om verdivalg.  Vi er opptatt av en bedriftskultur der vi tar bevisste valg basert på hvordan vi ønsker å være som bedrift, arbeidsgiver og samfunnsaktør.
Tillitsvalgte Gøran Johansson har selv opplevd å bli truet på en arbeidsplass.
– Trusler og vold blir brukt for å skremme folk fra å melde om uverdig og kriminell behandling. Derfor er det viktig både med en trygg varslingskanal, økt bevissthet og åpne diskusjoner om det som skjer, sier Johansson.

Entreprenør- og byggherreansvar
Larsen har ikke noe imot konkurranse, men det må skje på like vilkår. Han og Mamen er enige om at entreprenørene har et hovedansvar for å rydde opp. Når de får inn et tilbud fra en underleverandør som ligger 20 – 30 prosent lavere i pris enn etablerte, seriøse bedrifter, må de forstå at det er ugler i mosen.
– Dessverre er det mitt inntrykk at mange stikker hodet i sanden. De velger kanskje det laveste tilbudet fordi de har incentiver som belønner innsparinger. Men det kan i mange tilfeller bety at de direkte støtter kriminell virksomhet, sier Mamen, som gjennom 1 ½ år i Fair Play Bygg tydelig har sett at det ikke dreier seg om enkeltavvik. Svindel på byggeprosjekter forekommer systematisk.

– Vi må ikke glemme at dette også er et byggherreansvar. Den som setter i gang et bygge- eller renovasjonsprosjekt må stille tydelige krav til entreprenøren. Også dette er en grunn til å få problemstillingene på bordet og snakke åpent om dem, sier Morten Myhre Larsen.

Han sammenligner kampen mot a-krim med arbeidet for HMS. Da partene i arbeidslivet gikk sammen om en dugnad for å bedre HMS-forholdene for en del år siden, ble tiltakene både latterliggjort og motarbeidet. Men i dag ser alle at innsatsen har gitt resultater.
– Her ser vi klare paralleller. Vi ønsker oss en lignende dugnad for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Også a-krim setter liv og helse i fare, sier Lars Mamen, prosjektleder i Fair Play Bygg Oslo.

FAKTA

Hva er a-krim?
Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er definert som handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.
Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er samlokalisert i a-krimsentre i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tønsberg.

FairPlayBygg Oslo og omegn
Opprettet 2019 av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i byggebransjen.
Finansieres av frivillige bevilgninger og donasjoner.
Statsbygg og Oslo kommune er blant støttemedlemmene.
De viktigste formålene er å:
- Gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår.
- Gjenopprette omdømmet og øke rekrutteringen til næringen.
- Avsløre og fjerne de som ødelegger bransjens omdømme.
- Bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med fast ansatte, faglærte og lærlinger.
Tilsvarende samarbeid finnes i Trøndelag under navnet Byggebransjens uropatrulje og i Rogaland under navnet Fair Play Bygg Rogaland.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår