- Ekstra viktig med EXT-godkjente produkter

 
- Ekstra viktig med EXT-godkjente produkterIllustrasjonsbilde. Foto: Woodsafe
BRANSJEKOMMENTAR: - I et innlegg i Byggeindustrien, 27. september, understreker Heidi Finstad, adm.dir. i Treindustrien, viktigheten av å be om dokumentasjon av brannbeskyttede treprodukters bestandighet, slik at man sikrer seg at produktene har en pålitelig og varig brannbeskyttelse. Dette er veldig positivt.

Av Thomas Bengtsson,
adm.dir. Woodsafe og
Andreas Sveningsson,
Bäckegårds List AB

Det kan virkelig ikke understrekes nok hvor viktig det er å velge de riktige produktene når man bygger i tre og det benyttes brannbeskyttede produkter benevnt som EXT (altså panel til utvendig bruk).

Viktig avklaring
Vi vil i denne anledning avklare og tydeliggjøre DRF-klassifiseringen EXT i bestandighetsstandarden EN 16755. Det finnes tre typer produkter som kan oppfylle denne klassifiseringen:

1. Ordinært panel som påføres ett lag med brannmaling/lakk. Overflatebehandlingen vil ved en brann ese ut og på den måten lage ett varmeisolerende lag som beskytter panelet mot å brenne. 
2. Brannimpregnert trepanel med brannbeskyttelsesmiddel som ikke alene klarer bestandighetskravet uten at det i tillegg får en overflatebehandling som må beskytte mot at treverket råtner, samt forhindre at brannbeskyttelsesmidlet lekker ut av produktet (migrerer).
3. Brannimpregnert trepanel med brannbeskyttelsesmiddel som i seg selv oppfyller kravene til bestandighet da brannbeskyttelsesmidlet i seg selv ikke lekker ut av produktet. Brannbeskyttelsesmidlet er vannfast eller Leach Resistent (LR).

Misforståelser oppstår
Vi vet det er mange som blander sammen disse produktene og derved misforstår forskjellene mellom disse. Det førstnevnte produktet er relativt lett å skille fra de to andre produktene, men det kan være fort gjort å blande mellom de to brannimpregnerte produktene. Det ene må beskyttes med en overflatebehandling, mens den andre kan, eller bør monteres ubehandlet. Vi har lagt merke til at hvis et produkt er godkjent som EXT, er risikoen høy for at det antas at produktet er allment akseptert for utendørs bruk. Det glemmes å sjekke om det i tillegg må være beskyttet med en passende overflatebehandling for å innfri EXT kravet. Dette er svært alvorlig da et ikke-vannfast brannbeskyttelsesmiddel er helt avhengig av et beskyttende lag for å være bestandig.

Vannfast brannbeskyttelsesmiddel, EXT-LR
For å redusere risikoen for at produkter monteres under feil forutsetninger, lanserer vi EXT-LR-klassifisering for trepaneler til utvendig bruk som ikke trenger å beskyttes av en overflatebehandling for å oppfylle de gjeldende kravene til holdbarhet. Produktegenskapen, EXT-LR, er en klassifisering basert på en tredjeparts vurdering av gjeldende brannbeskyttelsesmiddel som er utført av Wood Protection Association, WPA. WPA starter med å kartlegge sammensetningen i brannbeskyttelsesproduktet for å vurdere om det har potensiale til å være Leach Resistant. Hvis den gjør det, undersøker WPA testrapportene og besøker gjeldende produksjonssted for å kontrollere at man oppfyller deres strenge kvalitetskrav til produksjonen.

Viktig forskjell
Gjør man det blir man av WPA en sertifisert produsent av brannklassifiserte produkter, og man får sine produkter klassifisert ut fra hvilke bruksområder produktene er egnet for. WPA har som krav til produkter som benyttes utendørs at de skal være vannfaste uten behov for ytterligere overflatebehandling. Denne klassifiseringen, som vi har valgt å kalle EXT-LR* slik at produktet ikke skal forveksles med et overflatebehandlet EXT-produkt, garanterer at produktet er analysert av dyktige kjemikere og at produksjonen oppfyller WPA’s strenge kvalitetskrav. Dessverre finnes det per i dag ingen tilsvarende klassifisering i holdbarhetstandard EN 16755, men det er allikevel svært viktig at bransjen er klar over forskjellen.

Økt risiko- økte kostnader
Dersom en entreprenør velger ett EXT-godkjent produkt som alternativ og istedenfor ett EXT-LR godkjent produkt, er dette å anse som ansvarsbrist. Dersom byggherren har forventning om en bestandig og vannfast brannbeskyttelse som skal være intakt i hele produktets forventede levetid, er det uansvarlig å erstatte den med ett brannbeskyttet produkt som i beste fall må vedlikeholdes regelmessig, og i verste fall mister sin egenskap mot brann. En eventuell slik avgjørelse innebærer økte vedlikeholdskostnader samt økt usikkerhet for hvilken brannbeskyttelse fasaden faktisk har til enhver tid. Ett slikt produkt vil alltid gi økt risiko for at beskyttelsesmidlet lekker ut over tid.

Avslutningsvis
Vi ønsker avslutningsvis å understreke at det er ett stort behov for økt kunnskap på dette området, og tilgangen på unøyaktig og villedende dokumentasjon må derfor stoppes. På samme måte som Heidi Finstad, anbefaler vi bransjen til å bare bruke dokumentasjon sertifisert av en uavhengig tredjepart. Det er den eneste riktige måten å sikre korrekte avgjørelser i anskaffelse og bruk av produktet.

* WPA benytter benevnelsen EXT i samsvar med BS EN 1995, men har som krav att slike produkter skal være vannfaste. Vi har valgt å legge til -LR for at dette skal komme tydeligere frem.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave