En av fire selskaper har mistet ansatte til konkurrenter det siste året

 
En av fire selskaper har mistet ansatte til konkurrenter det siste åretIllustrasjonsbilde. Foto: Unit4
Rekruttering og mangel på talenter blir en av de store utfordringene fremover. Hybride arbeidsmodeller og kompetanseløft vil gi nye muligheter, ifølge en ny undersøkelse fra Vanson Bourne på oppdrag fra Unit4.

IT-selskapet  Unit4, en ledende aktør innen skyapplikasjoner, publiserte nylig funn fra en ny og omfattende global studie, Business Future Index. Markedsanalysebyrået Vanson Bourne har intervjuet 3350 respondenter i 11 land for å forstå hvordan bedrifter over hele verden jobber for å nå sine budsjetter, og hvilke prioriteringer som ligger til grunn for å opprettholde virksomhetenes produktivitet i den nye økonomien.

- Selv om undersøkelsen viser at Norge er på andre plass med (58%) når det kommer til å ha prestert spesielt godt i forhold til målene for resultatvekst de siste tre årene, (bak USA) er det flere punkter som gir grunn til bekymring, heter det i en pressemelding fra Unit4.

Noen av de største bekymringene på tvers av gruppene er fokuserte rundt:

• Konkurranse: I løpet av det siste året sier 1 av 4 at de har mistet ansatte til konkurrenter. Det understrekes av at i overkant av 1 av 3 ledere oppgir for hard konkurranse som utfordring i rekrutteringsprosesser

• Kommunikasjonsutfordringer: 1 av 3 ledere mener manglende informasjon fra toppledelsen vil innvirke på bedriftens måloppnåelse. Også kommunikasjon på tvers av team synes å bli en utfordring (30%)

• Fjernarbeid: Over halvparten (51%) mener at organisasjonskultur vil bli påvirket negativt på grunn av fjernarbeid, like mange vil vurdere å slutte hvis fjernarbeid blir obligatorisk. 6 av 10 synes hjemmekontor gjør det vanskelig å koble av fra jobb.

• Digitalisering: Seks av ti oppgir at bedriftens IT-infrastruktur er det største hinderet som påvirker organisasjonens evne til å reagere raskt på endringer i markedet. 1 av 3 mener at utdatert teknologi, systemer og prosesser er en av de største utfordringene for neste år.

Lederes vrangforestilling

Undersøkelsen avdekker et betydelig skille mellom ledere og ansattes svar på sentrale problemstillinger. Oppfatning om at organisasjonen deres gjør det så bra at det ikke er rom for forbedringer, drives i stor grad av beslutningstakere, men når det kommer til de ansatte er tallene her nesten halvert.

• 70% av ledere mener at deres prestasjoner i å rekruttere og beholde talenter har vært så gode at det ikke er rom for forbedring, noe som står i kontrast til at bare 30% av de ansatte mener det samme.

• 68% av ledere mener de har oppfylt forventningene om lønnsomhet de siste tre årene, sammenlignet med 36 % av de ansattes.

Er det et tema som har vært relevant det siste halvannet året, så er det fjernarbeid. Norske tall fra fjernarbeid-delen av undersøkelsen viser blant annet at;

• En av tre (34%) er bekymret for om fleksibiliteten for hjemmekontor vil fortsette. Dette understrekes av at to av ti selskaper planlegger å avvikle denne muligheten. 

• Hele 65 prosent er enige om at selskapet sannsynligvis vil ha problemer med å administrere team som jobber eksternt

• 67% sier de føler seg avkoblet fra virksomheten når de jobber hjemme

• Over halvparten (51%) sier fjernarbeid påvirker kulturen negativt

• Seks av ti sier hjemmekontor gjør det vanskelig å koble av fra jobb og finne work/life-balance

• 52% sier de vil slutte hvis organisasjonen innfører obligatorisk fjernarbeid

Går vi mot en en global talentkrise?

Undersøkelsen viser at forretningsprioriteringer de siste  årene har fokusert på overlevelse, ved å konsentrere seg om fortjeneste og produktivitet. Men fremover er det klart at den største bekymringen er å tiltrekke seg og beholde talenter.

Men selv om folk er en virksomhets mest verdifulle ressurs, er de ofte ikke det største fokuset:

 • Ni av ti (92 %) av organisasjonene innrømmer at de står overfor utfordringer med å rekruttere og beholde talenter, likevel oppgir de at de tre viktigste fokusområdene for de neste 12 månedene er av økonomisk art; forbedre drift, øke produktivitet, og tiltrekke seg nye kunder.

• 57 prosent sier likevel de er litt og/eller mye bedre enn konkurrentene til å beholde sine talenter – av disse er 70% ledere og 30 % ansatte

• Nesten fire av ti (37%) sier at det er for stor konkurranse fra andre selskaper i kampen om å sikre seg talenter

• Nesten halvparten (47%) sier de vil satse på interne karriereprogrammer o.l for å være konkurransedyktige

• Bare 2 av 10 norske bedrifter satser på mangfold for å være konkurransedyktige

Økonomistyring i den digitale tidsalderen

Funn fra undersøkelsen  viser at  det er betydelige bekymring for effektiviteten i økonomistyrings-prosesser for å støtte organisasjoner, noe som understreker viktigheten av å bruke teknologi til å modernisere og gjøre bedrifter mer konkurransedyktige. Her viser det seg å være store hull i virksomhetenes evne til å opptre smidig, effektivt og nøyaktig i beslutningsprosessen:

 • Over halvparten(56 %) synes organisasjonens økonomiprosesser er for trege  og tungvinte, noe som gjør hverdagslige oppgaver som fakturering, budsjettering  og innkjøp vanskelig.  

• Utdaterte prosesser og systemer  (49%) og menneskelig feil  (43%) fører til betydelige problemer 

• 62% er enige om at mangel på tilgang til riktig informasjon  hemmer organisasjonens evne til å planlegge, håndtere risiko og ta effektive beslutninger.

• 55% er enige om at de ikke klarer å justere raskt når eksterne faktorer påvirker virksomheten deres.

Kommentarer:

- Modenhetsmodellen viser tydelig at hvis organisasjoner skal ruste seg i møtet med talentmangel, må de planlegge for å være mer smidige og tilpasningsdyktige - det betyr å være forberedt på å ta risiko, og å omfavne innovasjon, sier Mike Ettling, administrerende direktør, Unit4.

- Å se hvilken rolle teknologi spiller for å muliggjøre dette organisatoriske og kulturelle skiftet, vil være avgjørende for å lykkes. Organisasjoner bør være ute etter å ta i bruk bransjespesifikke teknologistrategier som passer for deres virksomheter. Som studien vår viser er det positive effekter på tvers av rekruttering, arbeidskultur og tillit til ledere, sier Ettling.

Flere ressurser

• En kopi av hele rapporten er tilgjengelig på forespørsel til Unit4

• Medfølgende infografikk til rapporten er tilgjengelig for nedlasting her

Undersøkelsesmetodikk

• Unit4 bestilte uavhengig teknologimarkedsundersøkelsesspesialist Vanson Bourne for å gjennomføre den kvantitative forskningen som denne rapporten er basert på. De intervjuet totalt 3350 respondenter i juni og juli 2021, fra 11 regioner: USA (1000), Canada (250), Storbritannia (400), Tyskland (400), Frankrike (250), Nederland (250), Norge (200), Danmark (106), Sverige (94), Australia (200) og Singapore (200).

• Respondentene var fra alle private og offentlige sektorer (inkludert IT og teknologi, forretnings- og profesjonelle tjenester, utdanning, veldedighet og ideell organisasjon), og fra organisasjoner med 200-20 000 ansatte.

• Respondenter fra alle avdelinger og ansiennitetsnivåer ble inkludert, og dataene ble også brukt til å opprette en modenhetsmodell for å forstå modenhet på hvert av følgende forretningsområder: forretningsstrategi og ytelse; økonomistyring og prognoser; og menneske-/talentstrategier. For å gjøre dette ble alle de 3350 respondentene tildelt poengsummer basert på svarene på flere spørsmål i undersøkelsen. Respondentene ble deretter gruppert etter disse poengsummene, for å danne fire forskjellige modenhetsgrupperinger som er beskrevet nærmere i rapporten.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave