En god nedbemanningsprosess?

 
En god nedbemanningsprosess?Illustrasjonsbilde: Getty Images
Behov for å omstrukturere? For eksempel ved reduksjon av arbeidsstokken? For at en nedbemanning skal være vellykket, er det avgjørende at virksomheten har forholdt seg lojalt til arbeidsmiljølovens regler.

Av advokat Anniken Astrup, Føyen Advokatfirma AS

Kravet om saklighet og om en forsvarlig prosess står sentralt. Alle endringsprosesser i virksomheter stiller krav til prosessen og personalhåndteringen. Det stilles særlig strenge krav til prosessen i de tilfeller den medfører oppsigelser av ansatte. Ved nedbemanninger må det alminnelige saklighetskravet ved oppsigelse ivaretas i forhold til hver enkelt ansatt. Det betyr at både grunnlaget for oppsigelsen og utvelgelsen av de ansatte som blir nedbemannet, må være saklig. Dette stiller krav til dokumenterbar rasjonaliseringsgevinst, veid opp mot ulempen for den enkelte ansatte. Videre må det gjennomføres en forsvarlig oppsigelsesprosess. Prosessen skal ivareta de enkelte milepælene som arbeidsmiljøloven og eventuelt gjeldende tariffavtaleverk legger opp til.  

Dokumenter vurderingene

Virksomheten må ha for øye at prosessen senere kan bli vurdert av domstolene. Domstolene er imidlertid varsomme med å overprøve en oppsigelse som er en konsekvens av en bedriftsøkonomisk grundig og riktig vurdering. Det er viktig at virksomheten sikrer seg god dokumentasjon for de vurderinger som ligger til grunn for nedbemanningen. I tillegg er tidsmomentet viktig. Prosessen skal igangsettes før den økonomiske situasjonen er kritisk for virksomheten. Dersom prosessen igangsettes for sent, kan dette medføre at prosessen gjøres for raskt, slik at enkelte obligatoriske milepæler blir neglisjert. Dette får betydning for domstolenes eventuelle overprøving av saklighetsvurderingen. 

Involver tillitsvalgte

En vellykket prosess karakteriseres ofte som en prosess hvor tillitsvalgte på et tidlig stadium er blitt involvert og har hatt påvirkningskraft overfor virksomhetens endelige beslutning. Arbeidsmiljøloven oppstiller krav til drøfting med tillitsvalgte før endelig beslutning om oppsigelse treffes. I tillegg vil en vellykket prosess gjenkjennes ved at det har vært åpenhet om prosessen, og at informasjonsflyten mellom arbeidsgiveren og arbeidstakernes representanter har vært systematisk og god. 

Viktige milepæler 

For å oppnå en god prosess, anbefaler vi at (minst) disse milepælene gjennomføres, i den rekkefølgen som følger nedenfor:

1. Beslutningsgrunnlag/styrevedtak om at virksomheten må foreta kostnadsreduserende tiltak, herunder mulig nedbemanning.

2. Beslutningsgrunnlaget drøftes med de tillitsvalgte. Både hvilken del av virksomheten som vil rammes av oppsigelser (utvelgelseskretsen) og kriteriene for utvelgelse blant ansatte (utvelgelseskriterier) skal drøftes.

3. Endelig beslutning om nedbemanning fattes, herunder hva som skal anses som utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier.

4. Informasjon om hva som besluttes og den videre prosessen kommuniseres til de ansatte, gjerne i et allmøte.

5. De ansatte i utvelgelseskretsen innkalles til individuelle drøftelsesmøter, og disse avholdes.

6. Arbeidsgiveren foretar den endelige utvelgelsen av overtallige ansatte, basert på besluttede utvelgelseskriterier og avholdte, individuelle drøftelsesmøter. Sosiale forhold på arbeidstaker side må sees hen til.

7. Oppsigelsene overleveres den enkelte. I store nedbemanningsprosesser/masseoppsigelser (prosesser som kan medføre oppsigelser av 10 eller flere ansatte) stiller loven ytterligere krav, herunder krav om drøftelser med de tillitsvalgte med sikte på å komme frem til en avtale for å unngå masseoppsigelse eller for å redusere antall oppsagte. I tillegg skal arbeidsgiveren på et så tidlig tidspunkt som mulig gi melding til NAV om at bedriften vurderer oppsigelser av 10 eller flere ansatte. 

Viktige punkter å huske på for å sikre en god nedbemanningsprosess:

1) Foreta grundige vurderinger og utarbeide et godt beslutningsgrunnlag

2) Involvere de tillitsvalgte på et tidlig stadium og foreta reelle drøftelser

3) Gi god og utfyllende informasjon til de ansatte

4) Sikre nødvendig dokumentasjon ved alle prosessens milepæler

5) Ta hensyn til eventuelle sosiale forhold på arbeidstakers side 

6) Bruk tilstrekkelig med tid 

7) Opptre med medmenneskelighet og respekt

8) Husk også ivaretakelse av de ansatte som blir igjen

 

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår