Endringer i SAK10 fra 1. januar 2017

 
Endringer i SAK10 fra 1. januar 2017
Fra nyttår gjøres det endringer i byggesaksforskriften. Det blir blant annet presisert hvilke type tilbygg som er omfattet av unntaket fra søknadsplikten. Her ser du oversikten over endringene som trer i kraft 1.1.2017.

I tillegg til en del språklige presiseringer, gjøres følgende endringer:

§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse.

  • I bokstav b presiseres at tilbygg må være understøttet og ikke overstige to etasjer eller to plan
  • Bokstav c er ny og gir unntak for frittliggende byggverk knyttet til jordbruks-, skogbruks- eller reindriftsområder. Tiltakshaver skal informere kommunen om slike tiltak for oppdatering av kart- og matrikkeldata

§ 4-3. Unntak fra krav i plan- og bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover
I bokstav a gjøres det en presisering om tiltakshaver

§ 6-1. Forhåndskonferanse
I sjette ledd gjøres det en presisering om referatet fra forhåndskonferansen

§ 11-2. Utdanningsnivåer
I første ledd, bokstavene b og c gjøres det presiseringer om utdanningsnivåene.

§ 16-3. Forholdet til straffebud i andre lover
Denne bestemmelsen endres og skal fra 1.1.2017 lyde: § 16-3. Kommunens varslingsplikt til påtalemyndigheten.

Ny bestemmelse
Fra 1.1.2017 gjelder også den nye bestemmelsen § 16-4. Krav til innhold i varsel om overtredelsesgebyr.

Oppheving av bestemmelser
Fra 1.1.2017 oppheves disse bestemmelsene:

  • § 13-6 sjette ledd
  • § 14-9 Unntak fra krav om kontroll i særlige tilfeller
  • § 14-10 Forlengelse av sentral godkjenning for kontroll

Her gjøres det små opprydninger i teksten
I 13-1 b annet ledd, § 14-7 tredje ledd bokstav d og fjerde ledd bokstav d, § 15-3 annet ledd og i § 16-1 første ledd bokstav c nr 2 er det gjort noen opprydninger i teksten.

Endringene i forskriften ser du på Lovdata.

Fra 1.1.2017 finner du oppdatert forskriftstekst og tilhørende veiledning på dibk.no

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår