Energirådgiving sparer miljø og millioner

 
Energirådgiving sparer miljø og millionerBildet: Eiendomssjef i Porsgrunn kommune, Ole Henrik Lia, foran Stridsklevhallen, der Porsgrunn kommune sparer en halv million kroner årlig etter at ulike energitiltak er gjennomført. Det inkluderer blant annet boring etter grunnvarme. (Foto: Porsgrunn kommune).
Der energibruken er høy, er forbedringspotensialet stort. Porsgrunn kommune trekkes frem som eksempel på hvordan det er mulig å spare enorme beløp på energisparing.

– Potensialet er enormt. I Porsgrunn sparer kommunen 3,5 millioner kroner i året, etter å ha gjennomført tiltak basert på våre råd, sier senior energirådgiver i Rejlers, Geir Liknes, i en pressemelding.

Rejlers er eksperter på teknisk rådgivning, og jobber med kunder som har nøkkelroller i det grønne skiftet. Som energirådgiver er Liknes opptatt av å gjøre det enkelt for kundene å ta gode valg.
– Noen kommer til oss med konkrete ønsker for tiltak, og ber oss om å regne på det. Ofte ser vi at tiltakene de tror vil gjøre store utslag, ikke kan regnes hjem. Vi presenterer vår anbefaling, hva det vil koste og hvilke besparelser det kan gi for kunden, så de får et godt grunnlag for å prioritere og velge, forklarer han.

Sparer 3,5 millioner i året

Der energibruken er høy, er forbedringspotensialet stort. Porsgrunn kommune trekkes frem som eksempel på hvordan det er mulig å spare enorme beløp på energisparing.
– Vi har jobbet med Porsgrunn kommune siden 2014, først for å kartlegge muligheter for energisparing i barnehager, skoler, sykehjem og kultur- og idrettsbygg. Siden 2019 har vi jobbet med å gjennomføre tiltakene, som blant annet inkluderer utskiftning av gamle tekniske anlegg, installering av varmepumper og LED-belysning og isolering av varmeanlegg, forklarer Liknes.

Eiendomssjef Ole Henrik Lia kan avsløre at Porsgrunn kommune, etter å ha investert 20 millioner kroner totalt, nå sparer 3,5 millioner kroner hvert år.
 – Noe av besparelsene skyldes at vi har hatt reduserte driftstider på tekniske anlegg, skoler, idrettsanlegg, svømmehaller og kontorbygg under korona, men det er ingen tvil om at vi ser positive effekter også av andre energisparingstiltak. Et tett samarbeid med Rejlers gir oss god struktur og oversikt, så vi enkelt kan prioritere tiltak ut fra hva som gir best effekt, sier Lia.

Utslipp tilsvarer 300 personbiler i året

Men det er ikke bare økonomiske besparelser Porsgrunn kommune kan glede seg over.
– Kommunen gjør bærekraftige valg, som også har positive konsekvenser for miljøet. Dersom vi regner med at besparelsen er på 130 gram CO2 per kilowattime, sparer Porsgrunn kommune 517 tonn CO2 i året på disse tiltakene. Det tilsvarer utslippene fra over 300 personbiler per år, forteller energirådgiver Liknes.

Små og store tiltak for energisparing

Det er mange ulike tiltak som kan vurderes for energisparing, fra enkle justeringer i drift til større ombygninger og utskiftninger.
– Det kan være alt fra justering av driftstider og tekniske anlegg, installering av varmepumper, solceller eller solfangere eller tilpasning av temperatur på luft, ventilasjons- og varmesystem. Det kan også være utskiftning eller modernisering av tekniske anlegg som ventilasjons-, kjøle- og varmeanlegg eller etterisolering av varme- og rørsystemer, sier Liknes.

Rejlers har også erfaring med koblinger mot andre energikilder i nærheten.
– Et eksempel kan være å gjenbruke varme som avgis fra ett byggs kjøleanlegg for å varme opp et annet bygg. En slik synergieffekt mellom bygg er spesielt aktuelt for større aktører som stat, fylkeskommuner og kommuner, private eiendomsaktører, entreprenører og industri – som sitter på store bygningsvolumer, påpeker Liknes.
Energirådgiveren har også noen enkle tips i ermet for dem som ønsker å starte i det små.

– Mitt beste tips for energisparing? Den billigste og mest miljøvennlige energien, er den du ikke bruker. Derfor er det alltid smart å starte med et kritisk blikk på eget energiforbruk, og se om det er noe som kan reduseres med enkle grep, sier Likness avslutningsvis.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave