Etterlyser innovasjon

 
Etterlyser innovasjonKraftbransjen utfordres av digitalisering, smarte bygg, forbrukere som produserer sin egen strøm, og nytt forbruk innen transport og industri. Et steinkast unna Enovakonferansen er et nytt Power House under oppføring. Foto: Mona Sprenger
ENOVAKONFERANSEN: Enova etterlyser mer innovasjon i energisektoren, og setter av betydelig midler til en konkurranse som skal demonstrere fremtidens energisystem.

Av Mona Sprenger

– Å ivareta og styrke forsyningssikkerheten er svært viktig på veien mot lavutslippssamfunnet. Elektrifiseringen skal fortsette og vi skal skape nye verdier. Da må vi ta i bruk de mulighetene ny teknologi gir oss til å få fart i innovasjonen og skape nye forretningsmodeller, sier utvikling- og markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova i en pressemelding.

Store prosjekter
Planene for en storskala demokonkurranse for fremtidens energisystem ble presentert på Enovakonferansen. Enova ønsker å hjelpe fram prosjekt innen tre ulike kategorier som alle skal bidra til å gjøre energisystemet vårt mer fleksibelt og robust:

1. Innovative modeller for effektiv ressursutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere som elektrisitet og termisk varme i kombinasjon med energilagring.
2. Smarte løsninger som styrker utnyttelsen av eksisterende infrastruktur og lokal energiproduksjon.
3. Nye markedsmodeller som stimulerer til økt utnyttelse av forbrukerfleksibilitet, herunder fleksibilitetsmarkeder.

– De fleste pilotene vi ser innen disse temaene er for små. Skal energibransjen få verifisert nytten av å ta i bruk ny teknologi og nye forretningsmuligheter, er det avgjørende at disse demonstreres i stor nok skala og under reelle driftsbetingelser. Vi vet at det krever risikoappetitt og stor investeringsvilje, og Enova er beredt på å bruke de midlene som må til for å utløse slike prosjekter i dette markedet.

Manglende kunnskap
Enova mener at manglende kunnskap og erfaring står i veien for å utnytte mulighetene som vokser fram som en følge av de hurtige endringene i energimarkedet. En konsekvens av dette kan bli at samfunnet i stedet for å dyrke fram smarte løsninger, gjør unødvendig store investeringer basert på dagens teknologi og løsninger.

– Kraftbransjen utfordres nå av digitalisering, smarte bygg, forbrukere som produserer sin egen strøm, og nytt forbruk innen transport og industri. Likevel opplever vi at mange sitter igjen i vante tankemønster og forretningsmodeller de ennå opplever at fungerer godt. Med denne demokonkurransen ønsker vi å nå spydspissene som tør å tenke annerledes. Lykkes vi, kan kunnskapen de tilegner seg spre seg i hele verdikjeden.

Flere steg
Støttetilbudet skal organiseres som en totrinns-konkurranse hvor deltakerne må kvalifisere seg før de kan levere en endelig søknad. Tanken er å få silt ut de prosjektene med størst potensiale og mulighet for å lykkes tidlig, slik at vi unngår å bruke mye ressurser på initiativ med liten sjanse for å lykkes. Det vil spare både potensielle søkere og Enova for unødig arbeid. På den annen side er Enova forberedt på å bruke betydelige ressurser på de prosjektene vi velger å gå videre med.

– Vi skal fylle rollen som risikoavlaster. Det betyr at vi er på jakt etter prosjekter med høy risiko og tilsvarende høy nytte hvis de lykkes, det betyr samtidig at vi vil komme til å støtte prosjekter som ikke lykkes i markedet. Men den risikoen skal vi ta, og vi vil uansett utfall kunne høste nyttig erfaring, sier Leistad.

Detaljene i konkurransen vil bli presentert når konkurransen formelt åpner i løpet av første kvartal i år.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår