Etterlyser satsing på studentboliger

 
Etterlyser satsing på studentboligerBildet: Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.
STATSBUDSJETTET: - Vi er svært skuffet over regjeringens manglende satsning på studentboliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

- Denne høsten har avdekket et stort gap mellom studenters boligbehov og boligtilbud i studentbyene. Ingen politikere bør være overrasket av at dette skjer. En vesentlig del av leiemarkedet betjenes av private utleiere som eier en sekundærbolig, men de senere årene har antallet sekundærboliger falt kraftig som en konsekvens av politiske prioriteringer med høyere formuesbeskatt av sekundærboliger. På landsbasis er det 9000 færre sekundærboliger og hele 5000 færre i Oslo, sier Geving i en kommentar til forslaget til statsbudsjett.

- Denne utviklingen faller i tid sammen med økende etterspørsel etter leieboliger og en fallende andel rimelige studentboliger. I Oslo har bare 10 prosent av byens nær 90000 studenter tilbud om studentbolig. Mangelen på studentboliger bidrar til økt press i boligmarkeder i byer med mange studenter. Dette kan verken rikspolitikere eller kommunepolitikere være bekjent av. Regjeringens forslag om tilskudd til 1650 nye studentboliger på landsbasis er alt for svakt i forhold til et eskalerende behov, mener Geving

- Norges Eiendomsmeglerforbund mener at tiden er inne for en kraftig satsning i et nærere og mer forpliktende samarbeid mellom staten, kommuner og samskipnadene om finansiering og regulering av studentboliger. Ambisjonene bør heves til 5000 nye studentboliger per år fram til man når en studentboligdekning på 20 prosent, avslutter administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave