Etterspørselen etter byggevarer i tre fortsetter

 
Etterspørselen etter byggevarer i tre fortsetterHeidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.
Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med hele 14,5 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, viser statistikk fra Treindustrien.

Impregnert som produkt har fortsatt svært god salgsutvikling og har økt med 12,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Det er også fortsatt svært god eksport av trelast med en økning på 21,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, hvor man pr. oktober har passert hele fjorårets omsetning på eksport av trelast. På samme tid er det nedgang i eksport av råvarer som sagtømmer på 8,8 prosent.

- Eksporten øker også basert på høy etterspørsel etter tre i Europa, en svak kronekurs og økte priser i utenlandske valuta er medvirkende, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien i en pressemelding.

- Det er godt salg i øyeblikket, det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til markedsutviklingen fremover og hvordan ulike markedssegmenter vil utvikle seg. - Vi ser lavere ordrereserver i flere markeder, sier Finstad.

Tilgang på råvarer utfordrer
- Tilgang på råvarer for sagbrukene er svært krevende for tiden. Treindustrien benytter den delen av tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. Det er overskudd av massevirke både i Europa og i Norge. Samtidig har Norske Skog stengt en papirmaskin i Halden på grunn av lavere etterspørsel etter trykkpapir. Det er med på å forklare at tilgang på sagtømmer til treindustrien er svært krevende. Skogeierne er avhengig av avsetning på alt tømmeret for å kunne hogge, både den delen som går til treindustrien som sagtømmer og den delen av tømmeret som går til treforedlingsindustrien som massevirke. Treindustrien må i tillegg ha avsetning på sine biprodukter som flis.

Stor usikkerhet og press på marginene
- Treindustrien har godt salg i øyeblikket og tallene for avvirkning av skog viser en økt interesse for bruk av tre i bygg. Avvirkning av sagtømmer har økt fra 4,35 millioner kubikk i 2010 til 6,3 millioner kubikk i 2019. Samtidig opplever treindustrien stort press på marginene.

- Koronakrisen øker personalkostnader for å holde produksjonen i gang og logistikkostnadene øker for å være leveringsdyktig.

Mangel på robusthet – behov for en helhetlig plan
- Lange kredittider hvor byggevarekjedene bruker leverandørene som bank svekker robustheten i sammensatte verdikjeder, hvor eksempelvis maskinentreprenørene nå er svært utsatt.

- Igangsetting av nye boliger har sunket med 13,1 prosent. Når dette kombineres med svært lavt salg av nye boliger er situasjon alvorlig, til tross for godt salg av trebaserte produkter i øyeblikket. Sirkulær økonomi forutsetter forlenget levetid på dagens bygg. Det er nå viktig med motkonjunkturtiltak for å styrke både det offentlige og det private rehabiliteringsmarkedet.  

- Rett før koronakrisen traff hadde mange bedrifter i treindustrien satt i gang store investeringsprosjekter for å følge opp økt interesse i markedet for bruk av tre. Det er svært viktig at Regjering og Storting tenker helhetlig og er i forkant nå. Det er bra med krisepakker i øyeblikket, med vi har enda ikke sett konsekvensene for de «sensykliske» bransjene som bygg- og anleggsnæringen, herunder treindustrien, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave