Europas første plussby kan bli norsk

 
Europas første plussby kan bli norskSlik kan Sollihøgda plussby se ut. Ut fra granskogen "shuttler" selvkjørende elbusser sine 30.000 innbyggere til Sollihøgda plussbys togstasjon. Slik er alle innbyggerne sikret en maksimal reisetid på fem minutter til toget – uten bruk av privatbil. Nabosporet er den solcelledrevne lysløypen som tar tilreisende skigåere de 10 kilometerne til Kleivstua.
Men da må drømmen om å bygge Nord-Europas lengste tunnel legges i grus. Nå garanterer politikerne at de vil jobbe grundig for å få en ny stasjon på Ringeriksbanen utredet.

I dag består området Avtjerna i Bærum av granskog og ubygd land. Nå kjemper politikere for at planleggingen av Europas første plussby kan komme her; en ny smartby som produserer mer energi enn den bruker.

Den nye byen kan få 30 000 innbyggere og 15 000 arbeidsplasser som følge av en ny stasjon på Ringeriksbanen, ifølge rådgivningsselskapet COWI som har utviklet visjonen for fremtidens by på Avtjerna. Byvisjonen har som formål å vise områdets potensiale innenfor bærekraftig og smart byutvikling hvis det kommer ny togstasjon der i forbindelse med Ringeriksbanen.
 

Politisk kamp for stasjon
Det er bare en hake: For å lykkes må Ringeriksbanen få en togstasjon på Avtjerna. I dagens planskisser for gigantinvesteringen ligger Nord-Europas lengste tunnel. Den er tegnet inn 50 meter under bakken fra det som kan bli Norges grønneste byutviklingsprosjekt.

Grunneierne og politikere har lenge kjempet om å få Avtjerna vurdert som stasjonsområde på Ringeriksbanen. I juni ble det endelig vedtatt i revidert NTP at et stasjonområde på Avtjerna skal utredes i det videre arbeidet med Ringeriksbanen. Bane Nor har meldt at rapporten vil stå ferdig 1. oktober.

I dag var flere av politikerne som har presset på for en vurdering av stasjonsområdet på Avtjerna til stede på lanseringen av Sollihøgda plussby. De kunne garantere at deres respektive partier vil jobbe tett videre med Avtjerna for å få en grundig vurdering av mulighetene for å legge en togstasjon der på Ringeriksbanen. 

Kan løse millionbyens floke
De mener stasjonen kan bli Bærums bidrag til å løse boligutfordringene som Osloregionen vil møte når Oslo blir millionby.

Ifølge SSBs beregninger vil vi trenge 100.000 nye boliger de neste 15 årene for å møte Osloregionens befolkningsvekst. Dersom Ringeriksbanen får en stasjon på Avtjerna, vil Sollihøgda Plussby ligge knappe 22 minutter fra Jernbanetorget i Oslo.

Kan ikke fortsette å bygge byer som før
Leder for Bærekraftig byutvikling i COWI, Janne Walker Ørka, mener en forutsetning for å lykkes er å tørre å legge helt nye prinsipper til grunn når vi bygger byer for fremtida.

– Byene er vår største motor for produktivitetsvekst. Samtidig utgjør de en enorm trussel mot klimaet slik de bygges i dag. Hvis vi fortsetter å planlegge byene som skal stå klare om 40 år med teknologi, infrastruktur og byprinsipper som ikke er oppdatert til den nye tiden vi lever i, vil vi ikke komme noe nærmere en løsning på klimautfordringene vi står overfor, sier Walker Ørka.

Hun mener prosjekter på ikke-utviklede områder har særlige forutsetninger for å lykkes.
– Her er man ikke hemmet av 100 år gammel infrastruktur som ligger under bakken, bygningsstrukturer og bilveier som legger føringer for hvor man kan bygge. Hvis vi lykkes på disse områdene, som starter på bar bakke, kan de gi klare pekepinner på hvordan utviklingen bør skje i de allerede utviklede byene, sier Walker Ørka.

Ønsker samarbeidspartnere for innovativt bylaboratorium
En annen viktig side av visjonen er at utviklingen av byen skal skje i et fellesskap mellom innovative utviklere, utbyggere, forskningsmiljøer, startups og innbyggere.

– Vi har mange svar for hvordan fremtidens byplanlegging vil se ut, med optimalisering av lokalt forankrede vann- og avløpssystemer, moderne avfallssug, mikroterminaler for vareleveranser og lokal energiproduksjon. Men vi tror at deling av kunnskap og samarbeid er grunnleggende for å få et slikt samspill til å fungere sammen. En del av visjonen for Sollihøgda plussby er derfor å skape et bylaboratorium hvor kloke hoder skal skape de smarte løsningene sammen, sier Walker Ørka.

På dagens lansering deltok også Gaute Hagerup, leder for Smarte byer-satsingen i Innovasjon Norge. Han er glad for at noen ønsker å legge smartteknologi som grunnfundament for utviklingen av en by.
– Når byene vokser må utfordringene løses smartere og mer effektivt. Smartby-teknologi gjør nettopp dette, samtidig som det muliggjør mange nye arbeidsplasser. Vi har store muligheter til å skape norske globale suksesshistorier i årene som kommer innenfor dette feltet, sier Hagerup.

Kan løse millionbyens floke
Hans Jacob Låhne fra Avtjerna Grunneierforening tror at fremtidens Osloborgere vil se mørkt tilbake på et eventuelt valg om å legge Ringeriksbanen i en tunnel under Avtjerna, som ligger i planforslaget fra Bane Nor nå.
– Det er et tap for samfunnet om man bygger en ny jernbane uten å ha stasjon på Avtjerna, som er ett av fem prioriterte boligutbyggingsområder i Bærum. Neste generasjon vil synes dette er en merkelig avgjørelse. Det er også den beste måten å sikre at fremtidens beboere i Bærum vil velge kollektivtransport, sier Låhne.
Partiene garanterer for grundig utredning.

Åsmund Aukrust, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
- Jeg er selv fra Bærum, så dette er en sak som opptar meg. Realisering av Sollihøgda plussby vil kunne lede vei nasjonalt, men også globalt. Her kan vi kombinere vekst og utvikling med klimaansvar. En stasjon på Avtjerna vil være en stor mulighet for utvikling av boliger og arbeidsplasser, med klimaansvar som fundament i grunn. Arbeiderpartiet er garantist for at utredningen av stasjon på Avtjerna videreføres på en god måte. Vi vil følge opp dette viktige arbeidet.

Hans Andreas Limi, FrPs stortingsrepresentant fra Akershus
- Det er veldig positivt å se en slik visjon for Avtjerna. Jeg er derfor glad for at visjonen svarer på flere av utfordringene som kritikere har løftet frem. Dårlig kollektivdekning vil løses med togstasjonen. Frp vil legge vekt på mer enn kostnadene av byggingen, og også se på økningen i trafikkgrunnlaget. Frp er garantist for arbeidet med Avtjerna – lokalt i Bærum, på fylkesnivå og på Stortinget. Vi står fullt og helt bak Avtjerna som et fremtidig boligområde. Vi er avhengige av å tilrettelegge for nye boliger i Osloregionen, og Avtjerna gir unike muligheter.

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre
- Dette kan dekke Bærums fremtidige boligbehov i veldig mange år, også etter at Fornebu er bygd ut. På Sollihøgda plussby vil man få muligheten til å bo midt i marka, og å kombinere natur og friluft med et urbant liv. Prosjektet fanger en nerve i tiden, med miljøvennlige byer, kollektivtransport og utnytting av energien som naturlig finnes i område. Dette kan bli et prosjekt hvor vi kan si "look to Sollihøgda". Vi vil jobbe hardt for veien videre. Til sist ligger dette i hendene til politikerne på stortinget. Høyre er garantist for at Bane Nor følger opp vedtaket som Stortinget har gjort om utredning ved Avtjerna.

Abid Raja, stortingsrepresentant Venstre
- Jeg er glad for at alle fire partiene som samarbeidet om å få merknaden inn i revidert NTP ble enige. Da vi la det frem for etatene var det mye skepsis – rundt stigningsgrad, kostnadsberegninger og lignende. Vi håper at etatene og Bane Nor vil komme med et teknisk godt svar på hvordan det vil gjøres. Å bygge en plussby på Avtjerna vil kunne løfte Norge frem i verden. Jeg er sikker på at det er politisk vilje til å legge midler i dette. En smart by, som bygges helt fra scratch, så nær marka, vil helt klart tiltrekke seg folk. Vi garanterer at vi i Venstre vil gjøre det som står i vår makt for å få stasjonsalternativet på Avtjerna grundig vurdert.

Kjell Maartman-Moe, gruppeleder i Bærum Arbeiderparti
- Det er viktig at Bane Nor tolker samfunnsoppdraget sitt vidt, og ikke ser for snevert på det jernbanefaglige. Vi har et samfunnsansvar for at by- og sentrumsutviklingen skal bli så miljøvennlig som mulig. Det er avgjørende for miljøet og fremtiden å bygge løsninger som gir et kortreist samfunn. Med Sollihøgda plussby har vi en enestående mulighet til å utvikle dette. Nå må vi se om vi synes den utredningen som gjøres blir god nok, og ta det derfra. Arbeiderpartiet i Bærum vil uansett jobbe aktivt videre for at en stasjon på Avtjerna skal bli en realitet.

Bakgrunn for prosjektet:
Konsulentselskapet COWI har på oppdrag fra Avtjerna Grunneierforbund utviklet en byvisjon med formål om å formidle områdets potensiale innenfor bærekraftig og smart byutvikling. COWI har her lagt frem de bymessige grepene og foreslått løsninger for hvordan den nye byen kan utvikles fra 2026 hvis den nye togstasjonen på Ringeriksbanen vedtas å etableres på Avtjerna.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår