Fant opp nytt kjemisk brannspjeld

 
Fant opp nytt kjemisk brannspjeld
Det norsk-eide Polyseam har som første selskap i Europa utviklet, testet og sertifisert ett ikke-mekanisk brannspjeld. Det såkalte kjemiske brannspjeldet er det første på markedet som ikke har bevegelige mekaniske deler, men som er basert på en helt ny patentert teknologi med hurtigekspanderende grafitt som lukker brannspjeldet når det utsettes for varme.

Brannspjeldet benyttes for å brannsikre ventilasjonskanaler i gjennomføringer i brannceller, brannseksjoner og i brannvegger. Med den nye teknologien vil man oppnå en høyere brannsikkerhet i nybygg enn det som i dag er mulig. At løsningen også er rimeligere i pris i forhold til andre løsninger, er også selvfølgelig en klar fordel.

Den nye teknologien utelukker funksjonsfeil som kan oppstå i mekaniske og elektriske brannspjeld, og er således den eneste teknologien som kan sies å ha en feilmargin på 0%.

Brannspjeldet er også testet og sertifisert for svært store ventilasjonskanaler, og fra tidligere så har det faktisk ikke vært noen sertifiserte løsninger for disse.

Utsparingen der hvor kanalene passerer, kan inneholde én ventilasjonskanal eller flere ventilasjonskanaler. Man kan også føre gjennom andre tekniske gjennomføringer som kabler, kabelbroer og rør i samme utsparing, noe som gjør systemet fantastisk brukervennlig og fleksibelt.

Brannspjeldet ble utviklet etter en idé av Kjetil Bogstad som er leder for Polyseam i Europa, og ble deretter kjemisk formulert og patentert av kjemikeren Wol Hluchan, som til daglig jobber på selskapets forskningsavdeling ved fabrikken i England. Utviklingen frem til ferdig produkt har tatt hele 4 år og har fått økonomisk støtte fra engelske myndigheter etter at søknaden til Innovasjon Norge og Skattefunn ble avvist uten noen nærmere begrunnelse. Spjeldene er i Norge sertifisert av SP Fire Research AS (tidligere Sintef NBL), men det er satt i gang arbeide for sertifisering i hele EU og andre deler av verden.

Sikrer også mot spredning av røyk

I en brann så er ofte røyken farligere for mennesker og dyr enn selve flammene da denne sprer seg svært raskt i en bygning og er livsfarlig. Ved at brannspjeldet kun lukker seg der det faktisk brenner slik at brannen ikke sprer seg, så kan man benytte resten av ventilasjonsanlegget til å evakuere mesteparten av røyken utenfor brannområdet ut gjennom ventilasjonen og ikke videre inn i bygget, noe som kan spare menneskeliv, dyreliv og verdier.

Vedlikeholdsfritt og ingen elektriske tilkoplinger

Det kjemiske brannspjeldet har ingen mekaniske bevegelige deler, og vil således alltid fungere uten å være avhengig av kostbar service. I mange tilfeller så har man heller ikke tilkomst til der hvor ventilasjonskanalene krysser ett brannskille, hvor man da risikerer att ett mekanisk eller ett elektrisk brannspjeld faktisk ikke fungerer når det virkelig brenner. Mekaniske brannspjeld består oftest av metall-komponenter som må smøres for at det ikke skal eire seg fast, og kostbare inspeksjoner bør foretas hver sjette måned.

Isolering av kanaler er ikke lengre nødvendig

En klar fordel med brannspjeldet er at man slipper å isolere ventilasjonskanaler i de fleste områder. Dette er selvfølgelig kostnadsbesparende. De nyeste isoleringsmetodene krever dessuten mellom 60 og 90mm tykk isolasjon, noe som kan faktisk gjøre det nødvendig at man må prosjektere med høyere etasje-høyder enn det som strengt tatt er nødvendig. Da blir prisforskjellen formidabel, og Polyseam sitt brannspjeld kan spare en byggherre for store kostnader i byggeprosessen, samtidig som man får ett tryggere bygg.

Lukningstid

Kravet til lukningstid for alle typer brannspjeld iht. test-standardene EN-1366, både elektriske, mekaniske og ikke-mekaniske (kjemiske) er den samme med inntil 2 minutter. Dette er den tid som man gjennom mange års forskning i Europa har funnet ut er sikker med hensyn til brannspredning gjennom ett kanal-nett.

Når Polyseam startet dette prosjektet for 4 år siden, så fantes det ikke noen varmeekspanderende grafitt som lukket så raskt. Polyseam måtte derfor formulere en ny type grafitt som var langt raskere og som klarte ett langt høyere trykk, og som ble patentert i 2013. Under testing så ble det observert at lukningstiden er så lav som ned mot 50 sekunder, som er langt lavere enn kravet. Lukningen starter allerede ved 100°C og full lukning er mulig ved så lav temperatur som 160°C, som i en brann-sammenheng er svært lavt. Lukningstiden er heller ikke avhengig av ventilasjonskanalens størrelse, store brannspjeld lukker like raskt som små brannspjeld.

Sertifiserte opplærte montører

Protecta Brannspjeld skal kun selges via entreprenører som har opplæring, og som sertifiseres for montasje av brannspjeldene spesielt med hensyn til sikkerhet. Per i dag er det 21 sertifiserte entreprenører som dekker Norge fra Kristiansand til Tromsø. Det er dog viktig med godt samarbeide og planlegging på byggeplass mellom de enkelte faggrupper, spesielt da byggherre, prosjekterende, blikkenslagere og de som utfører branntettinger.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår