Felles syn på terminalkapasitet i Mjøs-distriktet

 
Felles syn på terminalkapasitet i Mjøs-distriktet
Elleve aktører - deriblant Moelven Virke AS og Moelven Bioenergi AS - som representerer det aller meste av tømmeromsetningen i Innlandet har avgitt felles uttalelse om behovet for terminalkapasitet i Mjøs-distriktet. I uttalelsen går verdikjeden samlet inn for å erstatte tapt kapasitet på Sørli med ny kapasitet i form av en terminal på Rudshøgda.

Fellesuttalelsen ble offentliggjort fredag 2. september i forbindelse med at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var på skogbesøk i Stange. Programmet startet på Sørli Tømmerterminal, der statsråden fikk overrakt kopi av uttalelsen av adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog.

- Vi har samlet oss om denne uttalelsen til Jernbaneverket fordi dette er en svært viktig sak for oss. Bakgrunnen er at InterCity-satsingen med dobbeltspor fram til Hamar vil endre situasjonen for Sørli terminal, sa Dahl.

Mer gods fra vei til bane
Med den store avhengigheten av jernbanen som transportmiddel, og med utsikter til å kunne øke hogsten og verdiskapingen i årene framover, mener næringen det er avgjørende at det kommer et investeringsløft for jernbanen i den neste nasjonale transportplanen (NTP 2018 – 2019).

- Investeringsløftet må øke kapasitet og effektivitet i skognæringens transporter på bane, sa Dahl. Han viste til innspill fra skog- og trenæringen til ny NTP 2018 – 2029 som ble avgitt 1. juli. Der kom det fram at elektrifisering av strekningen Kongsvinger-Elverum-Hamar er det viktigste tiltaket, men at også andre tiltak er viktige.

Kraftig økning
De siste årene har tømmertransporten på jernbane økt kraftig. Volumet er mer enn tredoblet siden 2010. Hovedtyngden av virkestransporten på bane i Norge foregår fra terminaler i Innlandet. I gjennomsnitt går det sju tog med tømmer og flis fra Innlandet hver dag året rundt. Uten fungerende togløsning stopper både skogbruk og skogindustri.

- Effektiv togtransport er for eksempel helt avgjørende for leveransene av tømmer og flis fra Norge til Stora Ensos fabrikk i Karlstad-området, sa daglig leder Arne Ivar Øvergård, Stora Enso Norge, til samferdselsministeren under teminalbesøket på Sørli.

Behov for eget bruprogram
Oppskrivingen av offentlige veier til å tillate tømmervogntog med 24 m lengde og 60 tonn totaltykk har stor betydning. Effektiv transport av tømmer fra skog til terminal/industritomt er svært viktig for skog- og trenæringens konkurransekraft.

-Vi vet at vegmyndighetene nå gjennomfører bruberegninger, som forventes ferdig i løpet av 2017. Bruberegningene vil avdekke en rekke bruer som må forsterkes eller skiftes ut før veien kan godkjennes for 60 tonn, sa Dahl. Han viste til at Norges Skogeierforbund har beregnet et behov for 500 mill. kroner til et eget bruprogram.

- Vi har allerede spilt inn dette i forbindelse med innspillsrunden til NTP, men jeg gjentar det her, for budskapet er viktig: Vi ber om at Regjeringen følger opp med et eget bruprogram, slik at vi får skrevet opp fylkesveier og kommunale veier i veilista som er viktige for tømmertransporten. Dette har svært stor betydning for vår næring i Innlandet, sa Dahl.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave