Fem finalister til Landskapsarkitekturpris

 
Fem finalister til LandskapsarkitekturprisBildet: Bekkelagsbadet – friluftsområde til glede for fellesskapet. Foto: Tove Lauluten
Juryen har gjort sine vurderinger og har kommet fram til fem prosjekter som er videre som finalister til Landskapsarkitekturprisen 2021.

Landskapsarkitekturprisen deles ut i Larvik 17. september, under NLAs fagdag «Endring».
23 prosjekter har blitt juryert og 5 er valgt ut som finalister. Juryen er imponert over nivået på de prosjektene og det er derfor med stor glede vi presenterer de 5 finalistene. 

1. Bekkelagsbadet – bar bakke landskapsarkitekter og Oslo Havn

En del av Oslos havneområder er gjort om til friluftsområde til glede for fellesskapet. Utgangspunktet for formgivningen av Bekkelagsbadet har vært å reetablere tilgjengeligheten til fjorden og forsterke den eksisterende grønnstrukturen. En aktiv medvirkningsprosessen i forkant har bidratt til et mangfold av tilbud i parken, som raskt har blitt et yndet reisemål for nære og fjerne bade- og aktivitetsgjester i alle aldre. Gjenbruk er tatt på alvor i materialbruken, med trevirke, stein og gamle snurrepiperier fra havneindustrien integrert i anlegget.


Bekkelagsbadet – friluftsområde til glede for fellesskapet. Foto: Tove Lauluten

Les mer om Bekkelagsbadet i NLAs prosjektdatabase
Les omtale/landskapsarkitekturkritikk i Arkitektur N
Bekkelagsbadet fikk DOGA-merket 2021 
 

2. Rehabilitering av dammane Songa og Trolldalen – Feste Landskap • Arkitektur og Statkraft

Dei store fyllingsdammane Songa og Trolldalen i Vinje kommune er bygd som en del av den store Tokkeutbygginga i perioden 1958-62. Begge dammane vart ombygd på byrjinga av 2000-talet, men måtte som fylgje av nye sikkerhetskrav rehabiliterast frå 2017.

Dei fire siste somrane har demningen på vestsida av Songavatnet blitt forsterka. Det er lagt sju meter stein på utsida av den opphavelege demningen. Steinen som er bruka er henta ut lokalt, 850 meter unda. Det opne steinbrotet vert nå dekt med jord, mose, gras og torver i eit sirleg mønster. 
Arbeidet med istandsetting er gjort etter prinsippa for naturleg revegetering. Heile vegen har fagpersonar med ekstra glød utvikla prosessen. Der ein tidlegare la lita vekt på tydinga av toppsjiktet, ser ein nå ein enorm verdi ved økologisk restaurering. 


 Songadammen, Vinje i Telemark. Foto: Statkraft

Les mer om Rehabilitering av dammane Songa og Trolldalen i NLAs prosjektdatabase
 

3. Trettenparken – Bjørbekk & Lindheim og Oslo kommune, Bymiljøetaten/Oslo Havn

Som del av Havnepromenadeprogrammet, og i forbindelse med markeringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019, etablerte Oslo kommune et offentlig tilgjengelig parkanlegg for egenorganisert aktivitet ved Skur 13 på Filipstad. Tiltaket forventes å ha en varighet på 2-6 år. Parken er opparbeidet med robust materialbruk med fokus på miljø og gjenbruk. Parken myldrer av liv, og den er nyskapende fordi den viser at det er mulig å skape unike møteplasser innenfor smale økonomiske rammer, i påvente av mer permanent utvikling.


 Trettenparken – midlertid park på Filipstad i Oslo. Foto: Jiri Havran

Les mer om Trettenparken – Havbruket aktivitetsparki NLAs prosjektdatabase
 

4. Klimahuset i Botanisk hage på Tøyen – ATSITE og Universitetet i Oslo v/Eiendomsavdelingen

Et stedtilpasset prosjekt som viser at det er mulig å bygge i nær kontakt med eksisterende trær og i samspill med naturens prosesser. I hagen er det arbeidet bevisst med lagring av CO2 i eksisterende trær og i felte trær ved gjenbruk. Lokal, synlig overvannshåndtering er benyttet som en merverdi. Beplantningen består av som er planter hentet inn fra Vestfold og er gjenbruk av en naturtype som ellers ville blitt bygd ned. Utearealet består av en serie gode oppholdsrom som er gode formidlingsrom for alle, hvor det er lagt til rette for informasjon, dialog og undring. Her kan man bli inspirert og lære mer om lokalt vær og vår rolle i klimatilpasning. Prosjektet setter fokus på den viktige rolle landskapsarkitektfaget har i en tid hvor klimatilpasning må innarbeides på mange nivåer.


 Klimahuset på Tøyen. Foto: ATSITE

Les mer om Klimahuset i Botanisk hagei NLAs prosjektdatabase

5. Gatenormal for Oslo – COWI AS og Bymiljøetaten, Oslo kommune

Vi står midt i det grønne skiftet, og både med tanke på vegetasjon og i mer overført betydninger er landskapsarkitektenes grønne verdier aktualisert.  Oslos nye gatenormal er en revolusjon. Det er den første førende offentlige veilederen for byrom og gater som viser et tydelig brudd med en 70 år gammel tradisjon om å prioritere biler. Det gir en åpning for alle andre om å gjøre det samme. Oslo kommune går foran der Statens vegvesen og alle andre kommuner fortsatt henger igjen i bilbasert regelverk.
I gatenormalen har COWI og Bymiljøetaten gått inn i et meget komplisert tverrfaglig felt. Landskapsarkitekter, biologer, vann- og avløpsingeniører, trafikk- og veiingeniører og arealplanleggere har frigjort seg helt fra gammelt tankesett og skapt en helt ny måte å tenke gaterom på, hvor gode helhetlige løsninger settes foran de enkeltes fag spesifikke hensyn.


Gatenormalen ber om flersjiktet vegetasjon der det er hensiktsmessig, fordi  flersjiktet vegetasjon kan levere flere økosystemtjenester. Ill: COWI AS

 Les mer om Gatenormal for Osloi NLAs prosjektdatabase

Utdeling av Landskapsarkitekturprisen vil foregå i Herregårdshagen i Larvik fredag 17/9 fra kl 17.

Vi gleder oss til å dele ut prisen!

MVH Juryen v/juryleder Astrid Skalleberg

Om prisen
Landskapsarkitekturprisen ble stiftet av NLA i 2015. Det er en hederspris for landskapsarkitektur som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget. Hensikten er å gi tyngde til faget, gi ekstra oppmerksomhet og heder til gode prosjekter og fungere som en drivkraft til å utvikle faget videre. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes. Landskapsarkitekturprisen består av en plakett, heder og ære og deles ut årlig i forbindelse med fagdagen.

Juryen har bestått av følgende landskapsarkitekter og medlemmer i NLA
Astrid Skalleberg, leder av juryen, Mari Hagen for Nord-Norge, Jan Løvdal for Midt-Norge/Trøndelag, Marte Maardalen for Vest-Norge, Tine Eilen Gunnes for Sør-Norge, Maxwell Gitenstein for Øst-Norge, Bendik Vindegg Torp, studentrepresentant, varamedlem Erik Myhr Munkebye.

Finalistene 2021

Bekkelagsbadet – Kjersti Vallevik Håbjørg, barbakke landskapsarkitekter og Oslo Havn
Rehabilitering av dammane Songa og Trolldalen – Tone Telnes, Feste Landskap • Arkitektur og Statkraft
Trettenparken – Ellinor Aas, Bjørbekk & Lindheim og Oslo kommune, Bymiljøetaten/Oslo Havn
Klimahuset i botanisk hage på Tøyen – Anne Truelsen Schulzt, ATSITE og Universitetet i Oslo v/Eiendomsetaten
Gatenormal for Oslo – Kathrine Strøm, COWI og Oslo kommune, Bymiljøetaten

Om Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Norske landskapsarkitekters forening er en fagideell organisasjon for norske landskapsarkitekter med eksamen fra godkjent høyere profesjonsutdanning (masternivå). Foreningen har som formål å fremme utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og å ivareta standens interesser. Landskapsarkitektprofesjonen er delvis overlappende og tett knyttet opp til arkitektprofesjonen med hensyn til metodiske tilnærminger ved planlegging og prosjektering av fysiske omgivelser på alle plan- og detaljeringsnivå, men har en dypere forankring og spisskompetanse knyttet til planlegging, formgivning og prosjektering av alle typer landskap fra svært naturlig til svært urbant landskap.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår